Thông Tư 29/2017/Tt-Byt

Quý khách hàng Chưa Đăng Nhập Tài khoản! Vì chưa Đăng Nhập buộc phải quý khách chỉ xem được Thuộc tính của Văn bạn dạng. Quý Khách không coi được Hiệu lực của Văn bạn dạng, Văn uống phiên bản Liên quan tiền, Văn bản sửa chữa thay thế, Văn uống bản nơi bắt đầu, Vnạp năng lượng phiên bản giờ Anh,... Nếu chưa xuất hiện Tài khoản, mời Quý khách hàng Đăng ký kết Tài khoản tại phía trên
quý khách hàng Chưa Đăng Nhập Tài khoản! Vì chưa Đăng Nhập phải quý khách hàng chỉ coi được Thuộc tính
của Văn bản. Quý Khách không coi được Hiệu lực của Văn uống bản, Vnạp năng lượng bạn dạng Liên quan, Văn uống phiên bản sửa chữa, Vnạp năng lượng bạn dạng cội, Vnạp năng lượng bạn dạng tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời quý khách Đăng ký Tài khoản trên trên đây
Theo dõi Hiệu lực Vnạp năng lượng bản 0" class="btn btn-tvpl btn-blochồng font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Vnạp năng lượng bản thay thế Văn bản tuy vậy ngữ

Thông tư 29/2017/TT-BYT khí cụ về tiêu chuẩn chỉnh, ĐK, ngôn từ, hình thức xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành y tế vị Sở trưởng Bộ Y tế phát hành


*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 29/2017/TT-BYT

Hà Thành, ngày 10 tháng 7 năm 2017

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT THĂNG HẠNGCHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP.. VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH Y TẾ

Cnạp năng lượng cđọng Luật Viên chức ngày 15mon 11 năm 2010;

Căn uống cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CPngày 12 tháng tư thời điểm năm 2012 của nhà nước cơ chế về tuyển chọn dụng, sử dụng với quảnlý viên chức;

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 75/2017/NĐ-CPngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ công cụ công dụng, trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ với cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

Bộ trưởng Sở Y tế ban hành Thôngbốn lao lý về tiêu chuẩn, ĐK, nội dung, bề ngoài xét thăng hạng chứcdanh nghề nghiệp và công việc viên chức chuyên ngành y tế.

Bạn đang xem: Thông tư 29/2017/tt-byt

Điều 1. Phạm vikiểm soát và điều chỉnh với đối tượng người sử dụng áp dụng

1. Thông tư này quy định về tiêu chuẩn chỉnh,ĐK, ngôn từ, vẻ ngoài xét thăng hạng chức danhnghề nghiệp viên chức siêng ngành y tế trong số đơn vị sự nghiệp y tế công lập.

2. Thông tư này áp dụng so với viênchức siêng ngành y tế trong các đơn vị chức năng sự nghiệp y tế công lập.

3. Đối cùng với công chức vào bộ máylãnh đạo, làm chủ của đơn vị sự nghiệp y tế công lập hiện đang dữ chức danhcông việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành y tế được vận dụng điều khoản trên Thông bốn nàyđể dự xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức siêng ngành y tế.

Điều 2. Nguyên tắcxét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức siêng ngành y tế

1. Đúng thẩm quyền, trình từ, thủ tụcvới phương pháp của luật pháp về xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc so với viênchức.

2. Bảo đảm đúng địa điểm câu hỏi làm cùng cơcấu viên chức theo chức vụ công việc và nghề nghiệp của đơn vị chức năng sự nghiệp y tế công lập.

3. Viên chức phải có đầy đủ tiêu chuẩn,ĐK của chức danh nghề nghiệp xét thăng hạng.

4. Bảo đảm bình đẳng, công bằng, côngknhì, sáng tỏ, rõ ràng cùng đúng điều khoản.

Điều 3. Tiêu chuẩn,điều kiện đăng ký xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành ytế

1. Xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệptrường đoản cú hạng II lên hạng I

a) Có đủ tiêu chuẩn chức danh nghềnghiệp viên chức chăm ngành y tế hạng 1;

b) Có học tập hàm Giáo sư, Phó giáo sưchuyên ngành cân xứng cùng với tiêu chuẩn chỉnh chức vụ nghề nghiệp và công việc xét thăng hạng;

c) Đang duy trì chức danh nghề nghiệp hạngII, gồm thuộc 4 (bốn) chữ số đầu vào mã số chức danh nghề nghiệp và công việc cùng với chức danhnghề nghiệp và công việc xét thăng hạng.

2. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệptừ hạng III lên hạng II

a) Có đầy đủ tiêuchuẩn chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành y tế hạng II;

b) Có bằngchăm khoa cung cấp II hoặc TS siêng ngành phù hợp cùng với tiêu chuẩn chức danhcông việc và nghề nghiệp xét thăng hạng;

c) Đang duy trì chức vụ công việc và nghề nghiệp hạngIII, gồm cùng 4 (bốn) chữ số đầu trongmã số chức danh công việc và nghề nghiệp với chức danh công việc và nghề nghiệp xét thăng hạng.

3. Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệptrường đoản cú hạng IV lên hạng III

a) Có đủ tiêu chuẩn chỉnh chức danh nghềnghiệp viên chức siêng ngành y tế hạng III;

b) Có chuyên môn đại học trlàm việc lên chuyênngành phù hợp với tiêu chuẩn chức vụ nghề nghiệp xét thăng hạng;

c) Đang duy trì chức danh nghề nghiệp hạngIV, có chức năng phụ trách hoặc đã làm việc tại đoạn các bước cân xứng cùng với chứcdanh nghề nghiệp và công việc xét thăng hạng.

Điều 4. Nội dung,hình thức xét thăng hạng chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức chăm ngành y tế

1. Việc xét thăng hạng chức vụ nghềnghiệp viên chức chuyên ngành y tế được tiến hành thôngqua Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc theo công cụ của luật pháp.

2. Việc xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp bắt buộc bảo đảm đúng lý lẽ, tiêu chuẩn chứcdanh nghề nghiệp của chức vụ xét thăng hạng. Viên chức đăng ký xét thăng hạngchức danh công việc và nghề nghiệp phải có một cách đầy đủ những tiêu chuẩn, điều kiện cùng làm hồ sơ theo quy địnhtại Điều 3 với Điều 5 Thông tứ này.

3. Nội dung xét thăng hạng chức danhnghề nghiệp: Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệpviên chức chăm ngành y tế để mắt tới, đánh giá và thẩm định hồ sơ để chỉ định hoặc kiến nghị cấpcó thđộ ẩm quyền chú ý, bổ nhiệm vào hạng chức vụ công việc và nghề nghiệp cao hơn nữa.

Điều 5. Hồ sơ dựxét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

1. Hồ sơ ĐK xét thăng hạng chứcdanh nghề nghiệp:

a) Đơn ĐK xét thăng hạng chứcdanh công việc và nghề nghiệp theo Phú lục 1 phát hành dĩ nhiên Thông tưnày;

b) Bản sơ yếu đuối lý định kỳ của viên chứctheo Mẫu số 2 phát hành kèm theo Thông bốn số 12/2012/TT-BNVvà tất cả xác nhận của cơ quan, đơn vị chức năng áp dụng hoặc thống trị viên chức;

c) Bản thừa nhận xét, review của tín đồ đứngđầu cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện viên chức đối với ngôi trường thích hợp viên chức ko giữ chứcvụ thống trị hoặc của bạn đứng đầu cơ quan lại, đơn vị bao gồm thẩm quyền bổ nhiệm viênchức quản lí lý;

d) Bản sao các văn uống bằng, chứng chỉ theo chức vụ công việc và nghề nghiệp ĐK xét thăng hạng được phòng ban, đơn vị chức năng bao gồm thẩmquyền chứng thực;

đ) Bản sao các quyết định: Bổ nhiệmvào chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức nâng lương gần nhất;

e) Giấy ghi nhận sức khỏe vày cơquan lại y tế có thẩm quyền cấp cho vào thời hạn 30 ngày, tính cho thời khắc cuối cùngnộp hồ sơ đăng ký xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp.

2. Việc bảo quản, cai quản làm hồ sơ đăngký kết dự xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyênngành y tế triển khai theo lý lẽ trên Khoản 2 Điều 10 Thông tưsố 12/2012/TT-BNV.

