Tải Bài Hát Vợ Yêu

<00:00.00>Bài Hát: Vợ Yêu<00:02.00>Ca sĩ: Vũ Duy Khánh ft. Khắc Anh<00:04.00><00:25.10>Này người anh yêu hỡi <00:27.96>Lại gần đây với anh <00:31.45>Anh sẽ nói ra tương tư <00:33.57>Từ bao lâu chôn dấu <00:35.99><00:37.50>Em có biết rằng <00:40.60>Từ khi ta thuộc về nhau <00:43.46>Với anh tìm một ngày buồn <00:45.64>Thật khó khăn<00:47.07><00:47.69>Này người anh yêu hỡi <00:50.56>Ghé sát môi em lại đây <00:54.10>Anh sẽ trao lên đôi môi kia <00:56.52>Bao yêu thương nhé <01:00.01>Để yên nhé và <01:02.54>Vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi <01:06.06>Thấy không con tim <01:07.43>Anh nói rất cần em<01:09.74><01:13.45>Cứ mãi như vậy<01:15.66>Thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa <01:18.83>Và một thời gian sau <01:21.24>Em sẽ là cô dâu <01:23.80><01:24.73>Dù anh luôn biết <01:26.51>Sẽ thật khó <01:27.98>đến ngày mà <01:29.05>Anh luôn mơ thầm <01:31.47>Nhưng mong lắm <01:32.94>Ngày gọi em là vợ yêu ơi<01:35.50><01:36.06>Mỗi đêm anh nhìn <01:38.17>Lên trời cao luôn nguyện cầu <01:41.39>Mong rằng tình đôi ta <01:43.82>Sẽ mãi mãi được bền lâu <01:46.50><01:47.41>Tương lai xa lắm <01:49.10>Cũng chẳng biết <01:50.53>Ta yêu nhiều hơn hay xa rời <01:54.09>Nhưng anh hạnh phúc <01:56.92>Vì hiện tại đang có em<02:00.59><02:26.57>Này người anh yêu hỡi <02:29.44>Ghé sát môi em lại đây <02:32.98>Anh sẽ trao lên đôi môi kia <02:35.40>Bao yêu thương nhé <02:37.69><02:38.89>Để yên nhé và <02:41.42>Vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi <02:44.94>Thấy không con tim <02:46.31>Anh nói rất cần em em hỡi<02:50.11><02:52.33>Cứ mãi như vậy<02:54.54>Thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa <02:57.59>Và một thời gian sau <03:00.12>Em sẽ là cô dâu <03:02.68><03:03.61>Dù anh luôn biết <03:05.39>Sẽ thật khó <03:06.75>đến ngày mà <03:07.93>Anh luôn mơ thầm <03:10.35>Nhưng mong lắm <03:11.75>Ngày gọi em là vợ yêu ơi<03:14.32><03:14.57>Mỗi đêm anh nhìn <03:16.98>Lên trời cao luôn nguyện cầu <03:20.20>Mong rằng tình đôi ta <03:22.63>Sẽ mãi mãi được bền lâu <03:25.31><03:26.22>Tương lai xa lắm <03:27.91>Cũng chẳng biết <03:29.34>Ta yêu nhiều hơn hay xa rời <03:32.90>Nhưng anh hạnh phúc <03:35.73>Vì hiện tại đang có em<03:39.40><03:48.45>Cứ mãi như vậy<03:50.95>Thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa <03:54.10>Và một thời gian sau <03:56.63>Em sẽ là cô dâu <03:59.19><04:00.12>Dù anh luôn biết <04:01.90>Sẽ thật khó <04:03.26>đến ngày mà <04:04.44>Anh luôn mơ thầm <04:06.86>Nhưng mong lắm <04:08.26>Ngày gọi em là vợ yêu ơi<04:10.83><04:11.46>Mỗi đêm anh nhìn <04:13.49>Lên trời cao luôn nguyện cầu <04:16.71>Mong rằng tình đôi ta <04:18.78>Sẽ mãi mãi không đổi thay<04:21.65><04:22.63>Tương lai xa lắm <04:24.41>Cũng chẳng biết <04:25.77>Ta yêu nhiều hơn hay xa rời <04:29.30>Nhưng anh hạnh phúc <04:32.18>Vì hiện tại <04:33.30><04:36.29>đang có em<04:41.41>

Bạn đang xem: Tải bài hát vợ yêu

*

Vợ Yêu

Năm phát hành: 2014

Xem thêm: Vì Sao Lưu Đức Hoa Thời Trẻ, Dù Thiên Vương Hay Hổ Tướng, Lưu Đức Hoa Là Vua

Đóng góp: antoanchi
Lời bài hát Vợ Yêu
Này người anh yêu hỡi, lại gần đây với anh Anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn dấu Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau Với anh thì một ngày buồn thật khó khăn.Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao nhiêu yêu thương nhé Để yên nhé và vòng tay sau lưng anh ôm chặt điThấy không con tim anh nói rất cần em.<ĐK:>Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhoà Và một thời gian sau, em sẽ là cô dâu Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm Vợ Yêu lyrics on progentraprice.com.comNhưng mong lắm ngày mai em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu Mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu Nhưng anh sợ lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời Nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em.