Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

mộthinc vuông bao gồm chu vi bằng chu vi hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 18 cm chiều rộng1 dm tinh cạnh hình vuông đó


*

một hình vuông vắn gồm chu vi bằng chu vi hình chữ nhật tất cả chiều dài là 18 cm chiều rộng lớn là một trong những dm .hỏi cạnh hình vuông là bao nhiêu?

vấn đáp hộ mk nhé


*

thay đổi 1 dm=10centimet .chu vi hình chữ nhật là

( 10+18) x2=56(cm)

cạnh hình vuông vắn là

56:4=14 (cm)

đáp số :14 cm


Đổi:1 dm = 10 cm

Tính chu vi hình chữ nhật:(18+10) nhân 2=56 (cm)

Chu vi hình chữ nhật bởi chu vi hình vuông vắn cơ mà cách làm tính chu vi hình vuông vắn bởi 1 cạnh nhân 4.Từ kia ta tính được cạnh hình vuông: 56:4=14 (cm)


một hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi hình vuông vắn .chiều rộng bởi 18 centimet .chiều nhiều năm gấp đôi chiều rộng lớn .Tìm cạnh hình vuông


chiều dài hình chữ nhật kia là:

18x2=36(cm)

chu vi hình chữ nhật là:

(18+36)x2=108(cm)

độ dài cạnh hình vuông vắn là:

108:4=27(cm)

ĐS:27cm


Một hình chữ nhật có chiều lâu năm 25 cm cùng chiều rộng 23 centimet. Một hình vuông vắn có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật đó. Cạnh của hình vuông kia là:

A.

Bạn đang xem: Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật

12 cm

B. 12 dm

C. 24 cm

D. 24 dm


Đáp án C

Chu vi của hình vuông là:

(25 + 23) × 2 = 96 (cm)

Cạnh của hình vuông kia là:

96 : 4 = 24 (cm)

Đáp số:24 (cm).

Xem thêm: Lịch Chạy Tàu Cao Tốc Cần Thơ Côn Đảo, Khai Trương Tàu Cao Tốc 5 Sao Tuyến Cần Thơ


Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 25 cm với chiều rộng lớn 23 cm. Một hình vuông vắn gồm chu vi bởi chu vi của hình chữ nhật kia. Cạnh của hình vuông vắn là:

A.12 cm

B. 12 dm

C. 24 cm

D.

Xem thêm: Người Nhóm Máu B Nên Ăn Gì ? Nên Ăn Gì Tốt Cho Sức Khỏe? Người Nhóm Máu B Nên Ăn Gì Để Tốt Cho Sức Khỏe

24 dm


Đáp án C

Chu vi của hình vuông vắn là:

(25 + 23) × 2 = 96 (cm)

Cạnh của hình vuông đó là:

96 : 4 = 24 (cm)

Đáp số: 24 (cm)


,,,, Một hình vuông vắn có chu vi bởi chu vi một hình chữ nhật biết hình chữ nhật đó tất cả chiều dài bằng 10 centimet chiều rộng bằng 8 centimet Tính độ nhiều năm cạnh hình vuông b diện tích S hình vuông


a) Chu vi hình chữ nhật là: 2(8+10) = 36 (cm)

Vì chu vi hình vuông bởi chu vi hình chữ nhật phải cạnh của hình vuông vắn bởi : 36:4=9(cm)

b) diện tích hình vuông vắn là: 9.9=81 (left(cm^2 ight))


Chu vi hình chữ nhật là:

10 x 2 + 8 x 2 = 36 (cm)

Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn là:

36 : 4 = 9 (cm)

Diện tích hình vuông là:

9 x 9 = 81 (cm2)

Đáp số:...


Chu vi hình chữ nhật là :

( 10 + 8 ) x 2 = 36 ( centimet )

Vì một hình vuông có chu vi bằng chu vi của một hình chữ nhật yêu cầu chu vi hình vuông sẽ là 36 cm

a, Độ dài hình vuông là :

36 : 4 = 9 ( cm )

b, Diện tích hình vuông là :

9 x 9 = 81 ( cm(^2))

Đápsố : a, 9 cm

b, 81 cm(^2)


một hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi hình vuông vắn bao gồm cạnh 246 dm .chiều rộng của hình chữ nhật đó bằng 1/6chu vi hình chữ nhật kia.tính chiều dài hình chữ nhật


nửa chu vi hình chữ nhật là

246 x 4 : 2 = 492 dm

chiều dài hình chữ nhật là

492 - ( 492 x 2 : 6 ) = 328 dm

Đ/s 328 dm


Một hình vuông vắn bao gồm chu vi là 48cm .một hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng chu vi một hình vuông với bao gồm chiều lâu năm to hơn hình cạnh hình vuông 5 cm .Tính chiều rộng của hình chữ nhật đó


PHV= 48 cmPHV= PHCN

Chiềunhiều năm Hcông nhân > cạnh HV : 5 cmchiều rộng lớn HCN?giải

cạnh hình vuông vắn là :

48 : 4 = 12 (cm)

Do chiều dái HCN to hơn cạnh HV. Nên chiều dài Hcông nhân là:

12 + 5 = 17 (cm)

Mà chu vi hình vuông vắn bởi chu vi hình chữ nhật = 48 centimet => nữa chu vi hình chữ nhật là 24 cm

Nên chiều rộnghình chữ nhật là:

24 - 17 = 7 (cm)

vậy cr hình chữ nhật là 7 cm


Cạnh hình vuông là :

48 : 4 = 12 ( cm )

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là :

12 + 5 = 17 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật = chu vi hìn vuông = 48 cm

=>Nửa chu vi hình chữ nhật là :

48 : 2 = 24 ( cm )

Chiều rộng lớn hình vuông vắn là :

24 - 17 = 7 ( centimet )

Đáp án : 7cm


một hình vuông bao gồm cạnh là 20 cm . một hình chữ nhật gồm chu vi bằng chu vi bằng chu vi hình vuông cùng gồm chiều rộng bằng 3/5 chiều nhiều năm . tính diện tích S hình chữ nhật đó


Chu vi hình vuông: 20*4=80 (cm)

Nửa chu vi: 80/2=40 (cm)

Tổng số phần bởi nhau: 3+5=8 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật: 40/8*5=25 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật: 40/8*3= 15 (cm) hoặc 40-25=15 (cm)

Diện tích hình chữ nhật: 25*15=150 (cm2)

Đ/S: 150 cm2


môt hinch vuông tất cả chu vi 94 cm giả dụ sút chiều lâu năm đi 9centimet thì diện tích S giảm sút 180cm2

a tính chiều rộng lớn hình chữ nhật ban đầu

b một hình vuông vắn gồm cạnh bằng chiều rộng hình chữ nhật tính chu vi hình vuông đó


a) Nửa chu vi : 94/2=47cm

Chiều rộng HCN là 180/9=20cm

b) Chu vi: 20x4=80cm

P/S phòng ngừa sâu răng vượt trộiChuyên mục: Tổng hợp