Dê Và Sói Chap 1

\r\n\r\n\r\n\r\n\"\u0110\u1ed1i v\u1edbi t\u00f4i, c\u1eadu c\u0169ng ch\u1ec9 l\u00e0 m\u1ed9t con \u0111\u00e0n b\u00e0\"\r\n\u00a0M\u1ed9t con d\u00ea t\u00e0n b\u1ea1o m\u00e1u S v\u00e0 m\u1ed9t con s\u00f3i hoang d\u1ea1i m\u1ea1nh m\u1ebd (c\u00f3 ch\u00fat ngu ng\u01a1).

Bạn đang xem: Dê và sói chap 1

Con s\u00f3i \u1ea5y kh\u00f4ng th\u1ec3 ng\u0103n c\u1ea3n \u0111\u01b0\u1ee3c k\u00ec ph\u00e1t t\u00ecnh c\u1ee7a con d\u00ea.\r\nV\u00e0 con s\u00f3i \u0111\u00e3 b\u1ecb con d\u00ea\u00a0 \"\u0103n th\u1ecbt m\u1ea5t\"\r\nC\u00f3 m\u1ed9t h\u00e0nh tinh c\u00f3 t\u00ean l\u00e0 Serian, n\u01a1i \u0111\u01b0\u1ee3c cho l\u00e0 h\u00e0nh tinh sinh \u0111\u00f4i c\u1ee7a Tr\u00e1i \u0110\u1ea5t, l\u00e0 n\u01a1i m\u00e0 c\u00e1c lo\u00e0i ng\u01b0\u1eddi th\u00fa sinh s\u1ed1ng v\u00e0 t\u1ed3n t\u1ea1i c\u0169ng l\u00e0 n\u01a1i m\u00e0 Yagi v\u00e0 Okami \u0111ang \u1edf. C\u1ea3 hai \u0111\u1ec1u h\u1ecdc chung m\u1ed9t tr\u01b0\u1eddng trung h\u1ecdc v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c gia nh\u1eadp v\u00e0o kh\u00f3a \u0111\u00e0o t\u1ea1o x\u00e2m nh\u1eadp chung v\u1edbi nhau. Hai ng\u01b0\u1eddi h\u1ecd \u0111\u00e3 t\u1eebng r\u1ea5t th\u00e2n thi\u1ebft nh\u01b0ng b\u00e2y gi\u1edd l\u1ea1i kh\u00f4ng c\u00f3 g\u00ec ngo\u00e0i \u0111\u1ed1i ch\u1ecdi v\u1edbi nhau m\u1ed7i khi hai ng\u01b0\u1eddi \u1edf g\u1ea7n\r\nC\u00e2u chuy\u1ec7n b\u1eaft \u0111\u1ea7u sau ba ng\u00e0y khi h\u1ecd \u0111\u1ebfn tr\u00e1i \u0111\u1ea5t v\u00e0 h\u1ecd ph\u1ea3i u\u1ed1ng thu\u1ed1c theo quy \u0111\u1ecbnh v\u1edbi m\u1ed9t lo\u1ea1i thu\u1ed1c \u1ee9c ch\u1ebf k\u00ec giao ph\u1ed1i v\u00e0 thu\u1ed1c bi\u1ebfn \u0111\u1ed5i th\u00e0nh lo\u00e0i ng\u01b0\u1eddi. B\u1ea5t ng\u1edd, Yagi \u0111\u00e3 r\u01a1i v\u00e0o k\u00ec giao ph\u1ed1i v\u00e0 ph\u1ea3n \u1ee9ng c\u1ee7a c\u1eadu ta r\u1ea5t l\u1ea1...V\u00ec lo l\u1eafng, Okami \u0111\u00e3 c\u1ed1 g\u1eafng n\u00f3i chuy\u1ec7n v\u1edbi c\u1eadu ta nh\u01b0ng Okami \u0111\u00e3 b\u1ecb k\u00e9o v\u00e0 b\u1ecb c\u1eafn v\u00e0o g\u00e1y\r\n\r\n\r\nTh\u00f4ng tin th\u00eam:\u00a0\r\n\r\n \tNh\u00e2n s\u1ef1 tham gia edit: Nana, Yami, B\u00e9o, Myron\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","other_title":"Chuy\u1ec7n t\u00ecnh D\u00ea v\u00e0 S\u00f3i, Yagi to ookami no hatsujou jijou","status":1,"seo":"Yagi to ookami no hatsujou jijou c\u1ee7a t\u00e1c gi\u1ea3 Tokishiba l\u00e0 truy\u1ec7n tranh \u0111am m\u1ef9, boylove, nh\u00e2n th\u00fa, thanh mai tr\u00fac m\u00e3, d\u1ecb gi\u1edbi, cao H, H v\u0103n, v\u01b0\u1eddn tr\u01b0\u1eddng","authors":,"teams":,"categories":,"read":{"id":5515,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}}" bookmark="">Bản dịch này thuộc về Fan Cuồng Boy Love team và chỉ đăng trên progentraprice.com mọi trang web khác đăng lại bản này đều chưa được sự cho phép. Hãy đọc truyện tại progentraprice.com để ủng hộ nhóm dịch.

