GÃ CHO LÃO ĐÀN ÔNG NHÀ GIÀU

Vốn hay post theo link, tuy nhiên editor xoá wattpad chuyển công ty rồi. Mà tui lưu bộ cũ cần ko nhớ đơn vị new :v coi ko cmt đc trong lúc dân chúng drama vẫn gắt cũng khó tính lắm í ( ̄ε(# ̄)☆└┐o( ̄∩  ̄///)