Phân Phối Chương Trình Công Nghệ 8

progentraprice.comgửi mang lại thầy côPPCT Công nghệ lớp 6, 7, 8, 9 giảm tảihayPhân pân hận chương trình Công nghệ theo công văn 4040.

Bạn đang xem: Phân phối chương trình công nghệ 8

PPCT Công nghệ trung học cơ sở năm học tập 2021-2022đã là tài liệu xem thêm có lợi mang lại thầy cô.


*

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MÔN CÔNG NGHỆ 6

Cả năm:35 tuần (52 tiết)

Học kì I: 18 tuần x 1 tiết/ tuần = 18 tiết

Họckì II: 17 tuần x 2 tiết/tuần = 34 tiết

TUẦN

TIÊT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

CHƯƠNG 1: NHÀ Ở

1

1

Bài 1: Nhà ở so với bé bạn.

2

2

Bài 1: Nhà nghỉ ngơi so với bé fan (tt).

Hướng dẫn HS từ học tập ngôn từ về các bước thiết yếu để thi công một khu nhà ở.

3

3

Bài 2: Sử dụng tích điện vào mái ấm gia đình.

4

4

Bài 2: Sử dụng năng lượng trong mái ấm gia đình (tt).

Hướng dẫn HS triển khai ở trong nhà “Một số phương án thực hiện tích điện vào mái ấm gia đình tiết kiệm chi phí, kết quả. Chụ ý an toàn khi thực hiện năng lượng.

5

5

Bài 3: Ngôi nhà thông minh.

6

6

Dự án 1: Ngôi nhà của em.

7

7

Ôn tập chương thơm 1

8

8

Kiểm tra định kì thân học tập kì 1

CHƯƠNG 2: BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM.

9

9

Bài 4: Thực phẩm và bổ dưỡng.

10

10

Bài 4: Thực phđộ ẩm với bồi bổ (tt).

11

11

Bài 4: Thực phẩm và bổ dưỡng (tt).

(Kiểm tra thường xuyên)

Tính toán bồi bổ chi phí tài bao gồm cho một bữa ăn gia đình. Hướng dẫn HS tự có tác dụng ở trong nhà với sự trợ giúp của người thân trong gia đình vào gia đình.

12

12

Bài 5: Bảo quản lí với chế biến thực phđộ ẩm trong mái ấm gia đình.

13

13

Bài 5: Bảo quản với chế biến thực phẩm trong mái ấm gia đình (tt).

14

14

Bài 5: Bảo quản cùng chế tao thực phđộ ẩm vào mái ấm gia đình (tt).

Lựa chọn cùng chế biến món ăn uống đơn giản theo cách thức không sử dụng nhiệt độ. Hướng dẫn HS thực hiện ở trong nhà.

15

15

Dự án 2: Món ăn uống mang đến bữa ăn gia đình.

16

16

Ôn tập cuối học kì 1

17

17

Kiểm tra định kì cuối học kì 1

CHƯƠNG 3: TRANG PHỤC VÀ

THỜI TRANG.

18

18

Bài 6: Các các loại vải vóc hay được sử dụng vào may mang.

HỌC KÌ II

19

19

Bài 7: Trang phục.

20

20

Bài 7: Trang phục (tt).

Xem thêm: Lữ Khách 24H Tập 146 Full - Kelvin Khanh Khoi My Huy Nam

21

21

Bài 7: Trang phục (tt).

Sử dụng cùng bảo vệ một số trong những mô hình phục trang phổ cập. Hướng dẫn HS tự học; chú trọng thực hành bảo quản xiêm y mái ấm gia đình với việc cung ứng của người thân. Chụ ý an ninh khi triển khai.

22

22

Bài 8: Thời trang.

23

23

Bài 8: Thời trang (tt).

(Kiểm tra thường xuyên)

24

24

Dự án 3: Em làm công ty xây dựng thời trang và năng động.

25

25

Ôn tập chương thơm 3

26

26

Kiểm tra định kì giữa học tập kì 2

CHƯƠNG 4: ĐỒ DÙNG ĐIỆN TRONG GIA ĐÌNH.