Bạn đang xem: Thời Kỳ Động Dục Của Dê Và Sói

"Đối với tôi, cậu cũng chỉ là một con đàn bà"

 Một con dê tàn bạo máu S và một con sói hoang dại mạnh mẽ (có chút ngu ngơ). Con sói ấy không thể ngăn cản được kì phát tình của con dê.

Và con sói đã bị con dê "ăn thịt mất"

Có một hành tinh có tên là Serian, nơi được cho là hành tinh sinh đôi của Trái Đất, là nơi mà các loài người thú sinh sống và tồn tại cũng là nơi mà Yagi và Okami đang ở. Cả hai đều học chung một trường trung học và được gia nhập vào khóa đào tạo xâm nhập chung với nhau. Hai người họ đã từng rất thân thiết nhưng bây giờ lại không có gì ngoài đối chọi với nhau mỗi khi hai người ở gần

Câu chuyện bắt đầu sau ba ngày khi họ đến trái đất và họ phải uống thuốc theo quy định với một loại thuốc ức chế kì giao phối và thuốc biến đổi thành loài người. Bất ngờ, Yagi đã rơi vào kì giao phối và phản ứng của cậu ta rất lạ...Vì lo lắng, Okami đã cố gắng nói chuyện với cậu ta nhưng Okami đã bị kéo và bị cắn vào gáy

B\u1ea3n d\u1ecbch n\u00e0y thu\u1ed9c v\u1ec1 Fan Cu\u1ed3ng Boy Love team v\u00e0 ch\u1ec9 \u0111\u0103ng tr\u00ean progentraprice.com m\u1ecdi trang web kh\u00e1c \u0111\u0103ng l\u1ea1i b\u1ea3n n\u00e0y \u0111\u1ec1u ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 cho ph\u00e9p.

