Trường đại học y dược

Hội đồng tuyển chọn sinc Đại học tập Huế công bố điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển và được cho phép tra cứu vãn công dụng xét tuyển dịp 1 theo thủ tục xét điểm thi giỏi nghiệp THPT năm 2020 vào đại học hệ chủ yếu quy của Trường Đại học tập Y Dược:

*

* Để tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển với tác dụng xét tuyển chọn, thí sinch click vào links sau:http://dkxt.hueuni.edu.vn/ketquaxettuyenđể tra cứu điểm chuẩn trúng tuyển và tác dụng xét tuyển(lựa chọn cách thức tuyển chọn sinch là: Xét điểm thi THPT).


*
Chào mừng kỷ niệm60 năm thành lậpTrường Đại học Y Dược Huế
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


Chuyên mục: Tổng hợp