điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm 2018

Trường Đại học tập Kinc tế TPHCM năm 20trăng tròn tuyển chọn sinc theo 5 cách làm cùng với tổng tiêu chí là 5800, trong các số ấy ngôi trường dành đôi mươi - 30% chỉ tiêu xét tuyển công dụng thi tốt nghiệp THPT.

Mức điểm nhấn làm hồ sơ xét tuyển chọn vào trường năm 20trăng tròn theo tác dụng thi giỏi nghiệp THPT là từ 18 đến đôi mươi điểm. Tại đại lý đào tạo và huấn luyện tại Phân hiệu Vĩnh Long đem điểm sàn các ngành đều là 16 điểm. 

Điểm chuẩn Đại học tập Kinch tế Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2020 đã có ra mắt ngày 4/10, xem cụ thể sau đây.
Bạn đang xem: điểm chuẩn đại học kinh tế tphcm 2018

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinch Tế TPHồ Chí Minh năm 20trăng tròn

Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại Học Kinch Tế TPHCM năm 2020 chính xác độc nhất tức thì sau thời điểm trường chào làng kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh đồng ý Đại Học Kinch Tế TPHồ Chí Minh năm 20trăng tròn

Crúc ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại Học Kinch Tế TPTP HCM - 2020

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm 2016 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021


STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh D01, D96 25.8 Tại TPHCM
2 7310101 Ngành Kinch tế A00, A01, D01, D07 26.2 Tại TPHCM
3 7310107 Ngành Thống kê gớm tế A00, A01, D01 , D07 25.2 Tại TPHCM
4 7310108 Ngành Toán thù khiếp tế A00, 101, D01, D07 25.2 Tại TPHCM
5 7340101 Ngành Quản trị khiếp doanh A00, A01, D01, D07 26.4 Tại TPHCM
6 7340101_01 Chulặng ngành Quản trị căn bệnh viện A00, A01, D01, D07 24.2 Tại TPHCM
7 7340101_02 Cmùi hương trình cử chức năng năng A00, A01, D01, D07 26 Tại TPHCM
8 7340115 Ngành Marketing A00, A01, D01, D07 27.5 Tại TPHCM
9 7340120 Ngành Kinch doanh quốc tế A00, A01, D01, D07 27.5 Tại TPHCM
10 7340121 Ngành Kinc doanh tmùi hương mại A00, A01, D01, D07 27.1 Tại TPHCM
11 7340201 Ngành Tài chủ yếu - Ngân hàng A00, A01, D01, D07 25.8 Tại TPHCM
12 7340204 Ngành Bảo hiểm A00, A01, D01, D07 22 Tại TPHCM
13 7340206 Ngành Tài chủ yếu quốc tế A00, A01, D01, D07 26.7 Tại TPHCM
14 7340301 Ngành Kế toán A00, A01, D01, D07 25.8 Tại TPHCM
15 7340403 Ngành Quản lý công A00, A01, D01, D07 24.3 Tại TPHCM
16 7340405 Ngành Hệ thống ban bố quản ngại lý A00, A01, D01, D07 26.3 Tại TPHCM
17 7380101 Ngành Luật A00, A01, D01, D96 24.9 Tại TPHCM
18 7480103 Ngành Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01, D07 25.8 Tại TPHCM
19 7480109 Ngành Khoa học tập dữ liệu A00, A01, D01, D07 24.8 Tại TPHCM
20 7510605 Ngành Logistics cùng cai quản chuỗi cung ứng A00, A01, D01, D07 27.6 Tại TPHCM
21 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ du lịch cùng lữ hành A00, A01, D01, D07 25.4 Tại TPHCM
22 7810201 Ngành Quản trị khách hàng sạn A00, A01, D01, D07 25.8 Tại TPHCM
23 7310101_01 Kinh tế cùng Kinc doanh nông nghiệp (Ngành Kinh tế) A00, A01, D01, D07 16 Phân hiệu Vĩnh Long
24 7340101_03 Quản trị gớm doanh A00, A01, D01, D07 16 Phân hiệu Vĩnh Long
25 7340120_01 Kinc donước anh tế A00, A01, D01, D07 16 Phân hiệu Vĩnh Long
26 7340201_01 Tài chủ yếu ngân hàng A00, A01, D01, D07 16 Phân hiệu Vĩnh Long
27 7340301_01 Kế toán A00, A01, D01, D07 16 Phân hiệu Vĩnh Long
28 7340405_01 Tmùi hương mại năng lượng điện tử (ngành hệ thống ban bố cai quản lý) A00, A01, D01, D07 16 Phân hiệu Vĩnh Long
Học sinc xem xét, để triển khai hồ sơ chính xác thí sinc xem mã ngành, tên ngành, kăn năn xét tuyển năm 2021 tại trên đây


