TRÊN TRỜI CÓ TRIỆU VÌ SAO

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hãy đáp lại câu vui nhất:

Trên ttránh tất cả triệu vìsao xếp thành bốn chữ tại vì sao yêu thương người

bên dưới đất có vạn con bạn nhưng mà sao chỉ bao gồm một tôi yêu


*

Tui bao gồm 1tin bi ai