Ngũ Tiên Giáo Cửu Âm Chân Kinh

Khi quý nhân sĩ luyện được nội công Hoa Vũ Ngũ Linh Điển lên các tầng nhất định sẽ mở được các huyệt vị tương ứng của mạch Ngũ Tiên Giáo.

Bạn đang xem: Ngũ tiên giáo cửu âm chân kinh

Sau đây là chỉ số cộng thêm mạch 216 của phái này:

Phong Kình: + 106Nội Công Chính Xác: + 47Bỏ Qua Nội Phòng: + 237Nội Tức: + 28Khí Huyết: + 1708Nội Lực: + 456Sát Thương Bạo Kich Nội Công (%): + 14Hồi Phục Nội Lực: + 12Võ họcThiên Thù Vạn Độc Thủ

- Binh khí: Đồ Thủ

- Thuộc tính: Thái Cực

- Tăng theo Nội tức & Lực tay

Kỹ năngTên kỹ năngLoại chiêuHiệu quả
*
Thù Võng Trần PhongThực chiêuTạo sát thương âm, gây mù khiến mục tiêu giảm tốc 80% và cấm khinh công 3s.Xa - Đơn丨Thời gian hồi 15s丨Tầm đánh 15m.
*
Thù Du Điêu HóaThực chiêuĐánh rơi mục tiêu trên không trong phạm vi 5m và tạo sát thương Âm, gây phong chiêu 3s. Nếu mục tiêu đã trúng Vạn Độc Canh Khí sẽ kèm thêm 11 điểm sát thương Âm (Chịu ảnh hưởng của uy lực cận thân và uy lực nội công).Cận - Đa丨Thời gian hồi 10s丨Tầm đánh 5m.
*
Độc Thù Thổ TiThực chiêuTạo sát thương Âm cho mục tiêu và thêm trạng thái Độc Thù Thổ Ti duy trì 6s.Sau khi chồng đến 3 tầng, trong 3s nếu mục tiêu muốn ra đòn sẽ bị gián đoạn.Xa - Đơn丨Thời gian hồi 18s丨Tầm đánh 20m
*
Vạn Độc Canh KhíGiá chiêuĐỡ đòn thành công thêm cho kẻ địch trạng thái “Vạn Độc Canh khí” khiến duy trì mất khí huyết (Sát thương lưu huyết tăng theo cấp của ), trạng thái duy trì 7s.Tăng ích - Đơn丨Thời gian hồi 1s.
*
Độc Nha Chú DịchThực chiêuTạo sát thương Âm cho mục tiêu (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận).Cận - Đơn丨Thời gian hồi 8s丨Tầm đánh 3m.
*
Ma Tri Xuất SàoHư chiêuTạo sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước; đòn đầu tiên phá phòng thành công sẽ khiến kẻ địch bị ngã.Cận - Đa丨Thời gian hồi 2s丨Tầm đánh 5m.

Xem thêm: Vô Cùng Hoàn Mỹ Mã Diễm 10 07 2015, Vô Cùng Hoàn Mỹ

*
Dẫn Độc Nhập ThểKhí chiêuThêm cho bản thân trạng thái Dẫn Độc Nhập Thể, duy trì 10s, tăng cho bản thân 5% tỷ lệ chính xác.Khiến <Độc Thù Thổ Ti> khi xuất chiêu trúng kẻ địch chưa đỡ đòn sẽ trực tiếp kết kén, trong 3s nếu mục tiêu cưỡng chế xuất chiêu sẽ bị ngắt đoạn, thi triển xong sẽ giải trừ Dẫn Độc Nhập Thể.Tăng ích - Đơn丨Thời gian hồi 20s
*
Ma Tri Thú LiệpNộ chiêuTạo sát thương Âm cho mục tiêu.Cận - Đơn丨Thời gian hồi 10s丨Tầm đánh 3m丨Nộ khí 50

*

*

Cổ Nguyệt Tiên Hoàn Quyết

- Binh khí: Song Hoàn(Trang bị Song hoàn phát huy 100% uy lực chiêu thức, song thích chỉ phát huy 70% uy lực)

