KHẢO SÁT SỰ BIẾN THIÊN VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

*
Câu hỏi 1 trang 32 SGK Giải tích 12

Khảo gần kề sự biến thiên và vẽ vật thị của những hàm số sẽ học tập theo sơ vật bên trên....

Bạn đang xem: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Xem đưa ra tiết


*
Câu hỏi 2 trang 33 SGK Giải tích 12

Khảo gần kề sự trở nên thiên và vẽ trang bị thị của hàm số ...

Xem chi tiết


*
Câu hỏi 3 trang 35 SGK Giải tích 12

Khảo liền kề sự phát triển thành thiên với vẽ đồ vật thị hàm số...

Xem đưa ra tiết


*
Câu hỏi 4 trang 36 SGK Giải tích 12

Khảo gần kề sự biến hóa thiên và vẽ đồ dùng thị của hàm số ...

Xem thêm: Hà Nội: Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường Hà Nội, Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường

Xem chi tiết


*
Câu hỏi 5 trang 38 SGK Giải tích 12

Lấy một ví dụ về hàm số tất cả dạng...

Xem chi tiết


*
Câu hỏi 6 trang 42 SGK Giải tích 12

Tìm tọa độ giao điểm của thiết bị thị nhì hàm số...

Xem bỏ ra tiết


*
Bài 1 trang 43 SGK Giải tích 12

Khảo ngay cạnh sự đổi mới thiên với vẽ trang bị thị của những hàm số bậc cha sau:

Xem chi tiết


*
Bài 2 trang 43 SGK Giải tích 12

Khảo tiếp giáp sự biến thiên và vẽ trang bị thị của những hàm số bậc tứ sau:

Xem bỏ ra tiết


*
Bài 3 trang 43 SGK Giải tích 12

Khảo ngay cạnh sự biến chuyển thiên và vẽ thiết bị thị của các hàm số phân thức:

Xem chi tiết


*
Bài 4 trang 44 SGK Giải tích 12

Bằng cách điều tra hàm số, hãy tìm số nghiệm của những pmùi hương trình sau:

Xem bỏ ra tiết


*
Bài 6 trang 44 SGK Giải tích 12

Chứng minc rằng với mọi quý hiếm của tsi số m, hàm số luôn đồng đổi mới bên trên từng khoảng chừng xác định của chính nó.

Xem chi tiết


Đăng cam kết để dấn giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phnghiền progentraprice.com gửi những thông báo đến chúng ta nhằm nhận được các lời giải tốt cũng như tư liệu miễn tầm giá.