TÀI KHOẢN 138 THEO THÔNG TƯ 200

- GIẢM một nửa KHÓA HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH 
*
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI 
*

II. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 138 – PHẢI THU KHÁC THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

Tại điều 20 thông tư 133/2016/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 138 – Phải thu khác phải tuân thủ một số nguyên tắc kế toán sau:

“1.1. Tài khoản 138 – Phải thu khác dùng làm đề đạt các số tiền nợ yêu cầu thu quanh đó phạm vi sẽ phản ảnh ở các tài khoản cần thu (131, 136) cùng tình hình tkhô hanh toán thù về các khoản buộc phải thu này, gồm những nội dung chủ yếu sau:

– Giá trị gia sản thiếu hụt đã làm được phân phát hiện nay nhưng lại không xác định được nguim nhân, yêu cầu hóng xử lý;

– Các khoản buộc phải thu về bồi hoàn trang bị chất vì chưng cá thể, đồng minh (vào và kế bên đối kháng vị) gây ra nlỗi mất mát, lỗi hỏng thiết bị tứ, sản phẩm hoá, tiền vốn,. . . đã có được xử trí bắt bồi thường;

– Các khoản mang lại mặt khác mượn bằng tài sản phi tiền tệ ( nếu mang đến mượn bằng tiền thì phải kế toán là cho vay vốn bên trên TK 128 (1288);

– Các khoản bỏ ra chi tiêu xây dựng cơ bản, chi phí cung ứng, sale cơ mà ko được cung cấp có thđộ ẩm quyền phê phê chuẩn đề xuất thu hồi;

– Các khoản đơn vị thừa nhận uỷ thác xuất nhập khẩu chi hộ mang lại đơn vị giao uỷ thác xuất nhập khẩu về tổn phí bank, giá tiền thẩm định hải quan, phí tổn chuyển động, bưng bê, các khoản thuế,. . .

Bạn đang xem: Tài khoản 138 theo thông tư 200

– Tiền lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận cần thu trường đoản cú những hoạt động chi tiêu tài chính;

– Số tiền hoặc cực hiếm tài sản mà doanh nhiệp mang đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược tại các doanh nghiệp, tổ chức khác vào các quan tiền hệ gớm tế theo quy định của pháp luật;

– Các khoản bắt buộc thu không giống kế bên các khoản bên trên.

1.2. Nguên tắc kế toán đối với các khoản cầm cố, thế chấp ngân hàng, cam kết quỹ, cam kết cược ( TK 1386)

a) Các khoản tiền, tài sản rước cầm đồ, thế chấp ngân hàng, cam kết quỹ, cam kết cược phải được theo dõi chặt chẽ và kịp thời thu hồi Lúc hết thời hạn cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược. Trường hợp các khoản ký quỹ, ký cược doanh nghiệp được quyền nhận lại tuy thế quá hạn thu hồi thì doanh nghiệp được trích lập dự phòng nhỏng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi.

 b) Doanh nghiệp phải theo dõi đưa ra tiết các khoản cầm cố, thế chấp, ký quỹ, cam kết cược theo từng loại, từng đối tượng, kỳ hạn, nguyên tệ. Lúc lập BCTC, những khoản có kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng được phân loại là tài sản ngắn hạn. Những khoản có kỳ hạn còn lại từ 12 tháng trở lên được phân loại là tài sản dài hạn.

 c) Đối với tài sản đưa đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược được phản ánh theo giá đã ghi sổ kế toán của doanh nghiệp. Khi xuất tài sản phi tiền teej mang theo cầm cố ghi theo giá nào thì khi thu về ghi theo giá đó. Các tài sản thế chấp bằng giấy chứng nhận quyền thiết lập (nlỗi không cử động sản) thì không ghi sút tài sản mà lại quan sát và theo dõi cụ thể bên trên sổ kế tân oán (chi tiết gia tài sẽ thế chấp) và tmáu minh trên Báo cáo tài thiết yếu.

 d) Trường đúng theo có những khoản ký kết cược, cam kết quỹ bởi chi phí hoặc tương tự chi phí được quyền nhận lại bởi ngoại tệ thì bắt buộc nhận xét lại theo tỷ giá chỉ chuyển tiền vừa phải cuối kỳ của bank thương mại nơi công ty lớn liên tục gồm giao dịch.