- Thuộc tính: Thái cực

- Tăng theo Nội tức & Lực tay

Kỹ năngTên kỹ năngLoại chiêuHiệu quả
*
Chiến Cổ Thác NguyệtThực chiêuTạo sát thương cho mục tiêu đã chọn. (Có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận)Cận - Đơn丨Thời gian hồi 6s丨Tầm đánh 3m
*
Ẩn Cổ Già NguyệtHư chiêuTạo sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước, khi phá phòng thành công, sẽ thêm trạng thái “Ẩn Cổ” cho mục tiêu: Trong 5s không thể đỡ đòn, nếu bị tấn công 5 lần sẽ té ngã.Cận - Đa丨Thời gian hồi 2s丨Tầm đánh 5m
*
Độc Cổ Táng NguyệtThực chiêuTạo sát thương cho kẻ địch trong phạm vi 5m phía trước, và thêm cho kẻ địch chưa đỡ đòn trạng thái “Vạn Độc Cổ”: Duy trì mất khí huyết, Duy trì 5s.Cận - Đa丨Thời gian hồi 2s丨Tầm đánh 5m
*
Tâm Cổ Truy NguyệtGiá chiêuKhiến bản thân đi vào trạng thái “Tâm Cổ Truy Nguyệt”: Khi đỡ đòn thành công, có thể đưa “Liên Tâm Cổ” vào người mục tiêu và điều khiển nó tương hỗ với “Liên Tâm Cổ” trong người mình, cướp chân khí của địch, hóa thành “Liên Tâm Chân Khí”, duy trì 12s, xếp chồng 3 tầng xong nhận trạng thái “Tràn Chân Khí”, duy trì 5s: Cấm khinh công kẻ địch trong phạm vi 5m xung quanh; có thể đưa chân khí về lại người kẻ địch, đẩy lùi mục tiêu chưa đỡ đòn 1 khoảng nhỏ, khiến trong 3s không thể đỡ đòn hay xuất chiêu.Tăng ích - Đơn丨Thời gian hồi 1s.
*
Tâm Cổ Truy Nguyệt (biến chiêu)Thực chiêuĐưa chân khí về lại người kẻ địch, đẩy lùi mục tiêu chưa đỡ đòn 1 khoảng nhỏ, khiến trong 3s không thể đỡ đòn hay xuất chiêu.Xa - Đơn丨Thời gian hồi 1s丨Tầm đánh 15m.
*
Tình Cổ Đảo NguyệtThực chiêuTạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 8m, và khiến mục tiêu chưa đỡ đòn bị đơ 1s. Chiêu thức này có thể thi triển liên tục 3 lần, lần thứ 2 sẽ đánh ngã kẻ địch chưa đỡ đòn, lần thứ 3 sẽ đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn (Chiêu thức không thể thi triển trên không).Cận - Đa丨Thời gian hồi 15s丨Tầm đánh 8m.
*
Tình Cổ Đảo Nguyệt (biến chiêu)Thực chiêuTạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 8m, và khiến mục tiêu chưa đỡ đòn bị đánh ngã (Chiêu thức không thể thi triển trên không).Cận - Đa丨Thời gian hồi 15s丨Tầm đánh 8m.
*
Tình Cổ Đảo Nguyệt (biến chiêu)Thực chiêuTạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 8m, và khiến mục tiêu chưa đỡ đòn bị đánh bay (Chiêu thức không thể thi triển trên không).Cận - Đa丨Thời gian hồi 15s丨Tầm đánh 8m.
*
Linh Cổ Kiến NguyệtThực chiêuTạo sát thương cho mục tiêu trong phạm vi 5m, đánh trúng kẻ địch chưa đỡ đòn sẽ thêm trạng thái “Linh Cổ Phệ Thể”: Giảm 10% tốc độ di chuyển và né tránh, duy trì 5s, có thể chồng 5 tầng. Khi thi triển chiêu thức có thể di chuyển, quá trình xuất chiêu là trạng thái hoàng bá thể.Cận - Đa丨Thời gian hồi 15s丨Tầm đánh 5m
*
Bách Cổ Phá NguyệtNộ chiêuTạo sát thương cho mục tiêu đã chọn.Cận - Đơn丨Thời gian hồi 10s丨Tầm đánh 3m