Xem thêm: Máy Tính Bảng Samsung Tab 4 7, Máy Tính Bảng Samsung Galaxy Tab 4 (7 Inch)

Điều 6. Tổ chức xétthăng hạng chức vụ nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành y tế

1. Đối với xét thăng hạng chức danhnghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế tự hạng II lên hạng I, mỗi năm, căn uống cứchiến lược xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế của BộY tế, các Bộ, cơ sở ngang Sở cơ sở trực thuộc Chính phủ, Ủy ban dân chúng những tỉnh giấc,thị trấn trực nằm trong Trung ương lập list cùng làm hồ sơ viên chức có đủ những tiêuchuẩn, ĐK dự xét thăng hạng chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngànhy tế tự hạng II lên hạng I gửi về Bộ Y tế nhằm tổ chức triển khai xét thăng hạng theo luật.Sau Khi triển khai, Sở Y tế gửi Sở Nội vụ quyết định thừa nhận công dụng xét thănghạng chức vụ công việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế trường đoản cú hạng II lên hạng I.

2. Đối cùng với xét thăng hạng chức danhcông việc và nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế trường đoản cú hạng III lên hạngII, cơ sở gồm thđộ ẩm quyền tổ chức triển khai xét thăng hạng luật pháp trên Điểma Khoản 2 Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CPhường ngày 12 tháng 4 thời điểm năm 2012 củanhà nước về tuyển chọn dụng, thực hiện với quản lý viên chức (sau đây viết tắt là Nghịđịnh số 29/2012/NĐ-CP) Thành lập Hội đồng xét thăng hạngchức vụ nghề nghiệp viên chức chăm ngành y tế; đưa ra quyết định list viên chứcdự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế sau thời điểm cóchủ kiến thống nhất của Sở Nội vụ. Sau Lúc tiến hành, report tác dụng về Sở Y tếcùng Bộ Nội vụ nhằm theo dõi và quan sát, tổng phù hợp.

3. Đối với xét thăng hạng chức danhnghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế từ hạng IV lên hạng III, căn cứ lao lý phân cấp cho của những cơ sở có thẩm quyền tổ chức triển khai xét thănghạng chức vụ nghề nghiệp tự hạng IV lên hạng III theomức sử dụng trên Khoản 3 Điều 30 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP., ngườiđứng đầu cơ quan bao gồm thẩm quyền kiến thiết kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chứcdanh nghề nghiệp và công việc viên chức siêng ngành y tế; thành lập Hộiđồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc viên chức chăm ngành y tế; quyết địnhlist viên chức dự xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp viên chức chuyênngành y tế sau khi có chủ kiến thống độc nhất vô nhị của Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ của các Sở,cơ quan ngang Bộ, ban ngành nằm trong nhà nước hoặc Ssống Nội vụ những tỉnh giấc, tỉnh thành trực nằm trong Trung ương. Sau lúc tiến hành, báo cáo kết quảvề Sở Y tế với Sở Nội vụ nhằm theo dõi và quan sát, tổng hợp.

Điều 7. Trình trường đoản cú,thủ tục với thđộ ẩm quyền cử viên chức dự xét thăng hạng, hội đồng xét thăng hạng, xácđịnh bạn trúng tuyển, chỉ định với xếp lương chức vụ nghề nghiệp

1. Trình trường đoản cú, thủ tục cùng thẩm quyền cửviên chức dự xét thăng hạng chức danh công việc và nghề nghiệp viên chức siêng ngành y tếtiến hành theo pháp luật trên Điều 11 Thông tứ số 12/2012/TT-BNV.

2. Hội đồng xét thăng hạng chức danhnghề nghiệp viên chức chăm ngành y tế thực hiện theo qui định tại Điều 13 Thông tứ số 12/2012/TT-BNV.

3. Xác định bạn trúng tuyển vào kỳxét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chăm ngành y tế tiến hành theophép tắc trên Khoản 2, Khoản 3 Điều 14 Thông tư số 12/2012/TT-BNV.

Trường đúng theo con số tín đồ đầy đủ tiêu chuẩn chỉnh, ĐK dự xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp các hơncon số đảm bảo tổ chức cơ cấu viên chức theo chức vụ nghề nghiệp và công việc của đơn vị chức năng sự nghiệpy tế công lập đã có cấp cho tất cả thẩm quyền phê chuẩn y, Hội đồng xét thăng hạng chứcdanh nghề nghiệp và công việc để mắt tới theo các trang bị từ ưu tiên sau:

a) Thành tích nghiên cứu và phân tích khoa học;

b) Số năm giữ hạng chức danh nghềnghiệp hiện giữ;

c) Kết quả nhận xét, xếp loại viên chức02 năm gần cạnh năm xét thăng hạng;

d) Kết trái chất vấn (nếu như có).