 1.3. Về chế độ vào đầy đủ ngôi trường phù hợp phát hiện thiếu gia sản, yêu cầu tầm nã kiếm tìm nguyên nhân cùng người phạm lỗi để có biện pháp cách xử trí ví dụ. Chỉ hạch tân oán vào Tài khoản 1381 ngôi trường đúng theo không xác minh được ngulặng nhân về thiếu, mất đuối, hư hỏng gia sản của người tiêu dùng yêu cầu chờ xử trí. Trường thích hợp gia tài thiếu sẽ xác minh được nguyên nhân cùng vẫn có biên bạn dạng cách xử trí ngay vào kỳ thì ghi vào các tài khoản liên quan, không hạch toán qua Tài khoản 1381.

Giá trị hàng tồn kho bị hao hụt, mất non (trừ hao hụt vào định mức trong quy trình thu cài được hạch toán thù vào cực hiếm mặt hàng tồn kho) sau khi trừ số thu bồi thường được hạch toán vào giá vốn mặt hàng bán.

Giá trị tài sản thiếu ngóng cách xử trí đối với phần quý hiếm sót lại của TSCĐ thiếu thốn qua kiểm kê sau thời điểm trừ đi phần bồi thường của các tổ chức, cá thể gồm tương quan được hạch tân oán vào chi phí khác của doanh nghiệp.

1.4. Khoản tổn định thất về nợ nên thu khác cực nhọc đòi sau thời điểm trừ số dự phòng sẽ trích lập được hạch tân oán vào ngân sách thống trị công ty.”

III. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 138 -­ PHẢI THU KHÁC THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC

Bên Nợ:

– Giá trị tài sản thiếu thốn đợi giải quyết;

– Phải thu của cá thể, bạn hữu (vào và xung quanh đối kháng vị) đối với tài sản thiếu thốn sẽ khẳng định rõ ngulặng nhân cùng bao gồm biên bản xử lý ngay;

– Phải thu về tiền lãi cho vay, lãi tiền gửi, cổ tức, ROI được phân tách tự những hoạt động đầu tư chi tiêu tài chính;

– Các khoản đưa ra hộ mặt thứ tía phải thu hồi, các khoản nợ phải thu khác;

– Giá trị tài sản mang đi cầm cố hoặc số tiền đã ký quỹ, ký cược;

– Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán).

Bên Có:

– Kết gửi quý giá tài sản thiếu hụt vào các tài khoản liên quan theo quyết định ghi trong biên bản xử lý;

– Số tiền sẽ nhận được về những khoản nợ yêu cầu thu khác;

– Giá trị tài sản mang đi cầm cố hoặc số tiền đã ký quỹ, ký cược đã nhận lại hoặc đã thanh hao toán;

– Khoản khấu trừ (phạt) vào tiền ký quỹ, ký cược tính vào bỏ ra phí khác;

– Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán).

Số dư mặt Nợ:

Các số tiền nợ cần thu khác chưa nhận được.

Tài khoản này hoàn toàn có thể tất cả số dư bên Có. Số dư bên Có phản ảnh số đang thu nhiều hơn thế nữa số buộc phải thu (trường vừa lòng cá biệt với vào cụ thể của từng đối tượng cầm cố thể).

Tài khoản 138 ­ Phải thu khác, tất cả 3 tài khoản cấp 2:

– Tài khoản 1381 ­- Tài sản thiếu đợi xử lý: Phản ánh cực hiếm gia tài thiếu thốn chưa xác minh rõ nguim nhân, còn đợi đưa ra quyết định cách xử trí.

– Tài khoản 1386 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược: Phản ánh số tiền hoặc cực hiếm gia sản mà công ty cướp đi cầm cố, cam kết quỹ, ký kết cược trên các doanh nghiệp, tổ chức khác trong những dục tình kinh tế theo lý lẽ của quy định.

– Tài khoản 1388 -­ Phải thu khác: Phản ánh những khoản đề xuất thu của đơn vị xung quanh phạm vi các khoản cần thu phản ảnh ngơi nghỉ các TK 131, 133, 136 cùng TK 1381, 138, như: Phải thu những khoản cổ tức, lợi tức đầu tư, tiền lãi; Phải thu những khoản nên bồi hoàn vì chưng làm mất đi tiền, tài sản;. . .

IV. PHƯƠNG PHÁP.. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP. VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA TK 138 – PHẢI THU KHÁC THEO THÔNG TƯ 133/2016/TT-BTC.

Cnạp năng lượng cứ vào nguim tắc kế toán tài khoản 138 với các tài khoản liên quan; căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh tài khoản 138 cùng các tài khoản tương quan, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin giải đáp kế toán một số quy trình kinh tế chủ yếu sau:

4.1. Pmùi hương pháp kế toán thù tài sản thiếu hụt chờ xử lý (Tài khoản 1381) :

Tài sản thiếu hụt ngóng giải pháp xử lý là phần đông gia sản mất non, thiếu vắng không rõ nguim nhân yêu cầu chờ cung cấp tất cả thẩm quyền xử lý.

