Năm Cam (Kỳ 22): Dung Hà Giãy Giụa, Đế Chế Ông Trùm Lung Lay

Luật sư toàn nước » Tin tức » Đời sống - Xã hội » Kinch tế - Pháp hiện tượng » Pháp luật pháp - Đầu tứ » Hồ sơ - Tư liệu » Hồ sơ - Tư liệu
Su1eed du1ee5ng bu00e0 tru00f9m giang hu1ed3 u0111u1ea5t Cu1ea3ng lu00e0m cu00f4ng cu1ee5 tiu00eau diu1ec7t nhiu1ec1u thu1ebf lu1ef1c thu00f9 u0111u1ecbch Nu0103m Cam u0111u01b0u1ee3c lu1ee3i u0111u00f4i u0111u01b0u1eddng.

Bạn đang xem: Năm cam (kỳ 22): dung hà giãy giụa, đế chế ông trùm lung lay

Nhu01b0ng Lúc tkhô giòn thu1ebf lu00ean cao, Dung Hu00e0 tu1eeb thu1ee7 phu1ee5c u0111u00e3 toan tu00ednh sou00e1n ngu00f4i giang hu1ed3 Su00e0i Gu00f2n, u0111u1ebf chu1ebf mu00e0 Nu0103m Cam du00e0y cu00f4ng xu00e2y du1ef1ng u0111u1ee9ng tru01b0u1edbc nguy cu01a1 su1ee5p u0111u1ed5u2026
Du00f9ng bu00e0 tru00f9m thanh tou00e1n mu1ed1i thu00e2m thu00f9 Giu1edbi giang hu1ed3 du01b0u1edbi tru01b0u1edbng Nu0103m Cam thu1eddi u0111iu1ec3m u0111u00f3 khu00f4ng thiu1ebfu nhu1eefng u201chu1ea3o hu00e1nu201d su1eb5n su00e0ng phu1ee5c tu00f9ng u00f4ng tru00f9m. Nhu01b0ng vào su1ed1 nhu1eefng tu00ean du u0111u00e3ng u1ea5y, khu00f4ng phu1ea3i ku1ebb nu00e0o cu0169ng u0111u1ee7 gan u0111u1ec3 lu1ed9t su1ed1 Lu00e2m. Nu0103m Cam nghu0129 u0111u1ebfn Dung Hu00e0, bu00e0 tru00f9m u0111u1ea5t Cu1ea3ng vu1eebố mu1edbi u201cchu00e2n u01b0u1edbt chu00e2n ru00e1ou201d vu00e0o Su00e0i Gu00f2n. Cu00f3 lu1ebd khu00f4ng tu01b0u1eddng tu1eadn u201cbu1ea3ng su1ed1u201d cu1ee7a Lu00e2m nu00ean chu1eafc hu1eb3n su1ebd u1eaft thu00e0nh cu00f4ng. Mu1ed9t cuu1ed9c gu1eb7p u1edf quu00e1n cu00e0 phu00ea giu1eefa Nu0103m Cam, Dung Hu00e0 vu00e0 Hu1ea3i u201cbu00e1nhu201d. Ba ngu01b0u1eddi ngu1ed3i thông thường bu00e0n, Nu0103m Cam hu1ea5t hu00e0m bu1ea3o: u201cThu1eb1ng Lu00e2m u201cchu00edn ngu00f3nu201d thu01b0u1eddng nu00f3i xu1ea5u anh, lu00e0m anh mu1ea5t uy tu00edn, anh nhu1edd cu00f4 ra tayu201d. u0110u00fang nhu01b0 Nu0103m Cam tiu00ean lu01b0u1ee3ng, Dung Hu00e0 chu1eb3ng ngu00e1n ai nu00ean nhanh chu00f3ng nhu1eadn lu1eddi. Tru00ean u0111u01b0u1eddng vu1ec1 Dung hu1ecfi chuyu1ec7n vu1ec1 Lu00e2m u0111u01b0u1ee3c Hu1ea3i ku1ec3 lu1ea1i tu01b0u1eddng tu1eadn su1ef1 viu1ec7c. Dung Hu00e0 nu00f3i vu1edbi Nu0103m Cam cho ngu01b0u1eddi chu00e9m Lu00e2m du1eb1n mu1eb7t. Nu0103m Cam lu1eafc u0111u1ea7u khu00f4ng u0111u1ed3ng u00fd khuyu00ean chu1ecdn cu00e1ch khu00e1c. Suy nghu0129 mu1ed9t hu1ed3i, Dung u0111u1ec1 nghu1ecb đến Lu00e2m u201cu0103nu201d axu00edt. Nu0103m Cam gu1eadt u0111u1ea7u u0111u1ed3ng u00fd, gu1ecdi u0111iu1ec7n thou1ea1i mang lại Thu1ecd u201cu0111u1ea1i uu00fdu201d chuu1ea9n bu1ecb u201ctu00e0i liu1ec7uu201d lou1ea1i 1 lu00edt u0111u01b0a đến Dung. u0110u1ec3 chu1eafc chu1eafn, Nu0103m Cam cho Dung biu1ebft nhu00e0 cu1ee7a Lu00e2m vu00e0 tu1ea3 hu00ecnh du00e1ng u0111u1ec3 nhu1eadn diu1ec7n. Cu1ea7m cu00e1i thu1ee9 chu1ea5t lu1ecfng cu00f3 su1ee9c hu1ee7y hou1ea1i kinh khu1ee7ng u0111u1ef1ng trong can nhu1ef1a, Dung hu01a1i su1edd su1ee3, nhu01b0ng u0111u1ed3ng thu1eddi cu0169ng cu1ea3m thu1ea5y ru1ea5t phu1ea5n khu00edch, mu1ed9t thu1ee9 cu1ea3m giu00e1c phu1ea5n khu00edch ma quu1ef7. Phu1ea3i coi chu1ea5t lu01b0u1ee3ng nhu01b0 thu1ebf nu00e0o. Dung lu1ea5y cu00e1i muu1ed7ng nhu00f4m, nhu1ecf vu00e0i giu1ecdt axit vu00e0o, ngay lập tức lu1eadp tu1ee9c, chiu1ebfc muu1ed7ng cong vắt. Mu1ed9t vu1eadt cu1ee9ng nhu01b0 vu1eady mu00e0 cu00f2n bu1ecb biu1ebfn du1ea1ng vào phu00fat chu1ed1c, huu1ed1ng bỏ ra nhu1eefng phu1ea7n domain authority thu1ecbt mu1ec1m mu1ea1i tru00ean khuu00f4n mu1eb7t con ngu01b0u1eddi. Kyên u0111u1ed3ng hu1ed3 chu1ec9 19h15, Lu00e2m du1ecdn hu00e0ng vu00e0 u0111u01b0a vu1ee3 bé u0111i u0103n phu1edf. Vu1ee3 nhỏ Lu00e2m vu00e0o quu00e1n tru01b0u1edbc, Lu00e2m khu00f3a xe cộ. Bu1ea5t ngu1edd cu00e1i ca nhu1ef1a mu00e0u u0111u1ecf u0111u1ef1ng axu00edt tu1eeb ngu01b0u1eddi tkhô giòn niu00ean khou1ea3ng 30 tuu1ed5i tu1ea1t thu1eb3ng vu00f4 mu1eb7t Lu00e2m ru1ed3i chu1ea1y thanh lịch bu00ean tê u0111u01b0u1eddng nhu1ea3y lu00ean chiu1ebfc xe pháo gu1eafn mu00e1y u0111ang chu1edd su1eb5n, ru1ed3 ga bu1ecf chu1ea1y. Lu00e2m la hu00e9t vu00ec u0111au u0111u1edbn, mu1eb7t mu0169i chu00e1y xu00e9m ru1ed3i gu1ee5c xuu1ed1ng. Lu00e2m u0111u01b0u1ee3c u0111i cu1ea5p cu1ee9u tu1ea1i Bu1ec7nh viu1ec7n Chu1ee3 Ru1eaby nu00ean thou00e1t chu1ebft nhu01b0ng vu1edbi bu1ed9 mu1eb7t bu1ecb biu1ebfn du1ea1ng thu00ec tu1eeb u0111u00f3 vu1ec1 sau Lu00e2m chu00ednh thu1ee9c bu1ecb lou1ea1i bu1ecf vu0129nh viu1ec5n khu1ecfi giu1edbi giang hu1ed3. Ai cu0169ng nghu0129 bu1ecdn mafia Vu0169ng Tu00e0u tru1ea3 thu00f9 Lu00e2m bu1edfi u00e2n ou00e1n giang hu1ed3 nu00e0o u0111u00f3. Nu0103m Cam cu1ed1 tu00ecnh u0111u00e1nh u0111u00f2n nghi binh tu1ecf vu1ebb xu00f3t xa u00e1i ngu1ea1i thay đến Lu00e2m nhu01b0ng vào bu1ee5ng mu1eebng thu1ea7m khi chu1eb3ng cu00f3 ai ngu1edd vu1ef1c u0111u1ebfn y. Nu1eef quu00e1i mu01b0u u0111u1ed3 thu1ed1ng lu0129nh giang hu1ed3 Su00e0i Gu00f2n Dung Hu00e0 quy phu1ee5c du01b0u1edbi tru01b0u1edbng Nu0103m Cam nhu1eefng ngu00e0y u0111u1ea7u tiu00ean u0111u1ebfn TP.. Hu1ed3 Chu00ed Minch vu00e0 hu00e0nh u0111u1ed9ng theo lu1ec7nh cu1ee7a u00f4ng tru00f9m bu1eb1ng tu1ea5t cu1ea3 su1ef1 liu1ec1u lu0129nh cu1ee7a mu00ecnh. Nhu01b0ng Khi u0111u00e3 u0111u1ee7 thu1ebf vu00e0 lu1ef1c, bu1ea3n chu1ea5t cu1ee7a mu1ed9t bu00e0 tru00f9m khiu1ebfn Dung bu1eaft u0111u1ea7u giu00e3y giu1ee5a, quu1eady phu00e1, vu1eetía u0111u1ec3 thou00e1t ra khu1ecfi cu00e1i bu00f3ng cu1ee7a Nu0103m Cam, gu00e2y tiu1ebfng vang tu1ea1o uy thu1ebf bu0103ng nhu00f3m Hu1ea3i Phu00f2ng. Tu00f3m lu1ea1i lu00e0 Dung khu00f4ng muu1ed1n lu00e0m u0111u00e0n em mu00e0 muu1ed1n giu00e0nh lu1ea1i ngu00f4i u0111u00e0n chu1ecb, lu1ea5n lu01b0u1edbt cu00e1c bu0103ng nhu00f3m tu1ed9i phu1ea1m khu00e1c u0111u1ec3 giu00e0nh u0111u1eccha bu00e0n cu1edd bu1ea1c, bu1ea3o ku00ea nhu01b0 tu1ea1i Hu1ea3i Phu00f2ng tru01b0u1edbc kia. Trong u0111u1ea7u u1ea3 su1eafp u0111u1eb7t cuu1ed9c sou00e1n ngu00f4i giang hu1ed3. an u0111u1ea7u lu00e0 hou1ea1t u0111u1ed9ng khiu00eau khu00edch quu1ea5y phu00e1 cu00e1c su00f2ng bu1ea1c cu1ee7a Nu0103m Cam vu00e0 u0111u00e1m u0111u1ec7 tu1eed, u0111u1ebfn viu1ec7c u0111u00f2i bu1ea3o ku00ea mu1ed9t su1ed1 nhu00e0 hu00e0ng, vu0169 tru01b0u1eddng vu1ed1n lu00e0 u0111u1ecba bu00e0n cu1ee7a Nu0103m Cam. Nhu1ea1c tru1ed7i lu00ean du1ed3n du1eadp u0111u1ebfn tu1ee9c ngu1ef1c, u0111u00e8n mu00e0u chu1edbp lou00e1ng luân phiên tru00f2n, bu00e1o hiu1ec7u mu1ed9t u0111u00eam khiu00eau vu0169 tu01b0ng bu1eebng. u0110u1ebfn giu1edd lu00ean su00e0n, khu00e1ch cu00f3 vu1ebb vu1eabn cu00f2n chu01b0a u201cnhu1eadp cuu1ed9cu201d, gu00e1i nhu1ea3y tu00faa ra u0111u00f3ng u0111u00f4 tu1ea1i nhu1eefng u0111iu1ec3m quen thuộc thuu1ed9c, u201clu00e0m nu00f3ngu201d su00e0n nhu1ea3y.

Xem thêm: Tìm Hiểu: Sim 4G Vinaphone Trọn Gói 1 Năm, Sim 4G Vina Trọn Gói 1 Năm Không Nạp Tiền D500

Vu00e0i cu00f4 gu00e1i chu00e2n du00e0i u0111u1ee9ng tru00ean bu1ee5c, lu1eafc mu00f4ng u0111iu00eau luyu1ec7n, thu1ec9nh thou1ea3ng u00f4m cu1ed9t vu1eb7n vu1eb9o nhu01b0 thu1ec3 u0111ang u00f4m mu1ed9t ngu01b0u1eddi u0111u00e0n u00f4ng. Cu1ee9 thu1ebf, vào tiu1ebfng nhu1ea1c quay cuu1ed3ng, gu00e1i nhu1ea3y du1eabu cu00f3 mu1ec7t nhou00e0i cu0169ng phu1ea3i cu1ed1 u201ccu0103ng tru00e0n nhu1ef1a su1ed1ngu201d vu00e0 u0111u00e1nh thu1ee9c nhu1eefng giu00e1c quan tiền cu1ee7a khu00e1ch chu01a1i u0111u00eam. Trong gu00f3c tu1ed1i, Hu1ea3i vu00e0 Dung ngu1ed3i riu00eang bu00e0n tu00e2m su1ef1. Hu1ea3i bu00e1nh bu1ea3o: u201cChu1ecb Dung nu00e0y! Tu00f4i nu0103n nu1ec9 chu1ecb u0111u1ec3 yu00ean cho Hu00f2a lu00e0m u0103nu201d. Dung su1eedng cu1ed3: u201cMu00e0y theo tao vu00e0o u0111u00e2y, thu1eb1ng Hu00f2a cho mu00e0y nhiu1ec1u tiu1ec1n hu01a1n nu00ean mu00e0y theo nu00f3 phu1ea3i khu00f4ng. Thu00e2n mu00e0y lo cu00f2n khu00f4ng dứt mu00e0 lo xin mang đến nu00f3u201d. Sau cuu1ed9c nu00f3i chuyu1ec7n u0111u1ea7y chu1ea5t giang hu1ed3 u1ea5y, mu1ed9t u0111u1ec7 tu1eed cu1ee7a Dung nhu1eadn xu00e9t: u201cThu1eb1ng Hu1ea3i nu00e0y xu00e0i khu00f4ng u0111u01b0u1ee3c chu1ecb Dung u1ea1u201d. Dung Hu00e0 khu00f4ng nu00f3i gu00ec mu00e0 lu1eb3ng lu1eb7ng ra vu1ec1. Vu1edbi Dung cu0169ng lu00e2u nay khu00f4ng u0111u1ec3 u00fd u0111u1ebfn viu1ec7c Hu1ea3i cu00f3 du1ea5u hiu1ec7u u201ctru1edf cu1eddu201d. Thu00e1i u0111u1ed9 cu1ee7a Nu0103m Cam u0111u1ed1i vu1edbi Dung mu1edbi lu00e0 quan liêu tru1ecdng. Vu1edbi bu1ea3n nu0103ng nhu01b0 lou00e0i su0103n mu1ed3i, Dung nhu1eadn ra cu00f3 nhu1eefng du1ea5u hiu1ec7u bu1ea5t thu01b0u1eddng nu01a1i Nu0103m Cam. Cu00f3 u0111iu1ec1u, bởi biu1ebft ru00f5 bu1ea3n chu1ea5t hu00e8n nhu00e1t cu1ee7a Nu0103m Cam khu00f4ng xem u0111u00f3 lu00e0 chuyu1ec7n cu1ea7n lo lu1eafng. u0110iu1ec1u Dung cu1ea7n vu00e0 u0111u01b0u1ee3c Nu0103m Cam u0111u1ed3ng u00fd, lu00e0 nu1eafm lu1ea5y phu1ea7n bu00e9o bu1edf nhu1ea5t cu1ee7a u0111u01b0u1eddng du00e2y cu00e1 u0111u1ed9 bu00f3ng u0111u00e1 xuyu00ean Bu1eafc-Nam. u1ede u0111u00e2y, tru1edf ngu1ea1i duy nhu1ea5t lu00e0 thu1ebf lu1ef1c cu1ee7a giang hu1ed3 Hu00e0 Nu1ed9i, tiu00eau biu1ec3u lu00e0 Thu1eafng u201ctu00e0i du1eaduu201d cu00f3 Su01a1n u201cbu1ea1ch tu1ea1ngu201d yu1ec3m tru1ee3 mu1edbi u0111u00e1ng tru1edf ngu1ea1i. Cu00f2n bu1ecdn tiu1ec3u tu1ed1t khu00e1c, Dung khu00f4ng coi ra gu00ec vu00ec thu1eecha hiu1ec3u thu1ef1c lu1ef1c lu1eabn tđắm say vu1ecdng cu1ee7a hu1ecd. Dung nghu0129 tu1edbi nghu0129 lui vu1eabn chu01b0a tu00ecm ra u0111u01b0u1ee3c ku1ebf su00e1ch. u1ea2 quyu1ebft u0111u1ecbnh vu1ec1 Hu1ea3i Phu00f2ng tu00ecm u0111u00e0n anh tmê mẩn vu1ea5n. Dung Hu00e0 vu00e0 Tuu1ea5n u201ctu0103ngu201d u0111u00e3 ku00fd mu1ed9t thu1ecfa thuu1eadn ngu1ea7m su1ebd cu00f9ng nhau nu01b0u01a1ng tu1ef1a u0111u1ec3 tu1ea1o cuu1ed9c su1ed1ng u1edf vu00f9ng u0111u1ea5t mu1edbi tru1edf ra Bu1eafc. Cu Lu00fd, Mặc dù u0111u00e3 bu1ea1c nhu01b0u1ee3c nhu01b0 ngu1ecdn u0111u00e8n su1eafp hu1ebft du1ea7u, vu1eabn tu1ecf ra hung hu0103ng: u201cChuyu1ebfn nu1ea7y phu1ea3i thu1ecbt thu1eb1ng Su01a1n tru01b0u1edbc, mu1ea5t thu1eb1ng Su01a1n, Thu1eafng u201ctu00e0i du1eaduu201d lu00e0m sao du00e1m vu00e0o Su00e0i Gu00f2n mu00e0 Dung su1ee3 cu1ea1nh tnhãi nhép cu01a1 chu1ee9!u201d. Dung bu1ea3o: u201cEm u0111ang suy nghu0129 cu00e1ch u201cthu1ecbtu201d thu1eb1ng nu00e0y thu1ebf nu00e0o mang đến u00eam thu1ea5m. Su1ee3 khu00f4ng gu1ecdn, sinch chuyu1ec7n lu00f4i thu00f4i, cu00f4ng an u0111u1ec3 u00fd thu00ec phiu1ec1n!u201d. u0110u00fang lu00fac Lúc u0111ang u1ee7 mu01b0u tu00ednh ku1ebf thu00ec Tuu1ea5n u201ctu0103ngu201d bu00e1o mang đến Dung biu1ebft Su01a1n u0111ang u1edf TP.. Hu1ed3 Chu00ed Minc gu1eb7p Nu0103m Cam. Dung mu1eebng ra mu1eb7t, hiu1ec3u ru1eb1ng u0111u00e2y lu00e0 cu01a1 hu1ed9i hiu1ebfm cu00f3 nu00ean lu1eadp tu1ee9c cất cánh vu00e0o. Dung khu00f4ng tu00ednh u0111u01b0u1ee3c ru1eb1ng u00f4ng tru00f9m Nu0103m Cam bu1eb1ng su1ef1 khéo léo tru1ea3i u0111u1eddi thu1eeba hiu1ec3u nhu1eefng hu00e0nh u0111u1ed9ng quu1ea5y phu00e1 vì chưng nu1eef tu01b0u1edbng Dung cu1ea7m u0111u1ea7u bu1ecdn u0111u00e0n em nhu1eb1m mu1ee5c u0111u00edch gu00ec. Hu1eafn nhu1eadn thu1ea5y Dung mu1edbi lu00e0 u0111u1ed1i thu1ee7 u0111u00e1ng gu1eddm u0111e du1ecda u0111u1ebf chu1ebf mu00e0 hu1eafn du00e0y cu00f4ng xu00e2y du1ef1ng. Nhu01b0ng triu1ec7t tiu00eau bu0103ng nhu00f3m Dung khu00f4ng hu1ec1 lu00e0 chuyu1ec7n u0111u01a1n giu1ea3n nhu01b0 hu1eafn vu1ed1n tốt lu00e0m vu1edbi bu1ecdn tu00e9p riu khu00e1c vu00ec u0111u00f4i bu00ean u0111u00e3 quu00e1 hiu1ec3u nhau. Muu1ed1n diu1ec7t hu1ed5 phu1ea3i du00f9ng hu1ed5, khu00f4ng gu00ec hu1ea5p du1eabn hu01a1n lu00e0 u0111u1eafc lu1ee3i ngu1ed3i ngou00e0i thu01b0u1edfng ngou1ea1n mu00e0n vu00f5 u0111u1ea5u u0111u00f3. Hu1eafn nghu0129 tu1edbi Su01a1n mu1edbi lu00e0 u0111u1ed1i tru1ecdng u0111u1ee7 gan u0111u1ec3 giu01b0u01a1ng vuu1ed1t vu1edbi bu0103ng nhu00f3m Dung. Vu00ec vu1eady, Su01a1n cu00f3 mu1eb7t u1edf Su00e0i Gu00f2n theo lu1ec7nh cu1ee7a Nu0103m Cam, nhu1eb1m mu1ee5c u0111u00edch giu1ea3i quyu1ebft u201ccu1ee7a nu1ee3u201d Dung Hu00e0. (Cu00f2n nu1eefa) Lu00ca Vu0168 u2013 THu1ee6Y SINH u2013 PHu1ea0M TRu01afu1edcNG/PLtoàn quốc