27

27

Bài 9: Sử dụng vật dụng năng lượng điện vào mái ấm gia đình.

28

28

Bài 9: Sử dụng đồ dùng năng lượng điện trong mái ấm gia đình (tt).

Sử dụng một vài đồ dùng năng lượng điện vào gia đình đúng cách dán, tiết kiệm chi phí cùng an toàn. Thực hiện nay sinh sống nhà: chỉ dẫn HS thực hành thực hiện một vài đồ vật dung năng lượng điện thịnh hành vào gia đình với việc hướng dẫn, đo lường và thống kê của tín đồ trong mái ấm gia đình. Đặc biệt chú ý về an toàn điện.

29

29

Bài 9: Sử dụng vật dụng điện trong gia đình (tt).

30

30

Bài 9: Sử dụng đồ dùng năng lượng điện vào mái ấm gia đình (tt).

Lựa lựa chọn thiết bị dung năng lượng điện tiết kiệm chi phí năng lượng, tương xứng cùng với ĐK mái ấm gia đình. Hướng dẫn HS từ bỏ học.

31

31

Bài 10: An toàn điện

32

32

Bài 10: An toàn điện (tt)

33

33

Dự án 4: Tiết kiệm trong áp dụng điện.

34

34

Ôn tập cuối học tập kì 2

35

35

Kiểm tra định kì cuối học kì 2.

Duyệtcủa Hiệu Trưởng Tổtrưởng

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN: CÔNG NGHỆ 7

Cả năm: 35 tuần- 52 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 1tiết/tuần = 18 máu Học kỳ II: 17 tuần x 2tiết/tuần = 34 tiết

HỌC KỲ I

Phần I:

TRỒNG TRỌT (bắt buộc)

Cmùi hương I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT

Tiết PPCT

Tên bài

Nội dung sút download, tinh giản

Tích hợp

(Nếu có)

Tên chủ thể (Nếu gộp các bài xích lại)

Tiết 1:

Bài 1: Vai trò và trách nhiệm của tdragon trọt

Mục III. Để thực hiện hiệm vụ của tLong trọt, buộc phải sử dụng đông đảo phương án gì? Không kinh nghiệm HS học

Tiết 2:

Bài 2: Khái niệm về khu đất trồng và nguyên tố của đất trồng

Tiết 3:

Bài 3: Một số tính chất chủ yếu của đất trồng

Mục IV. Độ màu mỡ của đất là gì? Không trải nghiệm HS học

Tiết 4:

Bài 4: Thực hành: Xác định nhân tố cơ giới đất bằng cách thức đối chọi giản

Tiết 5:

Bài 6: Biện pháp áp dụng, tôn tạo và đảm bảo an toàn đất

Mục II. Biện pháp cải tạo và đảm bảo an toàn đất tdragon. Không đề xuất HS trả lời mục đích của những phương án cải tạo đất

Tiết 6,7:

Bài 7: Tác dụng của phân bón trong tLong trọt

Bài 9: Cách sử dụng cùng bảo quản những các loại phân bón thông thường

Cấu trúc bài bác gồm:

I. Phân bón là gì?

II. Tác dụng của phân Bón

III. Cách sử dụng những các loại phân bón thường thì.

VI. Cách bảo quản những Loại phân bón thường thì.

BVMT

Ghnghiền bài xích 7 cùng với bài 9 bài “Phân bón”

Tiết 8:

Bài 8: Thực hành: Nhận biết một vài nhiều loại phân hóa học thông thường

Mục II.2. Phân biệt vào team phân bón hài hòa Không đề nghị HS học

Tiết 9:

Bài 10: Vai trò của giống như với phương pháp lựa chọn tạo nên giống cây trồng

Bài 11: Sản xuất cùng bảo quản giống cây trồng

Bài 10: Mục III.4 phương thức mô. Không đề nghị HS học

Bài 11: Mục I.2 thêm ví dụ nhân như thể bởi phương thức nuôi ghép mô.

