Ngày đẹp tháng 4 năm 2018

Để góp khách hàng dễ dãi trong việc xem ngày tốttháng bốn năm 2018 cũng giống như tiện lợi trong việc đối chiếu các ngày trong tháng 4/2018 cùng nhau. Chúng tôi đang tổng hòa hợp tất cả ngày đẹp mắt trong thời điểm tháng 42018 tương tự như giới thiệu các ngày không giỏi trong thời điểm tháng.

Trong ngôi trường thích hợp quý bạn không cần coi ngày xuất sắc tháng bốn năm 2018 giỏi xem ngày rất đẹp tháng bốn năm 2018 chính vì vẫn gồm dự tính triển khai công việc vào một trong những ngày cụ thể trong thời điểm tháng 4, quý các bạn vui mừng tìm tới ngày tương xứng và chọn xem chi tiết hoặc lựa chọn công cụ Xem ngày tốt xấu giúp xem một ngày cụ thể.


Bạn đang xem: Ngày đẹp tháng 4 năm 2018

Xem ngày xuất sắc mon 5 năm 2018


Xem ngày xuất sắc tháng 6 năm 2018


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập đúng chuẩn lên tiếng của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 4 NĂM 2018


Lịch dương

1

Tháng 4


Lịch âm

16

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguim vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Chọn tháng (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 4


Lịch âm

17

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 4


Lịch âm

18

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 4


Lịch âm

19

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh khô long hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 4


Lịch âm

20

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Đinc Mão, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minc mặt đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

6

Tháng 4


Lịch âm

21

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 4


Lịch âm

22

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

8

Tháng 4


Lịch âm

23

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 4


Lịch âm

24

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kyên mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 4


Lịch âm

25

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

11

Tháng 4


Lịch âm

26

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 4


Lịch âm

27

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 4


Lịch âm

28

Tháng 2


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

14

Tháng 4


Lịch âm

29

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 4


Lịch âm

30

Tháng 2


Ngày Tốt


Ngày Đinh Sửu, tháng Ất Mão, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu è hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

16

Tháng 4


Lịch âm

1

Tháng 3


Ngày Xấu


Xem thêm: Búp Bê Tình Dục Giống Người Thật Nhất Từ Trước Đến Nay, Biết Nổi Da Gà

Ngày Mậu Dần, mon Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 4


Lịch âm

2

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Mão, mon Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 4


Lịch âm

3

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Thìn, mon Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tkhô hanh long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 4


Lịch âm

4

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Tân Tỵ, mon Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (minh con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

20

Tháng 4


Lịch âm

5

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Ngọ, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

21

Tháng 4


Lịch âm

6

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Quý Mùi, mon Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

22

Tháng 4


Lịch âm

7

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Giáp Thân, mon Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (klặng quỹ hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 4


Lịch âm

8

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Ất Dậu, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (kyên mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

24

Tháng 4


Lịch âm

9

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Bính Tuất, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 4


Lịch âm

10

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Đinh Hợi, mon Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 4


Lịch âm

11

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Mậu Tý, mon Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

27

Tháng 4


Lịch âm

12

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Sửu, mon Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 4


Lịch âm

13

Tháng 3


Ngày Xấu


Ngày Canh Dần, mon Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

29

Tháng 4


Lịch âm

14

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Tân Mão, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hắc đạo (câu trằn hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 4


Lịch âm

15

Tháng 3


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Thìn, tháng Bính Thìn, năm Mậu Tuất

Ngày Hoàng đạo (thanh hao long hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Trên đây là tổng thích hợp ngày tốt tháng bốn năm 2018 mà công ty chúng tôi mong gửi đến các bạn. Tuy nhiên, một ngày tốt cũng chỉ phù hợp với một vài tuổi cũng giống như những công việckhác nhau. Thế đề nghị, Lúc nắm bắt được ngày giỏi xấu hồi tháng 4/2018 thì bạn phải tra cứu: coi ngày tốt hòa hợp tuổi để có hiệu quả chi tiết và đúng chuẩn nhất cho khách hàng.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày xuất sắc mon 1năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 7năm 2021

♦Ngày tốt tháng hai năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 8 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 3 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 9 năm 2021

♦Ngày tốt tháng tư năm 2021 ♦Ngày tốt mon 10 năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 5 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 11 năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 6năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 12 năm 2021


Xem phong thủy 2021
*


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi phong thủy sản phẩm ngày


Ngày sinh
1234567891011121314 1516171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay

Tlỗi viện thông tin tổng hợp


Xem ngày tốt xấu