Trà Hoàn Ngọc 7 Nga

Giảm 30.000 đến đơn hàng trên 600.000 Giảm 50.000 cho giao dịch bên trên một triệu ( vận dụng cho deals tiếp theo )
*
trahoanngoc1 T8845
*
trahoanngoc8 E2166
*
trahoanngoc9 L4323
*
trahoanngoc2 U8617
*
trahoanngoc3 C1468
*
trahoanngoc4 S7440
*
trahoanngoc55 L4357
*
trahoanngoc7 L4552