Khi Nào Thì Đa Thức A Chia Hết Cho Đa Thức B

- mong phân chia đa thức A mang lại đối kháng thức B ta chia mỗi hạng tử của A mang đến B rồi cùng các hiệu quả cùng nhau.


Bạn đang xem: Khi nào thì đa thức a chia hết cho đa thức b

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: Phim Hoạt Hình Đấu Phá Thương Khung Phần 4 Tập 16, Đấu Phá Thương Khung Phần 4 (14/24 Thuyết Minh)*

Đáp án:

Khi nào đa thức A chia hết mang lại đa thức B? nhiều thức C phân tách không còn cho đa thức D?

=> Lúc đa thức A phân tách không còn mang đến đa thức B được dư =0 thì ta ns đa thức A phân chia hết mang đến đa thức B

đa thức C phân tách hết mang đến đa thức D( lm tương tự nlỗi bên trên )

Phát biểu nguyên tắc đưa ra đối kháng thức A cho solo thức B (vào ngôi trường thích hợp A chia không còn cho B)

=>

Muốn phân chia solo thứcA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Amang lại solo thứcB" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B(trong trường hợpA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Aphân tách hết choB" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B) ta có tác dụng nlỗi sau:

+ Chia thông số của đối chọi thứcA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Amang lại thông số của đơn thứcB" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B

+ Chia lũy thừa của từng biến trongA" role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">Acho lũy thừa của thuộc phát triển thành kia trongB." role="presentation" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-size: 16.66px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">B

+ Nhân các tác dụng vừa tìm được cùng nhau.

quy tắt chia nhiều thức cho solo thức (trong TH mỗi hạng tử A đầy đủ chia không còn mang đến B)

Muốn nắn phân tách nhiều thức A cho đơn thức B (ngôi trường vừa lòng các hạng tử của nhiều thức A rất nhiều phân chia hết mang đến đối kháng thức B), ta phân tách mỗi hạng tử của A cho B rồi cùng những kết quả với nhau.