XEM NGÀY TỐT THÁNG 2 NĂM 2018

(progentraprice.com) Xem ngày tốt xấu tháng 2/2018, mon Ất Mão, xem thời giờ đẹp mắt nhằm thực hiện từng vấn đề dễ ợt, đón lành tránh họa, đạt được hiệu quả như mong muốn đợi.

Bạn đang xem: Xem ngày tốt tháng 2 năm 2018


Xem ngày tốt xấumon 2 năm 2018 âm lịch, hôm nay ngày Mậu Thân, nạp âm Đại Trạch Thổ, kị tuổi: Nhâm Dần, Giáp Dần.
Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-1h): Tkhô nóng Long; Quý Sửu (1h-3h): Minch Đường; Bính Thìn (7h-9h): Kim Quỹ; Đinc Tị (9h-11h): Bảo Quang; Kỷ Mùi (13h-15h): Ngọc Đường; Nhâm Tuất (19h-21h): Tư Mệnh.

Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-1h): Tư Mệnh; Bính Dần (3h-5h): Tkhô hanh Long; Đinh Mão (5h-7h): Minch Đường; Canh Ngọ (11h-13h): Kyên ổn Quỹ; Tân Mùi (13h-15h): Bảo Quang; Quý Dậu (17h-19h): Ngọc Đường.
Giờ hoàng đạo: Mậu Dần (3h-5h): Tư Mệnh; Canh Thìn (7h-9h): Tkhô hanh Long; Tân Tị (9h-11h): Minc Đường; Giáp Thân (15h-17h): Kyên Quỹ; Ất Dậu (17h-19h): Bảo Quang; Đinc Hợi (21h-23h): Ngọc Đường.
Giờ hoàng đạo: Kỷ Sửu (1h-3h): Ngọc Đường; Nhâm Thìn (7h-9h): Tư Mệnh; Giáp Ngọ (11h-13h): Thanh hao Long; Ất Mùi (13h-15h): Minc Đường; Mậu Tuất (19h-21h): Kyên ổn Quỹ; Kỷ Hợi (21h-23h): Bảo Quang.
Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-1h): Kyên ổn Quỹ; Tân Sửu (1h-3h): Bảo Quang; Quý Mão (5h-7h): Ngọc Đường; Bính Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh; Mậu Thân (15h-17h): Tkhô nóng Long; Kỷ Dậu (17h-19h): Minch Đường.
Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (3h-5h): Kyên Quỹ; Ất Mão (5h-7h): Bảo Quang; Đinc Tị (9h-11h): Ngọc Đường; Canh Thân (15h-17h): Tư Mệnh; Nhâm Tuất (19h-21h): Thanh hao Long; Quý Hợi (21h-23h): Minh Đường.
Xem ngày tốt xấu mon 2 năm 2018 âm kế hoạch, ngày Giáp Thìn, Nạp âm: Đại Khê Tbỏ kị tuổi: Mậu Thân, Bính Thân.
Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-1h): Tkhô giòn Long; Ất Sửu (1h-3h): Minc Đường; Mậu Thìn (7h-9h): Kyên ổn Quỹ; Kỷ Tị (9h-11h): Bảo Quang; Tân Mùi (13h-15h): Ngọc Đường; Giáp Tuất (19h-21h): Tư Mệnh.
Xuất hành: Hỷ thần: Hướng Đông Bắc; Tài thần: Hướng Đông Nam; Hắc thần: Hướng Đông BắcXem ngày rất đẹp, coi ngày xuất sắc xấu đến việc nạm thể
Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-1h): Tư Mệnh; Mậu Dần (3h-5h): Thanh hao Long; Kỷ Mão (5h-7h): Minch Đường;Nhâm Ngọ (11h-13h): Kyên ổn Quỹ; Quý Mùi (13h-15h): Bảo Quang; Ất Dậu (17h-19h): Ngọc Đường.
Giờ hoàng đạo: Canh Dần (3h-5h): Tư Mệnh; Nhâm Thìn (7h-9h): Tkhô hanh Long; Quý Tị (9h-11h): Minh Đường; Bính Thân (15h-17h): Kyên ổn Quỹ; Đinch Dậu (17h-19h): Bảo Quang; Kỷ Hợi (21h-23h): Ngọc Đường.

