Phòng Giáo Dục Huyện Nhà Bè

function tS(){ x=new Date(); x.setTime(x.getTime()); return x; } function y2(x){ x=(x 11) { ap ="PM"; };return ap;} function dT(){ if(fr==0){ fr=1; document.write(""+eval(oT)+""); } tP.innerText=eval(oT); setTimeout("dT()",1000); } var dN=new Array("Chủ nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy"),mN=new Array("1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"),fr=0,oT="dN+", "+tS().getDate()+"/"+mN+"/"+y2(tS().getYear())+"-"+tS().getHours()+":"+tS().getMinutes()+" "+k()"; dT();

*
MauLeftRight

*
*
*
*
*
*


Phòng Giáo dục và Đào huyện Nhà Bè .

Bạn đang xem: Phòng giáo dục huyện nhà bè

Số điện thoại :

Văn phòng : 3 7770 473.

Xem thêm: Bị Khan Tiếng Uống Gì - Bị Khàn Tiếng Uống Gì Nhanh Hết, Nhanh Bình Phục

Tổ chức, Thanh tra, Tổng hợp: 3 7770 628

P.Trưởng phòng , THCS, Tiểu học , Mầm non: 3 7770 627 .

Trưởng phòng : 3 7770 626 .

Email của phòng : pgdprogentraprice.com.tphcm
moet.edu.vn

Website của phòng : www.pgdprogentraprice.com.hcm.edu.vn

Thông tin lãnh đạo:

1. Trưởng phòng: Lê Thị Oanh

*

- Điện thoại cơ quan: 37770626

- Điện thoại nhà riêng: 37827455

- Điện thoại di động: 0982619344

moet.edu.vn

2. Phó Trưởng phòng: Lê Thanh Hải

*

- Điện thoại cơ quan: 37770627

- Điện thoại nhà riêng: 35397303

- Điện thoại di động: 01265090742

moet.edu.vn

3. Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Bích Nga

*

- Điện thoại cơ quan: 37770627

- Điện thoại nhà riêng: 37828330

- Điện thoại di động: 0909711676