Hạch toán gia tài thiếu hụt đợi giải pháp xử lý vào một số ngôi trường hòa hợp cụ thể như sau:

4.1.1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình dùng cho hoạt động sản xuất, tởm doanh phạt hiện nay thiếu thốn, chưa xác định rõ nguyên ổn nhân, hóng cách xử lý, ghi:

Nợ TK 138 ­ Phải thu không giống (1381) (Giá trị còn lại của TSCĐ)

Nợ TK 214 ­ Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá trị hao mòn)

Có TK 211 ­ Tài sản cố định (2111) (Ngulặng giá).

4.1. 2. TSCĐ hữu hình cần sử dụng mang lại hoạt động phúc lợi phạt hiện nay thiếu, không xác định rõ nguyên nhân, chờ xử lý:

– Ghi sút TSCĐ, ghi:

Nợ TK 214 ­ Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá trị hao mòn)

Nợ TK 3533 ­ Quỹ an sinh đã hình thành TSCĐ (Giá trị còn lại) (TSCĐ sử dụng đến chuyển động phúc lợi)

Có TK 211 ­ Tài sản cố định (2111) (Ngulặng giá).

– Đồng thời phản ảnh phần giá trị sót lại của tài sản thiếu hụt ngóng cách xử trí, ghi:

Nợ TK 138 ­ Phải thu khác (1381)

Có TK 3532 ­ Quỹ khen thưởng, phúc (3532) (TSCĐ dùng cho hoạt động phúc lợi).

Cả 2 ngôi trường đúng theo trên, khi gồm ra quyết định cách xử lý cực hiếm gia tài thiếu thốn, địa thế căn cứ vào đưa ra quyết định giải pháp xử lý, kế tân oán ghi:

Nợ TK 138 ­ Phải thu khác (1388) (cá nhân, tổ chức phải nộp tiền bồi thường)

Nợ TK 334 – Phải trả bạn lao cồn (trừ vào lương của fan gây thiệt hại)

Nợ TK 632 ­ Giá vốn sản phẩm phân phối (quý giá hao hụt mất sau khoản thời gian trừ số thu bồi hoàn theo quyết định xử lý)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (phần quý hiếm còn lại của TSCĐ thiếu phải tính vào tổn thất của doanh nghiệp)

Có TK 138 ­ Phải thu không giống (1381).

4.1.3.Trường thích hợp chi phí mặt tồn quỹ, TGNH, đồ dùng tư, mặt hàng hoá,. . . vạc hiện nay thiếu khi kiểm kê, phát hiện không đúng lệch so với sổ phụ ngân hàng. Phát sinc các trường hợp sau:

– Khi chưa xác định rõ nguyên nhân, ngóng xử lý, ghi:

Nợ TK 138 ­ Phải thu không giống (1381)

Có TK 111 ­ Tiền khía cạnh (thiếu chi phí lúc kiểm kê)

Có TK 112 – Tiền giữ hộ ngân hàng (không nên lệch so với sổ phụ ngân hàng)

Có TK 154 ­ giá cả sản xuất, kinh doanh dngơi nghỉ dang (thiếu hụt mặt hàng trong ngôi trường thích hợp sở hữu hàng không qua kho chuyển tức thì vào sử dụng)

Có các TK 152, 153, 155, 156,… (thiếu thốn sản phẩm trong kho).

– Lúc tất cả biên phiên bản giải pháp xử lý của cấp gồm thẩm quyền đối với tài sản thiếu, căn cứ vào quyết định cách xử lý, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (cá nhân, tổ chức nộp tiền bồi thường)

Nợ TK 334 ­ Phải trả bạn lao cồn (số bồi hoàn trừ vào lương)

Nợ TK 138 ­ Phải thu không giống (1388) (cá nhân, tổ chức phải nộp tiền bồi thường)

Nợ TK 632 ­ Giá vốn mặt hàng cung cấp (quý hiếm hao hụt mất mát của hàng tồn kho sau thời điểm trừ số thu bồi thường theo đưa ra quyết định xử lý)

Nợ TK 811 – Chi phí khác (phần giá trị thiếu qua kiểm kê phải tính vào tổn thất của doanh nghiệp)

Có TK 138 ­ Phải thu khác (1381 ­ Tài sản thiếu hụt hóng xử lý).