Xem thêm: Nàng Dâu Hoàng Gia Tập 42 Server H, Nàng Dâu Hoàng Gia Tập 42

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hòa hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7310101_01 Kinh tế cùng Kinh doanh nông nghiệp trồng trọt (Ngành Kinh tế) 580 Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)
2 7340101_03 Quản trị (Ngành cai quản trị tởm doanh) 580 Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)
3 7340120_01 Ngành Kinh doanh quốc tế 580 Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)
4 7340201_01 Ngân mặt hàng (Ngành Tài thiết yếu - Ngân hàng) 580 Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)
5 7340301_01 Kế tân oán doanh nghiệp lớn (Ngành kế toán) 580 Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)
6 7340405_01 Thương mại điện tử (Ngành Hệ thống ban bố quản ngại lý) 580 Phân hiệu Vĩnh Long (Mã trường: KSV)
7 7310101 Ngành Kinh tế 750 Cmùi hương trình Đại tthẩm tra, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
8 7340101 Ngành Quản trị tởm doanh 750 Chương trình Đại tsoát, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
9 7340120 Ngành Kinc donước anh tế 800 Chương thơm trình Đại tkiểm tra, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
10 7510605 Ngành Logistics cùng Quản lý chuỗi cung ứng 850 Chương thơm trình Đại trà soát, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
11 7340121 Ngành Kinch doanh thương thơm mại 750 Chương thơm trình Đại trà soát, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
12 7340115 Ngành Marketing 800 Chương trình Đại tthẩm tra, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
13 7340201 Ngành Tài thiết yếu – Ngân hàng 750 Chương trình Đại tthẩm tra, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
14 7340204 Ngành Bảo hiểm 750 Cmùi hương trình Đại tkiểm tra, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
15 7340206 Ngành Tài chính quốc tế 750 Chương thơm trình Đại tthẩm tra, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
16 7340301 Ngành Kế toán 750 Cmùi hương trình Đại tkiểm tra, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
17 7810103 Ngành Quản trị dịch vụ phượt với lữ hành 750 Chương trình Đại trà soát, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
18 7810201 Ngành Quản trị khách hàng sạn 750 Cmùi hương trình Đại trà soát, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
19 7310108 Ngành Toán ghê tế 750 Chương thơm trình Đại trà, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
20 7310107 Ngành Thống kê tởm tế 750 Cmùi hương trình Đại tsoát, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
21 7340405 Ngành Hệ thống công bố quản ngại lý 760 Chương thơm trình Đại trà, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
22 7480109 Ngành Khoa học dữ liệu 800 Chương thơm trình Đại tkiểm tra, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
23 7480103 Ngành Kỹ thuật phần mềm 765 Cmùi hương trình Đại tthẩm tra, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
24 7220201 Ngành Ngôn ngữ Anh 750 Chương thơm trình Đại tkiểm tra, lịch trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
25 7380101 Ngành Luật 750 Cmùi hương trình Đại tkiểm tra, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
26 7340403 Ngành Quản lý công 765 Chương trình Đại tkiểm tra, công tác Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
27 7340101_01 Chuyên ngành Quản trị bệnh dịch viện 750 Cmùi hương trình Đại tkiểm tra, chương trình Chất lượng cao (Mã trường: KSA)
Học sinc xem xét, để gia công làm hồ sơ đúng mực thí sinc xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối hận xét tuyển năm 2021 trên phía trên
Xét điểm thi trung học phổ thông Xét điểm thi ĐGNL

Cliông chồng nhằm ttê mê gia luyện thi ĐH trực con đường miễn giá thành nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Phim Kẻ Quyến Rũ Đại Tài - Kẻ Quyến Rũ Đại Tài Full 32/32 Vietsub

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 20trăng tròn

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2020 248 Trường update xong xuôi dữ liệu năm 2020


Điểm chuẩn chỉnh Đại Học Kinch Tế TPHồ Chí Minh năm 20trăng tròn. Xem diem chuan truong Dai Hoc Kinh Te TPTP HCM 2020 đúng mực duy nhất trên progentraprice.com


Chuyên mục: Tổng hợp