Sở Du Lịch Quảng Bình

*
*
*
*
*

Bạn đang xem: Sở du lịch quảng bình

*

*

*

Xem thêm: Cao Lá Nam Trị Mụn Handmade, Cao La Nam Trị Mụn 5Ml Handmade

*

*
*
Liên lạc:

- Điện thoại: 0232. 3868678

progentraprice.com

I. BANGIÁM ĐỐC:

*
Giám đốc: Nguyễn Ngọc Quý

- Điện thoại: 0913258968

progentraprice.com

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ THUỘC SỞ:

1.Văn uống phòng Sở

- Điện thoại: 0232. 3886386

2. Tkhô nóng tra Sở

- Điện thoại: 0232. 3886383

3. Phòng Kế hoạch cùng Phát triển du lịch

- Điện thoại: 0232. 3886387

4. Trung trung ương tin tức xúc tiến du lịch

5. Ban Quản lý Dự án TIIG II

- Điện thoại: 0972502333


Quản lý với vận hành: Văn uống chống Uỷ ban nhân dân tỉnh

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Trần Quang - Chánh Văn uống phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

Ghi rõ nguồn "Cổng TTĐT tỉnh giấc Quảng Bình" khi xây cất lại công bố từ bỏ nguồn này
*
*
LƯỢT TRUY CẬP: