Emily Luu •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> gạo nấu bằng nồi cơm nhỏ hoặc nấu bằng nồi thông thường trên bếp điện hoặc gas•Cá basa fillet (hoặc cá nào cũng được nhen) sơ chế làm sạch•táo tàu•kỷ tử•bột tỏi hoặc tỏi băm•hành tím•nước mắm lê gia ," /> Emily Luu •" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value=""> gạo nấu bằng nồi cơm nhỏ hoặc nấu bằng nồi thông thường trên bếp điện hoặc gas•Cá basa fillet (hoặc cá nào cũng được nhen) sơ chế làm sạch•táo tàu•kỷ tử•bột tỏi hoặc tỏi băm•hành tím•nước mắm lê gia ," />

MÓN NGON TỪ CÁ BASA

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"ba","cá","sa">">
Emily Luu
*

•" data-ingredients-highlighter-limit-value="8" data-ingredients-highlighter-tokens-value="<"ba","cá","sa">">
gạo nấu bằng nồi cơm trắng nhỏ dại hoặc nấu bằng nồi thường thì trên bếp từ hoặc gas•Cá basa fillet (hoặc cá làm sao cũng được nhen) sơ chế làm cho sạch•táo Apple tàu•kỷ tử•bột tỏi hoặc tỏi băm•hành tím•nước mắm nam ngư lê gia
*