Sở Xây Dựng Tp Cần Thơ

Nhiệm kỳ 2015-2020, tập trung công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ Sở Xây dựng TP Cần Thơ đặc biệt quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Từ đó, giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

Bạn đang xem: Sở xây dựng tp cần thơ


*

Đảng bộ Sở Xây dựng tham mưu, phối hợp triển khai nhiều dự án tiêu biểu, tạo nên điểm nhấn cho đô thị của thành phố.Trong ảnh: Một góc đô thị trung tâm TP Cần Thơ.

Đồng chí Mai Như Toàn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ, cho biết: Để hoàn thành nhiệm vụ đề ra, Đảng bộ Sở Xây dựng luôn xác định, yếu tố con người là then chốt. Vì vậy, Đảng ủy đã nghiêm túc triển khai việc học tập, quán triệt nghị quyết của cấp trên cho 100% đảng viên, công chức, viên chức, nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Công tác xây dựng đội ngũ, phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết nạp được 35 đảng viên, đạt 130% chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát luôn được thực hiện chặt chẽ theo kế hoạch đề ra hằng năm...

Xem thêm: Giá Vàng Ngày 25 Tháng 2 - Bản Tin Giá Vàng Hôm Nay Ngày 25

Đảng ủy Sở xác định công tác quản lý quy hoạch - phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của thành phố. Việc triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch phân khu các quận; Chương trình Phát triển đô thị TP Cần Thơ giai đoạn 2015-2020 là vấn đề cấp bách, ưu tiên trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ, Sở tham mưu UBND thành phố trình Bộ Xây dựng về Đề án công nhận thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ là đô thị loại IV; tham mưu thành phố ban hành Danh mục đầu tư xây dựng các khu đô thị mới trên địa bàn. Qua đó, đã phối hợp các đơn vị có liên quan đã tập trung kêu gọi đầu tư xây dựng khu đô thị mới gồm 35 dự án, trong đó 19 dự án được giao chủ trương đầu tư.

Đảng ủy Sở đã chỉ đạo nghiên cứu, tham mưu trình UBND thành phố ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng. Đồng thời, chỉ đạo lập và đã được thành phố phê duyệt 7 đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị làm cơ sở phối hợp thực hiện triển khai đồ án quy hoạch hạ tầng và kêu gọi đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật khung, công trình đầu mối theo quy hoạch được duyệt. Phối hợp chỉ đạo thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị vùng ĐBSCL - Tiểu dự án TP Cần Thơ (Dự án 2), Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng đô thị (Dự án 3). Qua đó, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống người dân, chống ngập úng cho đô thị, từng bước hoàn thiện hạ tầng khung cho đô thị lõi. Các chỉ tiêu phát triển KT-XH theo Nghị quyết của Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và của UBND thành phố giao Sở Xây dựng đều hoàn thành đạt và vượt so với kế hoạch (KH) đề ra. Đặc biệt, năm 2020, chỉ tiêu tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch trên khu vực đô thị trên toàn địa bàn thành phố dự kiến đạt 98% (chỉ tiêu KH 90%); tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom (khu dân cư tập trung) dự kiến đạt 98% (chỉ tiêu KH 93%).

Về mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Mai Như Toàn cho biết: Đảng bộ Sở Xây dựng tiếp tục xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch, vững mạnh. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu chuyên môn nghiệp vụ, có uy tín và năng lực lãnh đạo ngang tầm với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ mới trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề nhiệm kỳ mới: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Sở Xây dựng, huy động sức mạnh của ngành Xây dựng góp phần xây dựng và phát triển TP Cần Thơ theo hướng văn minh, hiện đại”.

Đảng bộ Sở Xây dựng đề ra những khâu đột phá: Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, gắn với tăng cường công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ đạt tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển TP Cần Thơ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Tiếp tục phối hợp tham mưu xây dựng một số công trình hiện đại, mang tính biểu tượng và có sức lan tỏa; thực hiện tốt công tác quy hoạch và phát triển đô thị; tham mưu triển khai các công trình hạ tầng kỹ thuật khung đô thị; tham mưu triển khai có hiệu quả chính sách khuyến khích phát triển nhà ở; tăng cường quản lý, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng.