ĐIỂM CHUẨN KINH TẾ LUẬT 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 52380107_502C Luật thương thơm mại quốc tế quality cao A01; D01; D90 ---
2 52380107_502C Luật thương thơm mại nước ngoài unique cao A00 ---
3 52380107_502 Luật thương thơm mại quốc tế A01; D01; D90 ---
4 52380107_502 Luật tmùi hương mại quốc tế A00 ---
5 52380107_501C Luật marketing unique cao A00; A01; D01; D90 ---
6 52380107_501 Luật kinh doanh A01; D01; D90 ---
7 52380107_501 Luật kinh doanh A00 ---
8 52380101_504 Luật Tài thiết yếu - Ngân hàng A01; D01; D90 ---
9 52380101_504 Luật Tài chính - Ngân hàng A00 ---
10 52380101_503C Luật dân sự unique cao A00; A01; D01; D90 ---
11 52380101_503 Luật dân sự A01; D01; D90 ---
12 52380101_503 Luật dân sự A00 ---
13 52340412_411C Thương mại điện tử chất lượng cao (dự kiến) A00; A01; D01; D90 ---
14 52340412_411 Tmùi hương mại năng lượng điện tử A01; D01; D90 ---
15 52340412_411 Thương thơm mại điện tử A00 ---
16 52340405_406C Hệ thống công bố làm chủ unique cao A00; A01; D01; D90 ---
17 52340405_406 Hệ thống ban bố làm chủ (406) A01; D01; D90 ---
18 52340405_406 Hệ thống báo cáo thống trị (406) A00 ---
19 52340302_409C Kiểm toán chất lượng cao A01; D01; D90 ---
20 52340302_409C Kiểm toán thù chất lượng cao A00 ---
21 52340302_409 Kiểm toán (409) A01; D01; D90 ---
22 52340302_409 Kiểm toán thù (409) A00 ---
23 52340301_405CA Kế tân oán chất lượng cao hoàn toàn bằng giờ Anh (dự kiến) A00; A01; D01; D90 ---
24 52340301_405C Kế toán chất lượng cao A00; A01; D01; D90 ---
25 52340301_405 Kế toán thù (405) A01; D01; D90 ---
26 52340301_405 Kế toán thù (405) A00 ---
27 52340201_404CA Tài bao gồm – Ngân mặt hàng rất chất lượng hoàn toàn bởi giờ đồng hồ Anh (dự kiến) A00; A01; D01; D90 ---
28 52340201_404C Tài thiết yếu - Ngân sản phẩm chất lượng cao A01; D01; D90 ---
29 52340201_404C Tài chính - Ngân mặt hàng chất lượng cao A00 ---
30 52340201_404 Tài chính - Ngân hàng A01; D01; D90 ---
31 52340201_404 Tài bao gồm - Ngân hàng A00 ---
32 52340120_408CA Kinc donước anh tế chất lượng cao hoàn toàn bởi giờ đồng hồ Anh A00; A01; D01; D90 ---
33 52340120_408C Kinh doanh quốc tế chất lượng cao A01; D01; D90 ---
34 52340120_408C Kinch doanh quốc tế quality cao A00 ---
35 52340120_408 Kinh doanh quốc tế (408) A01; D01; D90 ---
36 52340120_408 Kinc donước anh tế (408) A00 ---
37 52340115_410C Marketing quality cao A00; A01; D01; D90 ---
38 52340115_410 Marketing (410) A01; D01; D90 ---
39 52340115_410 Marketing (410) A00 ---
40 52340101_407C Quản trị marketing quality cao A01; D01; D90 ---
41 52340101_407C Quản trị sale quality cao A00 ---
42 52340101_407 Quản trị kinh doanh (407) A01; D01; D90 ---
43 52340101_407 Quản trị kinh doanh (407) A00 ---
44 52310106_402C Kinh tế đối nước ngoài chất lượng cao A01; D01; D90 ---
45 52310106_402C Kinc tế đối ngoại quality cao A00 ---
46 52310106_402 Kinh tế đối ngoại A01; D01; D90 ---
47 52310106_402 Kinc tế đối ngoại A00 ---
48 52310101_403C Kinh tế với Quản lý công unique cao A00; A01; D01; D90 ---
49 52310101_403 Kinch tế với Quản lý công A01; D01; D90 ---
50 52310101_403 Kinc tế với Quản lý công A00 ---
51 52310101_401 Kinch tế học A01; D01; D90 ---
52 52310101_401 Kinch tế học A00 ---

*

QSK-Trường đại học Kinc Tế - Luật (ĐHQG TP..HCM)