Giờ hoàng đạo: Tân Sửu (1h-3h): Ngọc Đường; Giáp Thìn (7h-9h): Tư Mệnh; Bính Ngọ (11h-13h): Thanh khô Long; Đinh Mùi (13h-15h): Minch Đường; Canh Tuất (19h-21h): Kyên Quỹ; Tân Hợi (21h-23h): Bảo Quang.
Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-1h): Klặng Quỹ; Quý Sửu (1h-3h): Bảo Quang; Ất Mão (5h-7h): Ngọc Đường; Mậu Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh; Canh Thân (15h-17h): Thanh hao Long
Giờ hoàng đạo: Bính Dần (3h-5h): Kyên ổn Quỹ; Đinc Mão (5h-7h): Bảo Quang; Kỷ Tị (9h-11h): Ngọc Đường; Nhâm Thân (15h-17h): Tư Mệnh; Giáp Tuất (19h-21h): Tkhô cứng Long; Ất Hợi (21h-23h): Minc Đường.
Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-1h): Tkhô hanh Long; Đinc Sửu (1h-3h): Minch Đường; Canh Thìn (7h-9h): Klặng Quỹ; Tân Tị (9h-11h): Bảo Quang; Quý Mùi (13h-15h): Ngọc Đường; Bính Tuất (19h-21h): Tư Mệnh.
Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-1h): Tư Mệnh; Canh Dần (3h-5h): Thanh hao Long; Tân Mão (5h-7h): Minc Đường; Giáp Ngọ (11h-13h): Kyên Quỹ; Ất Mùi (13h-15h): Bảo Quang; Đinch Dậu (17h-19h): Ngọc Đường.

Xem thêm: Asus Zenfone 3 Max Pin Trâu, Giá Asus Zenfone 3 Max Chính Hãng, Trả Góp


Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (3h-5h): Tư Mệnh; Giáp Thìn (7h-9h): Tkhô cứng Long; Ất Tị (9h-11h): Minch Đường; Mậu Thân (15h-17h): Klặng Quỹ; Kỷ Dậu (17h-19h): Bảo Quang; Tân Hợi (21h-23h): Ngọc Đường.
Giờ hoàng đạo: Quý Sửu (1h-3h): Ngọc Đường; Bính Thìn (7h-9h): Tư Mệnh; Mậu Ngọ (11h-13h): Thanh khô Long; Kỷ Mùi (13h-15h): Minh Đường; Nhâm Tuất (19h-21h): Kyên ổn Quỹ; Quý Hợi (21h-23h): Bảo Quang.
Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-1h): Kyên ổn Quỹ; Ất Sửu (1h-3h): Bảo Quang; Đinch Mão (5h-7h): Ngọc Đường; Canh Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh; Nhâm Thân (15h-17h): Thanh khô Long; Quý Dậu (17h-19h): Minch Đường.
Giờ hoàng đạo: Mậu Dần (3h-5h): Kyên Quỹ; Kỷ Mão (5h-7h): Bảo Quang; Tân Tị (9h-11h): Ngọc Đường; Giáp Thân (15h-17h): Tư Mệnh; Bính Tuất (19h-21h): Thanh khô Long; Đinc Hợi (21h-23h): Minch Đường.
Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-1h): Thanh hao Long; Kỷ Sửu (1h-3h): Minch Đường; Nhâm Thìn (7h-9h): Kyên Quỹ; Quý Tị (9h-11h): Bảo Quang; Ất Mùi (13h-15h): Ngọc Đường; Mậu Tuất (19h-21h): Tư Mệnh.

