Tôi không cô đơn nhờ em gian em dối

Tôi không đơn độc bởi anh gian anh dối Quen mang đến tôi vay các cay đắng xưa nay Tay đagn vào tay xưa tôi đây xuất xắc Lời ái ân vơi đầy chỉ cần cơn gió heo mây.Tôi không cô đơn vị tôi tuyệt tôi biết Anh yêu thương đến vui bằng ngôn từ trên môi Nên anh xa tôi, nên ai chung đôiBài toán thù anh xong xuôi rồi, phương trình số quá là tôi.Cô solo mà lại chi, đơn độc làm cái gi khi người yêu ném ra đi Không lời thăm hỏi động viên phân trình Cô đơn nhưng mà chi, đơn độc được gì khi tình tôi chẳng ra gì Thêm nhỏ xíu héo tuổi Xuân thì.Tôi không cô đơn, nhưng mà đơn độc bỏ ra nữa Trăm phong thơ anh còn muôn lốt con tem Nay đem thơ anh mang đến trăng khuya coi Rồi đốt lên ven thềm nghe mình không còn cô đơn.

Bạn đang xem: Tôi không cô đơn nhờ em gian em dối


Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Tình Em Tháp Mười - Lời Bài Hát Tinh Em Thap Muoi

Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.