Fwd Đón Đầu Thay Đổi 2.0

FWD Đón đầu thay đổi 2.0 được thiết kế để đảm bảo sự ổn định tài chính cho gia đình bạn trong mọi tình huống, ngay cả những trường hợp ngoài ý muốn như bệnh ung thư; đồng thời là giải pháp đầu tư an toàn có đảm bảo lãi suất.

Bạn đang xem: Fwd đón đầu thay đổi 2.0

Ngoài ra, FWD Đón đầu thay đổi 2.0 giúp bạn linh hoạt và chủ động trước mọi nhu cầu tài chính với tính năng rút tiền trực tuyến 24/7. Chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại, bạn có thể rút tiền từ hợp đồng bảo hiểm mọi lúc, mọi nơi.

Những đặc điểm nổi bật của FWD Đón đầu thay đổi 2.0:

Thêm quyền lợi ý nghĩa khi mắc bệnh ung thư giai đoạn sau;Hỗ trợ thu nhập khi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn;Hưởng lãi đầu tư an toàn, ổn định;Rút tiền trực tuyến 24/7 từ hợp đồng bảo hiểm.

Xem thêm: Những Thiên Thần Của Charlie, Ba 'Thiên Thần Của Charlie' Sau 20 Năm


Điều kiện tham gia
Độ tuổi tham gia: Từ 30 ngày tuổi đến 70 tuổiThời hạn bảo hiểm: Đến 80 tuổi.Thời hạn đóng phí: Linh hoạt đóng phí đến 80 tuổi.
Quyền lợi sản phẩm

                              

*

I. QUYỀN LỢI BẢO VỆ

1. Trường hợp Ung thư giai đoạn sau:

                        

*

Sau khi Quyền lợi (QL) Ung thư giai đoạn sau được chi trả, hợp đồng vẫn tiếp tục có hiệu lực, khách hàng vẫn tiếp tục nhận được QL Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn (TTTBVV) hoặc QL Tử vong theo điều kiện của các QL này. 

2. Trường hợp Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn:

                       

*

Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực sau khi FWD chấp thuận chi trả QL TTTBVV.

3. Trường hợp Tử vong:

                      

*

Hợp đồng sẽ chấm dứt hiệu lực sau khi Người được bảo hiểm Tử vong.

II. QUYỀN LỢI ĐẦU TƯ

1. Hưởng lãi đầu tư từ Quỹ liên kết chung:

Ngay từ khi tham gia, Tài khoản hợp đồng của khách hàng sẽ được hưởng lãi đầu tư theo kết quả đầu tư thực tế của Quỹ liên kết chung.

Lãi suất thực tế chi trả được đảm bảo không thấp hơn mức lãi suất được FWD cam kết theo bảng sau:

                        

*

2. Quyền lợi khi kết thúc thời hạn hợp đồng:

Vào Ngày kỷ niệm năm sau khi khách hàng đủ 80 tuổi, khách hàng sẽ nhận lại toàn bộ giá trị Tài khoản hợp đồng.

3. Quyền lợi Mừng tuổi 80:

Vào Ngày kỷ niệm năm sau khi khách hàng đủ 80 tuổi, khoản tiền tương đương 20% STBH, phần quà ý nghĩa chúc mừng khách hàng sống khỏe đến tuổi 80.  

III. QUYỀN LỢI CỘNG THÊM

1. Thưởng duy trì hợp đồng:

Nhận thưởng duy trì hợp đồng khi đóng phí bảo hiểm đầy đủ.

Mức thưởng: 50% tổng các khoản lãi đầu tư phát sinh từ Tài khoản bảo hiểm trong mỗi giai đoạn xét thưởng.

                    

*

2. Tăng Số tiền bảo hiểm không cần thẩm định sức khỏe:

Đáp ứng nhu cầu được bảo vệ với mệnh giá cao hơn khi trải qua các cột mốc quan trọng của cuộc đời, FWD mang đến khách hàng quyền miễn thẩm định sức khỏe khi tăng STBH trong các sự kiện sau:

NĐBH kết hôn;NĐBH có con mới sinh hoặc nhận con nuôi ;Con NĐBH bắt đầu vào học cấp 1, cấp 2, cấp 3 hoặc đại học.

3. Đảm bảo duy trì hiệu lực hợp đồng:

Trong 3 năm hợp đồng đầu tiên, nếu phí bảo hiểm cơ bản được đóng đủ và đúng hạn; và chưa từng rút tiền từ Tài khoản bảo hiểm, hợp đồng của khách hàng được đảm bảo duy trì hiệu lực kể cả trong trường hợp Tài khoản bảo hiểm không đủ để chi trả Phí bảo hiểm rủi ro và Phí quản lý hợp đồng hàng tháng.