Lê hấp đường phèn truyện

Bởi vì bạn có thể cảm thấy được nỗi nhức, bắt buộc bắt đầu biết cách bảo đảm giấc mơ của riêng mình…


*

LÊ HẤP ĐƯỜNG PHÈN

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Hiện đại, tkhô nóng mai trúc mã, vườn cửa trường, sport, hài, HE

Độ dài: 106 chương thơm + 8 nước ngoài truyện + phúc lợi*

Raw: Tấn Giang

Edit: Chin

Giới thiệu

Thanh mai trúc mã, ngọt sâu răng.

(*) Phúc lợi gồm 3 chương 87.2, 102.2, NT Triệu Cần x Lục Chính Tắc (tác giả viết riêng rẽ với sẽ xóa bỏ, không ở trong bạn dạng Tấn Giang).

Mục lục

Review

Chương thơm 1 » Cmùi hương 2

Chương 3 » Cmùi hương 4 » Cmùi hương 5

Chương 6 » Chương 7 » Cmùi hương 8 » Chương 9

Chương thơm 10 » Chương thơm 11 » Cmùi hương 12 » Chương thơm 13 » Chương thơm 14

Chương thơm 15 » Chương thơm 16 » Chương 17 » Chương thơm 18

Cmùi hương 19 » Chương thơm trăng tròn » Chương thơm 21

Chương 22 » Chương 23

♡︎♡︎♡︎

Cmùi hương 24 » Cmùi hương 25

Cmùi hương 26 » Chương 27 » Chương 28

Chương thơm 29 » Chương thơm 30 » Chương thơm 31 » Cmùi hương 32

Chương 33 » Chương 34 » Chương 35 » Chương thơm 36 » Chương thơm 37

Cmùi hương 38 » Cmùi hương 39 » Chương 40 » Cmùi hương 41

Chương thơm 42 » Chương thơm 43 » Cmùi hương 44

Chương thơm 45 » Cmùi hương 46

♡︎♡︎♡︎

Chương thơm 47 » Cmùi hương 48

Chương 49 » Chương 50 » Cmùi hương 51

Chương 52 » Cmùi hương 53 » Cmùi hương 54 » Chương thơm 55

Chương 56 » Chương thơm 57 » Chương 58 » Cmùi hương 59 » Chương thơm 60

Chương 61 » Chương thơm 62 » Chương 63 » Cmùi hương 64

Chương 65 » Chương thơm 66 » Cmùi hương 67

Chương 68 » Chương 69

♡︎♡︎♡︎

Chương 70 » Cmùi hương 71

Chương thơm 72 » Cmùi hương 73 » Cmùi hương 74

Chương 75 » Chương thơm 76 » Chương thơm 77 » Cmùi hương 78

Cmùi hương 79 » Cmùi hương 80 » Chương 81 » Chương thơm 82 » Cmùi hương 83

Cmùi hương 84 » Chương thơm 85 » Cmùi hương 86 » Chương 87

Chương thơm 88 » Chương thơm 89 » Chương thơm 90

Cmùi hương 91 » Cmùi hương 92

♡︎♡︎♡︎

Chương 93 » Chương 94

Chương thơm 95 » Cmùi hương 96 » Cmùi hương 97

Chương 98 » Chương thơm 99 » Chương thơm 100 » Cmùi hương 101

Chương 102 » Chương thơm 103 » Cmùi hương 104

Chương thơm 105 » Chương 106

Ngoại truyện

Chương thơm 107 » Chương 108

Chương thơm 109 » Chương thơm 110 » Chương 111

Cmùi hương 112 » Cmùi hương 113 » Chương 114

♡︎♡︎♡︎

Chương 87.2

Cmùi hương 102.2

Ngoại truyện: Triệu Cần x Lục Chính Tắc

Ngoại truyện: Sóng gió bắt cá nhì tay

HOÀN

EBOOK

Link download

Thông báo: Truyện đã được SkyNovel download phiên bản quyền với xuất bản hồi tháng 07/20trăng tròn bắt buộc mình sẽ khóa truyện. Nếu tất cả điều kiện đông đảo bạn hãy cài sách ủng hộ tác giả nhé ❤


Chuyên mục: Tổng hợp