ÍCH MẪU LỢI NHI GIÁ BAO NHIÊU

Xuất xứ Việt Nam
Quy cách Hộp 60 & đôi mươi viên
Tmùi hương hiệu FOBIC
Mã vạch
*
*
Thành phần Diệp hạ châu, Hoài đánh, Hương phú, Thiên môn

Ích Mẫu Lợi Nhi cùng với 100% nguyên tố thảo dược, được chu chỉnh vị Viện kiểm định dung dịch Trung Ương, giúp cung ứng bà bầu tiêu hóa mồm, tăng hấp thụ, tăng lượng sữa, unique sữa, khiếu nại tì, rước lại dáng vóc.


245.000₫","sku":"SP002800","variation_description":"","variation_id":43667,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A"},"attributes":"attribute_pa_loai":"hop-60-vien","availability_html":"","backorders_allowed":false,"dimensions":"length":"","width":"","height":"","dimensions_html":"N/A","display_price":695000,"display_regular_price":695000,"image":"title":"ich-mau-loi-nhi","caption":"u00cdch Mu1eabu Lu1ee3i Nhi","url":"https://progentraprice.com/wp-content/uploads/2019/05/ich-mau-loi-nhi.jpg","alt":"u00cdch Mu1eabu Lu1ee3i Nhi","src":"https://progentraprice.com/wp-content/uploads/2019/05/ich-mau-loi-nhi.jpg","srcset":false,"sizes":<>,"full_src":"https://progentraprice.com/wp-content/uploads/2019/05/ich-mau-loi-nhi.jpg","full_src_w":480,"full_src_h":480,"gallery_thumbnail_src":"https://progentraprice.com/wp-content/uploads/2019/05/ich-mau-loi-nhi-100x100.jpg","gallery_thumbnail_src_w":100,"gallery_thumbnail_src_h":100,"thumb_src":"https://progentraprice.com/wp-content/uploads/2019/05/ich-mau-loi-nhi-250x250.jpg","thumb_src_w":250,"thumb_src_h":250,"src_w":480,"src_h":480,"image_id":122trăng tròn,"is_downloadable":false,"is_in_stock":true,"is_purchasable":true,"is_sold_individually":"no","is_virtual":false,"max_qty":"","min_qty":1,"price_html":"695.000₫","sku":"SP002587","variation_description":"","variation_id":43668,"variation_is_active":true,"variation_is_visible":true,"weight":"","weight_html":"N/A">">
LoạiChọn một tùy chọnHộp 20 viênHộp 60 viên