Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời cảm ơn ông trời cho ta kiếp người

Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời ,Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người ,Phải sống thế nào : để Cha đừng buồn ,Phải sống thế nào : để Mẹ được vui ,Tình Cha bao la như núi cao ngang trời ,Tình Mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông ,Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người ,Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta ,Dù Cha ra sao cũng luôn là đấng sinh thành ,Dù Mẹ làm sao cũng luôn mang nặng đẻ đau ,

... Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta.... Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới Cha Mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương.... Chỉ một giây thôi... nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu... Chỉ một giây thôi...nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta


Bạn đang xem: Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời cảm ơn ông trời cho ta kiếp người

Đạo Làm Con

Khi đấng sinh thành sinh ta ra đời ,Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người ,Phải sống thế nào : để Cha đừng buồn ,Phải sống thế nào : để Mẹ được vui ,Tình Cha bao la như núi cao ngang trời ,Tình Mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông ,Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người ,Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta ,Dù Cha ra sao cũng luôn là đấng sinh thành ,Dù Mẹ làm sao cũng luôn mang nặng đẻ đau ,

... Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta.... Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới Cha Mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương.... Chỉ một giây thôi... nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu... Chỉ một giây thôi...nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta


*Mẹ (New Ver.)

Quách Beem ft Khởi My

*
1.820.625


http://musicmd1fr.progentraprice.com.net/bucket-image-progentraprice.com/images/singer/20220124/e7935358f75d642eda37af2826d61c9a59632e79.jpg

Bạn Và Bè (Remix)

Quách Beem

*
1.059.905


http://musicmd1fr.progentraprice.com.net/bucket-image-progentraprice.com/images/singer/20220124/e7935358f75d642eda37af2826d61c9a59632e79.jpg

Xem thêm: Đánh Giá Iphone 6 Lock Nhật Xài Tốt Không? Làm Sao Để Chọn Lựa Tối Ưu Nhất?

http://musicmd1fr.progentraprice.com.net/bucket-image-progentraprice.com/images/singer/20120119/R0erEQ10Qb2R813SosW16347c682ae2eb.jpg
http://musicmd1fr.progentraprice.com.net/bucket-image-progentraprice.com/images/singer/20150729/LJtyg0oWsW1sE4PqSDZA5c78f4a95371b.jpg
http://musicmd1fr.progentraprice.com.net/bucket-image-progentraprice.com/images/singer/20210618/lz8W5HpAdTplJ0yYXsGq60cc64afe5778.jpg
http://musicmd1fr.progentraprice.com.net/bucket-image-progentraprice.com/images/singer/20120119/jcGdxu6PRHAxaC9FF66h59576e75e33d1.jpg
http://musicmd1fr.progentraprice.com.net/bucket-image-progentraprice.com/images/singer/20120119/B7u0hxzfOZIjqbeqDC9h5954f2cd340a1.jpg
http://musicmd1fr.progentraprice.com.net/bucket-image-progentraprice.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.progentraprice.com.net/bucket-image-progentraprice.com/images/singer/20150630/GCANxEsJiZAFG38joOA059d6ff61ced99.jpg
http://musicmd1fr.progentraprice.com.net/bucket-image-progentraprice.com/images/singer/20221003/cE0y109so7B4iPyQaJFc633aa82b1c941.jpg