Điểm Chuẩn Bách Khoa 2017

*
*
*

*
*

ĐH Bách Khoa bố điểm chuẩn chỉnh 2017

Sáng 31/07, Trường Đại học tập Bách Khoa sẽ ra mắt điểm trúng tuyển chọn các ngành, đội ngành (Diện xét tuyển chọn đại học với cao đẳng theo tác dụng kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2017)

BẢNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2017

STT

Ngành / Nhóm ngành

Điểm trúng tuyển 2017

Điểm trúng tuyển chọn 2016

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1

106

Khoa học tập Máy tính;Kỹ thuật Máy tính

28.00

25.50

2

108

Kỹ thuật Điện - Điện tử; Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật Điều khiển với auto hóa

26.25

24.25

3

109

Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử; Kỹ thuật Nhiệt

25.75

23.75

4

112

Kỹ thuật Dệt; Công nghệ may

24.00

22.50

5

114

Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinh học

26.50

24.00

6

115

Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Công trình thủy; Kỹ thuật Công trình biển; Kỹ thuật Thương hiệu hạ tầng

24.00

22.75

7

117

Kiến trúc

21.25

28.75

8

120

Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí

23.50

20.00

9

123

Quản lý Công nghiệp

25.25

23.50

10

125

Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên ổn cùng Môi trường

24.25

23.25

11

126

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không

26.25

24.00

12

128

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng

25.75

23.00

13

129

Kỹ thuật Vật liệu

22.75

22.00

14

130

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

trăng tròn.00

trăng tròn.50

15

131

Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

23.00

22.00

16

137

Vật lý Kỹ thuật

24.00

23.00

17

138

Cơ Kỹ thuật

23.50

23.00

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH)

18

206

Khoa học tập Máy tính(CLC, huấn luyện bởi tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng)

26.00

23.25

19

207

Kỹ thuật Máy tính(CLC, giảng dạy bằng giờ Anh, học phí tương ứng)

24.50

21.50

20

208

Kỹ thuật Điện - Điện tử(Tiên tiến, đào tạo và giảng dạy bằng giờ Anh, chi phí khóa học tương ứng)

23.25

21.50

21

209

Kỹ thuật Cơ khí(CLC, huấn luyện và giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh, khoản học phí tương ứng)

22.75

đôi mươi.25

22

210

Kỹ thuật Cơ năng lượng điện tử(CLC, đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh, khoản học phí tương ứng)

24.50

22.25

23

214

Kỹ thuật Hoá học(CLC, đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng)

25.50

22.75

24

215

Kỹ thuật Công trình Xây dựng(CLC, đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng)

21.75

20.50

25

216

Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng(CLC, giảng dạy bằng tiếng Anh, học phí tương ứng)

đôi mươi.25

19.00

26

219

Công nghệ Thực phẩm(CLC, huấn luyện bởi tiếng Anh, khoản học phí tương ứng)

25.25

21.00

27

220

Kỹ thuật Dầu khí(CLC, huấn luyện bằng tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng)

trăng tròn.00

19.00

28

223

Quản lý công nghiệp(CLC, đào tạo bởi giờ Anh, học phí tương ứng)

22.50

19.75

29

225

Quản lý Tài nguyên ổn cùng Môi trường(CLC, huấn luyện và đào tạo bởi tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng)

20.50

19.75

30

241

Kỹ thuật Môi trường(CLC, giảng dạy bởi giờ Anh, tiền học phí tương ứng)

21.25

19.50

31

242

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô(CLC, giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh, học phí tương ứng)

23.50

20.50

32

245

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CLC, huấn luyện bởi giờ Anh, ngân sách học phí tương ứng)

trăng tròn.00

19.00

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

33

C65

Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng) - Đợt 1

14.00

14.25

Địa điểm nhập học: trường Đại học tập Bách Khoa - Tòa nhà H6 đại lý Dĩ An, khu đô thị Đại học tập Quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh trên Thủ Đức.