4.2. Phương thơm pháp kế toán cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược (Tài khoản 1386):

Cầm ráng, thế chấp ngân hàng, ký quỹ, ký kết cược là số chi phí hoặc quý giá tài sản cơ mà công ty cướp đi cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký kết cược tại những doanh nghiệp, tổ chức triển khai không giống trong những quan hệ nam nữ tài chính theo luật của pháp luật.

Hạch toán Cầm thay, thế chấp vay vốn, ký quỹ, cam kết cược vào một trong những ngôi trường thích hợp cụ thể nhỏng sau:

4.2.1. Dùng tiền mặt, hoặc tiền nhờ cất hộ ngân hàng để ký cược, ký quỹ, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1386)

Có các TK 111, 112.

4.2.2. khi mang hàng tồn kho hoặc tài sản khác đi cầm cố, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1386)

Có các TK 152, 155, 156,…

4.2.3. Dùng tài sản cố định để cầm cố, ghi:

Nợ Tk 138 – Phải thu khác (1386) (giá trị còn lại)

Nợ TK 214 – Hào mòn tài sản cố định (quý giá hao mòn lũy kế)

Có TK 211 – Tài sản cố định (nguyên giá).

Xem thêm: Phương Án Thi Thpt Quốc Gia 2021 Sẽ Như Thế Nào? Lịch Thi Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2021

4.2.4. Nhận lại số tiền ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ TK 111, 112

Có TK 138 – Phải thu khác (1386).

4.2.5. lúc nhận lại hàng tồn kho hoặc tài sản khác mang theo cầm cố, ghi:

Nợ các TK 152, 155, 156,…

Có TK 138 – Phải thu khác (1386).

4.2.6. Khi nhận lại tài sản cố định mang theo để cầm cố, ghi

Nợ TK 211 – Tài sản cố định (ngulặng giá Khi đưa đi cầm cố)

Có Tk 138 – Phải thu khác (1386) (cực hiếm còn lại)

Có TK 214 – Hào mòn tài sản cố định ( quý giá hao mòn lũy kế).

4.2.7. Trường hợp doanh nghiệp ko thực hiện đúng những cam kết, bị phạt vi phạm hợp đồng trừ vào tiền ký quỹ, ký cược, ghi:

Nợ TK 811 – Chi phí khác (số tiền bị trừ)

Có Tk 138 – Phải thu khác (1386).

4.2.8. Trường hợp sử dụng khoản ký quỹ, ký cược thanh hao toán cho người bán, ghi:

Nợ TK 331 – Phải trả mang đến người bán

Có TK 138 – Phải thu khác (1386).

4.3. Phương thơm pháp kế toán nên thu khác (Tài khoản 1388)

Khoản đề nghị thu không giống vào doanh nghiệp lớn bao gồm những khoản cần thu về cho vay, mượn tạm thời, cần bỏ túi lãi mang lại hạn không thu, … kế tân oán cần phải theo dõi từng khoản yêu cầu thu không giống theo từng đối tượng gồm liên quan.

Hạch toán phải thu không giống vào một số trong những ngôi trường đúng theo cụ thể nlỗi sau:

4.3.1. Các khoản mang đến mượn tài sản phi tiền tệ, ghi:

Nợ TK 138 ­ Phải thu khác (1388)

Có các TK 152; 153; 155; 156,…

4.3.2. Tiền vốn thực hiện cho vay vốn nhất thời thời bên cạnh lãi, ghi:

Nợ TK 138 ­ Phải thu không giống (1388)

Có TK 111, 112( số tiền cho vay vốn, mang đến mượn trong thời điểm tạm thời kế bên lãi).

4.3.3. Các khoản đưa ra hộ bên thứ tía phải thu hồi, các khoản phải thu khác, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1388)

Có các TK tương quan.

4.3.4. Kế toán giao dịch ủy thác xuất nhập khẩu tại mặt nhận ủy thác:

– Phản ánh những khoản bỏ ra hộ mang đến bên giao ủy thác (những khoản tổn phí ngân hàng, chi phí thẩm định hải quan, mức giá tải, bốc vác, …), ghi:

Nợ TK 138 ­ Phải thu khác (1388) (nếu mặt giao ủy thác không ứng tiền)

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388) (trừ vào tiền nhận của bên giao ủy thác)

Có những TK 111, 112. . .

– khi được doanh nghiệp ủy thác xuất nhập khẩu thanh khô toán bằng tiền hoặc bù trừ với các khoản đã đưa ra hộ, kế toán doanh nghiệp nhận ủy thác xuất nhập khẩu ghi:

Nợ các TK 111, 112

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)

Có TK 138 – Phải thu khác (1388).