Quý Mão (5h-7h): Minc Đường; Bính Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ; Đinh Mùi (13h-15h): Bảo Quang; Kỷ Dậu (17h-19h): Ngọc Đường.
Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (3h-5h): Tư Mệnh; Bính Thìn (7h-9h): Tkhô nóng Long; Đinh Tị (9h-11h): Minch Đường; Canh Thân (15h-17h): Kyên ổn Quỹ; Tân Dậu (17h-19h): Bảo Quang; Quý Hợi (21h-23h): Ngọc Đường.
Giờ hoàng đạo: Ất Sửu (1h-3h): Ngọc Đường; Mậu Thìn (7h-9h): Tư Mệnh; Canh Ngọ (11h-13h): Tkhô giòn Long; Tân Mùi (13h-15h): Minc Đường; Giáp Tuất (19h-21h): Kyên Quỹ; Ất Hợi (21h-23h): Bảo Quang.
Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-1h): Klặng Quỹ; Đinc Sửu (1h-3h): Bảo Quang; Kỷ Mão (5h-7h): Ngọc Đường; Nhâm Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh; Giáp Thân (15h-17h): Thanh hao Long; Ất Dậu (17h-19h): Minh Đường.
Giờ hoàng đạo: Canh Dần (3h-5h): Kyên ổn Quỹ; Tân Mão (5h-7h): Bảo Quang; Quý Tị (9h-11h): Ngọc Đường; Bính Thân (15h-17h): Tư Mệnh; Mậu Tuất (19h-21h): Thanh Long; Kỷ Hợi (21h-23h): Minc Đường.
Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-1h): Tkhô hanh Long; Tân Sửu (1h-3h): Minh Đường; Giáp Thìn (7h-9h): Kyên Quỹ; Ất Tị (9h-11h): Bảo Quang; Đinch Mùi (13h-15h): Ngọc Đường.
Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-1h): Tư Mệnh; Giáp Dần (3h-5h): Tkhô hanh Long; Ất Mão (5h-7h): Minc Đường; Mậu Ngọ (11h-13h): Kyên ổn Quỹ; Kỷ Mùi (13h-15h): Bảo Quang; Tân Dậu (17h-19h): Ngọc Đường.
Giờ hoàng đạo: Bính Dần (3h-5h): Tư Mệnh; Mậu Thìn (7h-9h): Tkhô nóng Long; Kỷ Tị (9h-11h): Minc Đường; Nhâm Thân (15h-17h): Kyên Quỹ; Quý Dậu (17h-19h): Bảo Quang; Ất Hợi (21h-23h): Ngọc Đường.
Giờ hoàng đạo: Đinch Sửu (1h-3h): Ngọc Đường; Canh Thìn (7h-9h): Tư Mệnh; Nhâm Ngọ (11h-13h): Thanh Long; Quý Mùi (13h-15h): Minh Đường; Bính Tuất (19h-21h): Klặng Quỹ; Đinch Hợi (21h-23h): Bảo Quang.
Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-1h): Kyên Quỹ; Kỷ Sửu (1h-3h): Bảo Quang; Tân Mão (5h-7h): Ngọc Đường; Giáp Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh; Bính Thân (15h-17h): Tkhô nóng Long; Đinh Dậu (17h-19h): Minc Đường.
Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (3h-5h): Kyên Quỹ; Quý Mão (5h-7h): Bảo Quang; Ất Tị (9h-11h): Ngọc Đường; Mậu Thân (15h-17h): Tư Mệnh; Canh Tuất (19h-21h): Tkhô nóng Long; Tân Hợi (21h-23h): Minh Đường.
*
Chủ đề
*

Tháng sinh âm lịch bị sao quả tạ chiếu xuống đầu trong thời điểm tháng Cô hồn 2021, khuyến mãi cũng gặp tiểu nhân

Quý khách hàng gồm nghĩ phần catwalk này của team Phạm Hương trông đẹp cùng tngày tiết phục hơn?

quý khách rất có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai minh bạch Có.4560 đánh giá Không hề!3672 bình chọn
progentraprice.com. All Rights Reserved