Tiết 10:

Ôn tập

Tiết 11:

Kiểm tra vào giữa kỳ I

Tiết 12, 13,14:

Bài 12: Sâu, căn bệnh hại cây trồng

Bài 13: Phòng trừ sâu, dịch sợ hãi Bài 14: Thực hành: Nhận biết một số bài thuốc cùng nhãn hiệu của thuốc trừ sâu, căn bệnh hại

- Không yên cầu HS học tập mục II.2 Quan ngay cạnh một vài dạng thuốc của bài bác 14

- Cấu trúc bài gồm:

I. Sâu, dịch hại cây trồng

II. Ngulặng tắc cùng những biện pháp phòng trừ sâu, dịch hại

III. Thực hành nhận ra một số trong những một số loại thương hiệu của dung dịch phòng trừ sâu, bệnh sợ.

BVMT

Ghnghiền bài xích 12; 13 cùng với câu chữ còn lại của bài 14 thành bài: “Sâu, bệnh hại cây trồng với giải pháp chống trừ”

Chương II:

QUY TRÌNG SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT

Tiết 15:

Bài 15: Làm khu đất với bón phân lót

BVMT

Tiết 16:

Bài 16: Gieo trồng cây nông nghiệp

Mục II. Kiểm tra cùng up load phân tử giống Không đòi hỏi HS học

Tiết 17:

Ôn tập

Tiết 18:

Kiểm tra vào cuối kỳ I

HỌC KỲ II

Tiết 19:

Bài 18: Thực hành: Xác định mức độ nảy mầm với tỉ lệ nảy mầm của hạt giống

Tiết 20:

Bài 19: Các phương án âu yếm cây trồng

BVMT

Tiết 21:

Bài 20: Thu hoạch, chế tao và bảo vệ nông sản

Tiết 22:

Bài 21: Luân canh, xen canh, tăng vụ

Phần II: LÂM NGHIỆP

Chương thơm I: KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG

Tiết 23:

Bài 22: Vai trò của rừng và nhiệm vụ của tdragon rừng

Mục II.1 Tình hình rừng ngơi nghỉ việt nam. Cập nhật số liệu mang đến phù hợp thực tế

Tiết 24:

Bài 23: Làm khu đất gieo ươm cây rừng

Mục I.2 Phân phân chia khu đất vào vườn cửa gieo ươm. Không yêu cầu HS học

Tiết 25:

Bài 24: Gieo hạt cùng chăm sóc vườn cửa gieo ươm cây trồng

Mục I. Kích ưa thích hạt loài cây rừng nảy mầm. Hướng dẫn HS tự học

Tiết 26:

Bài 26: Trồng cây rừng

Làm đất trồng cây. Hướng dẫn HS tự học

BVMT

Tiết 27:

Bài 27: Chăm sóc rừng sau khoản thời gian trồng

Chương thơm II: KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG

Tiết 28:

Bài 28: Knhì thác rừng

Tiết 29:

Bài 29: Bảo vệ cùng khoang nuôi rừng

BVMT

Tiết 30,31:

Ôn tập

Tiết 32:

Kiểm tra giữa kỳ II

Phần III: CHĂN NUÔI

Cmùi hương I: ĐẠI CƯƠNG VỀ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI

Tiết 33:

Bài 30: Vai trò với trọng trách cải cách và phát triển chnạp năng lượng nuôi

Tiết 34:

Bài 31: Giống thiết bị nuôi

Bỏ mục I.3 Điều khiếu nại sẽ được công nhận là một trong những giống thứ nuôi. Không yên cầu HS học

Tiết 35:

Bài 32: Sự sinc trưởng và phát dục của thiết bị nuôi

Mục II điểm sáng sự sinch trưởng cùng phân phát dục của đồ dùng nuôi. Không trải đời HS học

Tiết 36:

Bài 33: Một số phương thức tinh lọc với quản lý giống đồ dùng nuôi

Mục III Quản lí giống thiết bị nuôi. Không tận hưởng HS học

Tiết 37:

Bài 34: Nhân giống thứ nuôi

Mục I. Chọn pân hận. Không thử khám phá HS học

Tiết 38:

Bài 35 và 36: Thực hành: Nhận biết và lựa chọn một số kiểu như gà qua quan liêu gần kề kiểu dáng với đo kích cỡ những chiều; Nhận biết một số trong những tương tự lợn (heo) qua quan lại cạnh bên hình dạng và đo size các chiều

Mục II. Bước 2. Đo một số chiều đo nhằm lựa chọn con kê mái Bài 35. Mục II. Bước 2. Đo một số trong những chiều đo Bài 36. Không thử khám phá HS thực hiện

- Cấu trúc bài bác gồm:

I. Nhận biết một số giống như con gà qua quan giáp bản thiết kế.

II. Nhận biết một trong những như thể lợn (heo) qua quan tiền sát kiểu dáng.

- Ghép văn bản sót lại của bài xích 35 với bài xích 36 thành bài: “Thực hành: Nhận biết một trong những như là thứ nuôi qua quan liêu gần kề nước ngoài hình”

Tiết 39:

Bài 37: Thức ăn đồ vật nuôi

Tiết 40:

Bài 38: Vai trò của thức nạp năng lượng đối với thiết bị nuôi

Mục I. Thức nạp năng lượng được tiêu hóa với dung nạp thế nào. Hướng dẫn HS từ học

Tiết 41:

Bài 39: Chế đổi thay và dự trữ thức ăn mang đến đồ nuôi

BVMT

Tiết 42:

Bài 40: Sản xuất thức nạp năng lượng thứ nuôi

Tiết 43, 44:

Bài 42, 43: Thực hành: Chế đổi thay thức nạp năng lượng giàu gluxit bởi men; Đánh giá bán chất lượng thức nạp năng lượng sản xuất bởi phương pháp vi sinh vật

Lựa chọn 1 nhiều loại thức ăn cho thiết bị nuôi để sửa chữa (mèo, chó…) cùng bào chế tiếp nối Đánh Giá sống bài bác 43

Tiết 45,46:

Ôn tập

Chương II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TRONG CHĂN NUÔI

Tiết 47:

Bài 44: Chuồng nuôi cùng lau chùi vào chnạp năng lượng nuôi

Mục I.1. Tâm đặc trưng của chuồng nuôi. Hướng dẫn HS tự học

BVMT

Tiết 48:

Bài 45: Nuôi chăm sóc cùng chăm lo các loại vật nuôi

Mục II: Chnạp năng lượng nuôi đồ gia dụng nuôi đực giống Không trải đời HS học

Tiết 49:

Bài 46: Phòng trị dịch thường thì đến thứ nuôi; Bài 47: Vắc xin chống căn bệnh mang đến đồ gia dụng nuôi

BVMT

Tiết 50,51:

Ôn tập

Tiết 52:

Kiểm tra thời điểm cuối kỳ II

HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN NGƯỜI BIÊN SOẠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤCMÔN: CÔNG NGHỆ 8

Cả năm: 35 tuần- 53 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 2tiết/tuần = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 1tiết/tuần = 17 tiết

HỌC KỲ I

Phần I: VẼ KỸ THUẬT

Chương thơm I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

Tiết PPCT

Tên bài

Nội dung bớt cài đặt, tinc giản

Tích hợp

(Nếu có)

Tên chủ thể (Nếu gộp những bài lại)

Tiết 1:

Bài 1: Vai trò của bạn dạng vẽ nghệ thuật vào sản xuất và đời sống

Thêm mục I. bài bác 8 Khái niệm về BVKT

Gồm những nội dung:

I. Khái niệm về bạn dạng vẽ kĩ thuật

II. Bản vẽ kĩ thuật so với sản xuất

III. Bản vẽ kĩ thuật so với đời sống

Bản vẽ dùng trong những nghành nghề kĩ thuật

Tiết 2:

Bài 2: Hình chiếu

Tiết 3:

Bài 4: Bản vẽ các khối hận nhiều diện

Tích phù hợp tân oán hình

Tiết 4:

Bài 6: Bản vẽ các khối hận tròn xoay

Tiết 5, 6,7:

Thực hành: Bài 3: Hình chiếu của trang bị thể; Bài 5: Đọc bản vẽ những khối nhiều diện; Bài 7: Đọc bạn dạng vẽ những khối hận tròn chuyển phiên

Kỹ năng giao tiếp

Chương thơm II: BẢN VẼ KỸ THUẬT

Tiết 8:

Bài 8: Khái niệm về phiên bản vẽ chuyên môn – Hình cắt

Chỉ dạy mục II hình giảm, do vậy bức tốc phần bài bác tập

Tiết 9:

Bài 9: Bản vẽ đưa ra tiết

Tiết 10:

Bài 11: Biểu diễn ren

Tiết 11:

Bài 13: Bản vẽ lắp

Tiết 12:

Bài 15: Bản vẽ nhà

Tiết 13:

Bài 12: Thực hành: Đọc bản cụ thể đơn giản dễ dàng bao gồm ren

Tiết 14, 15:

Ôn tập

Tiết 16:

Kiểm tra giữa kỳ I

Phần II: CƠ KHÍ

Cmùi hương III: GIA CÔNG CƠ KHÍ

Tiết 17:

Bài 18: Vật liệu cơ khí

Sử dụng thêm vật tư và cơ chế thực hành thực tế của bài 19

Liên hệ thực tế

Tiết 18:

Bài 20: Dụng nạm cơ khí

Mục 1.1. b) Thước cặp. Không thưởng thức HS học

Tiết 19:

Chương thơm IV: CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

Tiết đôi mươi, 21:

Bài 24: Khái niệm về cụ thể lắp thêm cùng gắn ghép

Tgiỏi hình 24.3 bởi hình 29.1 những cụ thể của Xe đạp

Tiết 22, 23:

Bài 25: Mối ghnghiền thắt chặt và cố định - Mối ghép ko cởi được

Bài 26: Mối ghnghiền tháo được

- Không những hiểu biết HS học Mục II.2 Mối ghxay nằng hàn Bài 25. Mục 2. Mối ghnghiền bằng ren, then và chốt Bài 26.

Bài bao gồm các nội dung:

1. Mối ghnghiền bằng đinh tán

2. Mối ghxay bởi ren

Ghép văn bản còn lại của bài 25 với bài 26 với cấu trúc thành bài “Mối ghxay thay định”

Tiết 24:

Bài 27: Mối ghép động

Tiết 25,26:

Ôn tập phần Vẽ nghệ thuật cùng Cơ khí

Hướng dẫn HS từ học

Chương thơm V: TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

Tiết 27, 28:

Bài 29: Truyền chuyển động

Tiết 29:

Bài 30: Biến đổi gửi động

Mục II.2. Biến vận động cù thành hoạt động lắc. Không tận hưởng HS học

Phần III: KỸ THUẬT ĐIỆN

Tiết 30:

Bài 32: Vai trò của điện năng vào chế tạo và đời sống

Chương VI: AN TOÀN ĐIỆN

Tiết 31:

Bài 33: An toàn điện

Tiết 32,33:

Thực hành: Bài 34: Dụng vậy bảo đảm an ninh điện; Bài 35: Cứu fan bị tai nạn thương tâm điện

Tiết 34, 35:

Ôn tập

Tiết 36:

Kiểm tra cuối kỳ I

HỌC KỲ II

Cmùi hương VII: ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

Tiết 37:

Bài 36: Vật liệu nghệ thuật điện

Tiết 38, 39:

Bài 38: Đồ sử dụng năng lượng điện – Quang. Đèn gai đốt

Bài 39: Đèn huỳnh quang

Bài gồm các nội dung:

I. Phân một số loại đèn điện

II. Đèn tua đốt

III. Đèn huỳnh quang

Tích vừa lòng khái niệm các loại đồ dùng điện bài bác 37

Ghxay bài 38 với bài 39 cùng câu trúc thành bài: “Đồ cần sử dụng các loại năng lượng điện - quang”

Tiết 40:

Bài 41: Đồ sử dụng loại năng lượng điện - nhiệt. Bàn là điện

Bài 42: Bếp năng lượng điện - Nồi cơm trắng năng lượng điện

Mục I Bếp điện Bài 42. Không yêu thương câu HS học

Bài bao gồm các nội dung:

I. Đồ dùng các loại năng lượng điện nhiệt

II. Bàn là điện

III. Nồi cơm điện

Tích vừa lòng định nghĩa các các loại đồ dùng điện bài 37

Ghxay mục II. Nồi cơm điện của bài 42 với bài xích 41 với câu trúc thành bài “Đô sử dụng một số loại điện - nhiệt”

Tiết 41:

Bài 44: Đồ dùng năng lượng điện một số loại điện – cơ. Quạt điện, sản phẩm bơm nước

Mục III sản phẩm công nghệ bơm nước Bài 44 Không đề xuất HS học

Tiết 42:

Bài 46: Máy đổi thay áp một pha

2. Nguyên ổn lý thao tác. Không hưởng thụ HS học

Tiết 43:

Bài 48: Sử dụng phải chăng năng lượng điện năng

Tiết 44:

Ôn tập chương VI, VII

Hướng dẫn HS trường đoản cú học

Tiết 45:

Kiểm tra thực hành thực tế

Giáo viên từ chọn cùng với ngôn từ tương xứng cùng với điều kiện nhà trường cùng năng lực của học sinh.

Chương VIII: MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

Tiết 46:

Bài 50: đặc điểm và kết cấu của mạng điện vào nhà

KN bình an điện

Tiết 47:

Bài 51: Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà

KN bình yên điện

Tiết 48:

Bài 53: Thiết bị đảm bảo an toàn của mạng năng lượng điện vào nhà; Bài 55: Sơ đồ vật điện

Tiết 49,50:

Bài 56: TH Vẽ sơ vật nguyên lý mạch điện

Bài 57: TH Vẽ sơ vật lắp đặt mạng điện

Tiết 51:

Bài 48: Thiết kế mạch điện

Tiết 52:

Ôn tập

Tiết 53:

Kiểm tra học kỳ II

HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN NGƯỜI BIÊN SOẠN

KẾ HOẠCH GIÁO DỤCMÔN: CÔNG NGHỆ 9

Cả năm học: 35 tuần - 35 tiết

Học kì I: 18 tuầnx 1tiết/tuần = 18 tiết

Học kì II: 17 tuần x 1tiết/tuần = 17 tiết

Mô-đun II: TRỒNG CÂYĂN QUẢ

HỌC KỲ I

Tiết PPCT

Tên bài

Nội dung sút cài, tinch giản

Tích hợp

(Nếu có)

Tên chủ đề (Nếu gộp các bài lại)

Tiết 1:

Bài 1: Giới thiệu nghề tdragon cây nạp năng lượng trái

Mục III. Triển vọng của nghề. Hướng dẫn HS tự học

Tiết 2,3:

Bài 2: Một số vấn đề thông thường về cây ăn uống quả

Mục I. Giá trị của việc trồng cây nạp năng lượng quả, Mục IV. Thu hoạch, Mo cai quản, bào chế. Không thử khám phá HS học

Tiết 4,5:

Bài 3: Các phương pháp nhân loại cây nạp năng lượng quả

Mục I. Xây dựng vườn ươm cây ăn uống trái. Hướng dẫn HS trường đoản cú học

Tiết 6,7:

Bài 4: Thực hành: Giâm cành

BVMT

Tiết 8,9:

Bài 5: Thực hành: Chiết cành

BVMT

Tiết 10,11:

Bài 6: Thực hành: Ghép

Mục II. 1. Ghxay đoạn cành . Hướng dẫn HS trường đoản cú học

BVMT

Tiết 12:

Kiểm tra thực hành

Tiết 13, 14, 15:

Bài 7: Kỹ thuật trồng cây ăn trái bao gồm múi

Bài 8: Kỹ thuật tdragon cây nhãn

Bài 9: Kỹ thuật tLong cây vải

Chọn dạy một trong 2 bài bác tương xứng với trong thực tiễn của địa phương và ĐK công ty ngôi trường.