4. Bổ nhiệm, xếp lương chức vụ nghềnghiệp viên chức chăm ngành y tế tiến hành theo quy địnhtrên Điều 15 Thông bốn số 12/2012/TT-BNV.

Điều 8. Hiệu lựcthi hành

Thông bốn này còn có hiệu lực từ ngày 01mon 9 năm 2017.

Điều 9. Điều khoảntyêu thích chiếu

Trong ngôi trường thích hợp các văn uống phiên bản quy phạmđiều khoản với các nguyên lý được cứ liệu trong Thông tư này còn có sự thay đổi, bổsung hoặc được thay thế thì vận dụng theo văn uống bạn dạng quy phạm pháp vẻ ngoài mới.

Điều 10. Tráchnhiệm thi hành

Bộ trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang Bộ,Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thức giấc, tỉnh thành trựcnằm trong Trung ương cùng Người mở màn đơn vị chức năng sự nghiệp y tế địa thế căn cứ vào tiêu chuẩn chỉnh,điều kiện điều khoản tại Thông tứ này theo thẩm quyền đượcgiao xét thăng hạng chức vụ công việc và nghề nghiệp và chịu trách rưới nhiệm về tiêu chuẩn, điềukiện của viên chức xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp theo như đúng khí cụ củalao lý.

Trong quy trình triển khai, nếu như có vướngmắc, ý kiến đề nghị phản chiếu về Bộ Y tế để tổng thích hợp, lưu ý, giải quyết và xử lý./.

Nơi nhận: - Vnạp năng lượng phòng Chính phủ (Công báo, Cổng TTĐT CP); - Các Sở, phòng ban ngang Sở, CQ nằm trong Chính phủ; - Sở Tư pháp (Cục kiểm soát văn uống bạn dạng QPPL); - UBND các tỉnh giấc, thị trấn trực trực thuộc TW; - Sở trưởng, các Thđọng trưởng Bộ Y tế; - Sở Y tế, Snghỉ ngơi Nội vụ những tỉnh, TP trực thuộc TW; - Các Vụ, Cục, Tổng cục, VPB, Thanh hao tra Bộ Y tế; - Các đơn vị chức năng sự nghiệp trực nằm trong Bộ; - Cổng đọc tin điện tử Bộ Y tế; - Lưu: VT, TCCB, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến

Phụlục 1

CỘNGHÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc---------------

………, ngày ……. mon ……. năm đôi mươi ……

Tên tôi là: Nam, nữ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu hay trú:

Chỗ làm việc hiện tại nay:

Điện thoại liên lạc:

Địa chỉ báo tin:

Trình độ trình độ chuyên môn đào tạo:

Chức danh nghề nghiệp hiện giữ:

Thời gian giữ lại chức vụ nghề nghiệp:

Hệ số lương hiện tại hưởng: ; Thời gian xếp lương:

Sau lúc nghiên cứu và phân tích điều kiện, tiêuchuẩn dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và công việc của …………………………(1). Tôi thấy bạn dạng thân gồm đầy đủ ĐK, tiêu chuẩn để dự xét thănghạng chức vụ công việc và nghề nghiệp.

Tôi làm đối kháng này đăng ký dự xét thănghạng chức vụ nghề nghiệp theo thông báo của quý phòng ban.

Tôi xin gửi cố nhiên đơn này, làm hồ sơ dựxét gồm:

2. Bản dấn xét, nhận xét viên chức;

3. Bản chụp các văn bởi, triệu chứng chỉvới các giấy tờ tương quan, bao gồm ………(2) (bao gồm chứng thực);

4. Giấy ghi nhận sức khỏe vị cơquan y tế gồm thẩm quyền cấp;

5. Quyết định bổ nhiệm chức danh nghềnghiệp; ra quyết định lương hiện nay giữ;

6. Hai phong suy bì (gồm ghi địa chỉ); 02 ảnhcỡ 4x6.

Kính đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi đúng thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai,đơn vị gồm thông báo xét thăng hạng chức vụ nghề nghiệp;