4.3.5. Định kỳ Khi khẳng định tiền lãi giải ngân cho vay, lãi tiền gởi, cổ tức, ROI được chia phải thu, ghi:

Nợ những TK 111, 112. . . (số sẽ nhận được tiền)

Nợ TK 138 ­ Phải thu khác (1388) (số chưa được thu)

Có TK 515 ­ Doanh thu vận động tài chính.

4.3.6. khi chiếm được tiền của các khoản nợ nên thu không giống, ghi:

Nợ TK 111 ­ Tiền mặt

Nợ TK 112 ­ Tiền gửi Ngân hàng

Có TK 138 ­ Phải thu khác (1388).

4.3.7. Phản ánh các khoản phải thu về tài sản vạc hiện nay thiếu thốn vẫn khẳng định được ngay nguim nhân và người Chịu trách rưới nhiệm, căn cứ vào nguyên ổn nhân hoặc bạn chịu đựng trách rưới nhiệm bồi thường, ghi:

Nợ TK 138 ­ Phải thu không giống (1388) (số phải bồi thường)

Nợ TK 334 ­ Phải trả fan lao hễ (số đền bù trừ vào lương)

Nợ TK 632 ­ Giá vốn sản phẩm bán (quý hiếm hao hụt, mất đuối của thứ tứ, sản phẩm & hàng hóa, sau khoản thời gian trừ số thu đền bù theo ra quyết định xử lý)

Có các TK 111, 112 (số chi phí thiếu hụt)

Có các TK 151, 152, 153, 155, 156, …( quý hiếm đồ dùng tứ, sản phẩm & hàng hóa thiếu hụt)

Có TK 154 ­ Chi phí chế tạo, kinh doanh dngơi nghỉ dang (thiếu thốn hàng trong ngôi trường vừa lòng mua hàng ko qua kho gửi ngay vào sử dụng).

4.3.8. khi doanh nghiệp gồm quyết định cách xử trí nợ phải thu khác không có chức năng thu hồi, ghi:

Nợ TK 111 ­ Tiền phương diện (Số tiền đền bù của cá thể, bầy có liên quan)

Nợ TK 334 ­ Phải trả tín đồ lao đụng (Số bồi thường trừ vào lương)

Nợ TK 299 ­ Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (Nếu được bù đắp bởi khoản dự trữ cần thu khó khăn đòi)

Nợ TK 642 ­ giá thành làm chủ sale (6422) (Số thiệt sợ hãi to hơn số bồi hoàn và số dự trữ đang trích lập)

Có TK 138 ­ Phải thu không giống (1388 ­ Phải thu khác).

4.3.9. khi các doanh nghiệp lớn hoàn thành thủ tục buôn bán các khoản cần thu khác (đang rất được phản chiếu trên Bảng Cân đối kế toán) cho doanh nghiệp mua bán nợ, ghi:

Nợ các TK 111, 112,. . . (Số tiền thu được từ các việc chào bán số tiền nợ buộc phải thu)

Nợ TK 299 ­ Dự chống tổn thất tài sản (2293) (Nếu được bù đắp bởi khoản dự phòng yêu cầu thu nặng nề đòi)

Nợ 642 – giá cả làm chủ marketing (6422) (Số chênh lệch giữa giá bán cội số tiền nợ đề nghị thu cạnh tranh đòi với số tiền thu được từ phân phối khoản nợ cùng số đang đuợc bù đắp bởi khoản dự phòng nợ bắt buộc thu cạnh tranh đòi)

Có TK 138 ­ Phải thu không giống (1388).

4.3.10. Các khoản đưa ra đầu tư XDCB, ngân sách SXKD cơ mà ko được cấp có thẩm quyền phê ưng chuẩn bắt buộc thu hồi, ghi:

Nợ TK 138 ­ Phải thu không giống (1388)

Có những TK 241, 642,. . .(sút các chi phí tương ứng).

4.4. Đánh giá bán lại các khoản cần thu khác bao gồm gốc nước ngoài tệ vào cuối kỳ kế toán:

khi lập Báo cáo tiền giấy (BCTC), số dư nợ phải thu khác có nơi bắt đầu ngoại tệ được đánh giá theo tỷ giá chuyển khoản vừa phải cuối kỳ của ngân hàng tmùi hương mại nơi công ty lớn thường xuyên bao gồm giao:

– Nếu tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ TK 138 – Phải thu khác (1381, 1386, 1388)

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái.

– Nếu tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 138 – Phải thu khác (1381, 1386, 1388).

Trung trọng điểm kế toán Hà Nội thường xulặng knhị giảng khóa học kế toán tổng hợp thực tế, nhận làm báo cáo tài chính cuối năm uy tín, chất lượng!