Lấy chồng là quỷ vương

Truyện ma Trung Quốc: Chồng ta là quỷ vương- Tác giả: Kiến Tự Như Diện - Dịch giả: Vi Vu

Thể loại: Minc hôn China, ngôn tình ma, huyền huyễn, xuyên ko.

Chương thơm truyện bắt đầu cập nhật: Cmùi hương 537

Truyện tuyệt Cùng thể loại: Kết hôn âm khí và dương khí, Bích chị em (Minch hôn chính thú) - Minch hôn - Âm hôn cơ hội nửa đêm - Chồng tôi là quỷ - Chồng yêu là quỷ

*

Danh sách chương thơm truyện:


Do truyện quá dài cho tới > 700 chương, bởi vậy để tìm chương truyện đang đọc nhanh khô tuyệt nhất, chúng ta vào ô search kiếm góc bên trên bên đề xuất screen cùng gõ tên truyện + số chương thơm. Ví dụ: Chồng ta là quỷ vương vãi cmùi hương 95.

Chương 1Chương 2Cmùi hương 3Cmùi hương 4Cmùi hương 5
Chương 6Chương thơm 7Chương thơm 8Chương thơm 9Chương 10
Chương 11Chương thơm 12Cmùi hương 13Chương 14Cmùi hương 15
Chương thơm 16Cmùi hương 17Cmùi hương 18Chương thơm 19Chương thơm 20
Chương 21Chương 22Cmùi hương 23Cmùi hương 24Cmùi hương 25
Chương 26Cmùi hương 27Chương 28Cmùi hương 29Chương 30
Cmùi hương 31Chương 32Chương 33Chương thơm 34Cmùi hương 35
Chương 36Cmùi hương 37Chương 38Cmùi hương 39Cmùi hương 40
Chương thơm 41Chương thơm 42Chương 43Cmùi hương 44Chương thơm 45
Chương 46Cmùi hương 47Cmùi hương 48Chương thơm 49Chương 50
Cmùi hương 51Cmùi hương 52Chương thơm 53Cmùi hương 54Chương 55
Chương thơm 56Chương 57Chương thơm 58Cmùi hương 59Cmùi hương 60
Chương thơm 61Chương thơm 62Chương thơm 63Chương 64Cmùi hương 65
Chương thơm 66Cmùi hương 67Cmùi hương 68Chương thơm 69Cmùi hương 70
Chương thơm 71Chương 72Chương thơm 73Cmùi hương 74Chương 75
Chương 76Chương 77Cmùi hương 78Cmùi hương 79Chương 80
Cmùi hương 81Cmùi hương 82Cmùi hương 83Chương thơm 84Cmùi hương 85
Chương thơm 86Chương thơm 87Chương thơm 88Chương 89Chương thơm 90
Chương thơm 91Cmùi hương 92Chương 93Chương thơm 94Chương 95
Cmùi hương 96Chương thơm 97Chương thơm 98Cmùi hương 99Cmùi hương 100

Truyện new hay

 Thần y Vương phi, vương vãi gia rời ra
Thiếu tướng, vợ ngài bực tức rồi
Chiến thần sống rể - Dương Thanh
Cường trận chiến y
Thiếu công ty túng bấn mật
Csản phẩm rể chiến thần - Dương Chấn

Top Truyện tốt nhất

Chiến thần cuồng phongDụ dỗ đại dụng cụ sư
Rể quý trời choPhú triệu phú sinh sống rể
Con rể chiến thầnCục cưng bao gồm chiêu

Tsay đắm gia Facebook Group để đọc sớm nhất


Chuyên mục: Tổng hợp