TIẾP TUYẾN CÓ HỆ SỐ GÓC NHỎ NHẤT

Bài toán: Cho hàm số y = f(x) bao gồm vật thị (C) . Viết phương trình tiếp con đường của (C) biết tiếp tuyến đường bao gồm thông số góc k cho trước

Bạn đang xem: Tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất

+ Tiếp tuyến tạo thành cùng với đường thẳng d một góc thì
ví dụ như 1: Viết phương thơm trình tiếp tuyến của đồ vật thị hàm số (C) biết tiếp con đường có hệ số góc bằng 9.
<eginarrayl3x_0^2 – 3 = 9\Leftrightarrow x_0^2 = 4\Leftrightarrow left< eginarraylx_0 = 2\x_0 = – 2endarray ight.endarray>
Ví dụ 2: Viết phương trình tiếp tuyến đường của đồ thị hàm số (C):biết tiếp tuyến song tuy vậy với con đường trực tiếp
Giải:+ Có + Tiếp tuyến đường tuy nhiên song với cần k = 3+ Gọi là tiếp điểm+ Vì thông số góc là 3 buộc phải <eginarraylfrac3left( x_0 + 2 ight)^2 = 3 Leftrightarrow left( x_0 + 2 ight)^2 = 1\Leftrightarrow left< eginarraylx_0 = – 1\x_0 = – 3endarray ight.endarray>
– Với ta được tiếp điểm M(-1;-1)Phương thơm trình tiếp tuyến là

Xem thêm: Giá Đất Vườn Lên Thổ Cư : Điều Kiện, Thuế Phí, Hồ Sơ Và Thủ Tục

(Loại vày trùng)– Với ta được tiếp điểm là M(-3;5)Phương thơm trình tiếp con đường là
ví dụ như 3: Viết phương thơm trình tiếp tuyến đường của đồ vật thị (C): , biết tiếp con đường vuông góc với mặt đường thẳng
+ Vì hệ số góc là -6 cần <eginarrayl– 4x_0^3 – 2x_0 = – 6\Leftrightarrow 4x_0^3 – 2x_0 – 6 = 0\Leftrightarrow 2x_0^3 – x_0 – 3 = 0\Leftrightarrow left( x_0 – 1 ight)left( 2x_0^2 + 2x_0 + 3 ight) = 0\Leftrightarrow x_0 = 1endarray>
+ Vì tiếp tuyến tất cả thông số góc nhỏ dại độc nhất vô nhị đề nghị chuyển đổi y’ về dạng
<eginarraylk_min = y’left( x_0 ight); m y”left( x_0 ight) = 0\k_max = y’left( x_0 ight); m y”left( x_0 ight) = 0endarray>
Like nội dung cùng cỗ vũ chúng mình nhé:
*
*
*