Xem thêm: Nhà Hàng Minh Tâm Đà Nẵng - Minh Tam Restaurant, Đà Nẵng

H\u00e3y \u0111\u1ecdc truy\u1ec7n t\u1ea1i progentraprice.com \u0111\u1ec3 \u1ee7ng h\u1ed9 nh\u00f3m d\u1ecbch.\r\n\r\n\r\n\r\n\"\u0110\u1ed1i v\u1edbi t\u00f4i, c\u1eadu c\u0169ng ch\u1ec9 l\u00e0 m\u1ed9t con \u0111\u00e0n b\u00e0\"\r\n\u00a0M\u1ed9t con d\u00ea t\u00e0n b\u1ea1o m\u00e1u S v\u00e0 m\u1ed9t con s\u00f3i hoang d\u1ea1i m\u1ea1nh m\u1ebd (c\u00f3 ch\u00fat ngu ng\u01a1). Con s\u00f3i \u1ea5y kh\u00f4ng th\u1ec3 ng\u0103n c\u1ea3n \u0111\u01b0\u1ee3c k\u00ec ph\u00e1t t\u00ecnh c\u1ee7a con d\u00ea.\r\nV\u00e0 con s\u00f3i \u0111\u00e3 b\u1ecb con d\u00ea\u00a0 \"\u0103n th\u1ecbt m\u1ea5t\"\r\nC\u00f3 m\u1ed9t h\u00e0nh tinh c\u00f3 t\u00ean l\u00e0 Serian, n\u01a1i \u0111\u01b0\u1ee3c cho l\u00e0 h\u00e0nh tinh sinh \u0111\u00f4i c\u1ee7a Tr\u00e1i \u0110\u1ea5t, l\u00e0 n\u01a1i m\u00e0 c\u00e1c lo\u00e0i ng\u01b0\u1eddi th\u00fa sinh s\u1ed1ng v\u00e0 t\u1ed3n t\u1ea1i c\u0169ng l\u00e0 n\u01a1i m\u00e0 Yagi v\u00e0 Okami \u0111ang \u1edf. C\u1ea3 hai \u0111\u1ec1u h\u1ecdc chung m\u1ed9t tr\u01b0\u1eddng trung h\u1ecdc v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c gia nh\u1eadp v\u00e0o kh\u00f3a \u0111\u00e0o t\u1ea1o x\u00e2m nh\u1eadp chung v\u1edbi nhau. Hai ng\u01b0\u1eddi h\u1ecd \u0111\u00e3 t\u1eebng r\u1ea5t th\u00e2n thi\u1ebft nh\u01b0ng b\u00e2y gi\u1edd l\u1ea1i kh\u00f4ng c\u00f3 g\u00ec ngo\u00e0i \u0111\u1ed1i ch\u1ecdi v\u1edbi nhau m\u1ed7i khi hai ng\u01b0\u1eddi \u1edf g\u1ea7n\r\nC\u00e2u chuy\u1ec7n b\u1eaft \u0111\u1ea7u sau ba ng\u00e0y khi h\u1ecd \u0111\u1ebfn tr\u00e1i \u0111\u1ea5t v\u00e0 h\u1ecd ph\u1ea3i u\u1ed1ng thu\u1ed1c theo quy \u0111\u1ecbnh v\u1edbi m\u1ed9t lo\u1ea1i thu\u1ed1c \u1ee9c ch\u1ebf k\u00ec giao ph\u1ed1i v\u00e0 thu\u1ed1c bi\u1ebfn \u0111\u1ed5i th\u00e0nh lo\u00e0i ng\u01b0\u1eddi. B\u1ea5t ng\u1edd, Yagi \u0111\u00e3 r\u01a1i v\u00e0o k\u00ec giao ph\u1ed1i v\u00e0 ph\u1ea3n \u1ee9ng c\u1ee7a c\u1eadu ta r\u1ea5t l\u1ea1...V\u00ec lo l\u1eafng, Okami \u0111\u00e3 c\u1ed1 g\u1eafng n\u00f3i chuy\u1ec7n v\u1edbi c\u1eadu ta nh\u01b0ng Okami \u0111\u00e3 b\u1ecb k\u00e9o v\u00e0 b\u1ecb c\u1eafn v\u00e0o g\u00e1y\r\n\r\n\r\nTh\u00f4ng tin th\u00eam:\u00a0\r\n\r\n \tNh\u00e2n s\u1ef1 tham gia edit: Nana, Yami, B\u00e9o, Myron\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","other_title":"Chuy\u1ec7n t\u00ecnh D\u00ea v\u00e0 S\u00f3i, Yagi to ookami no hatsujou jijou","status":1,"seo":"Yagi to ookami no hatsujou jijou c\u1ee7a t\u00e1c gi\u1ea3 Tokishiba l\u00e0 truy\u1ec7n tranh \u0111am m\u1ef9, boylove, nh\u00e2n th\u00fa, thanh mai tr\u00fac m\u00e3, d\u1ecb gi\u1edbi, cao H, H v\u0103n, v\u01b0\u1eddn tr\u01b0\u1eddng","authors":,"teams":,"categories":,"read":{"id":5515,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}}">B\u1ea3n d\u1ecbch n\u00e0y thu\u1ed9c v\u1ec1 Fan Cu\u1ed3ng Boy Love team v\u00e0 ch\u1ec9 \u0111\u0103ng tr\u00ean progentraprice.com m\u1ecdi trang web kh\u00e1c \u0111\u0103ng l\u1ea1i b\u1ea3n n\u00e0y \u0111\u1ec1u ch\u01b0a \u0111\u01b0\u1ee3c s\u1ef1 cho ph\u00e9p. H\u00e3y \u0111\u1ecdc truy\u1ec7n t\u1ea1i progentraprice.com \u0111\u1ec3 \u1ee7ng h\u1ed9 nh\u00f3m d\u1ecbch.\r\n\r\n\r\n\r\n\"\u0110\u1ed1i v\u1edbi t\u00f4i, c\u1eadu c\u0169ng ch\u1ec9 l\u00e0 m\u1ed9t con \u0111\u00e0n b\u00e0\"\r\n\u00a0M\u1ed9t con d\u00ea t\u00e0n b\u1ea1o m\u00e1u S v\u00e0 m\u1ed9t con s\u00f3i hoang d\u1ea1i m\u1ea1nh m\u1ebd (c\u00f3 ch\u00fat ngu ng\u01a1). Con s\u00f3i \u1ea5y kh\u00f4ng th\u1ec3 ng\u0103n c\u1ea3n \u0111\u01b0\u1ee3c k\u00ec ph\u00e1t t\u00ecnh c\u1ee7a con d\u00ea.\r\nV\u00e0 con s\u00f3i \u0111\u00e3 b\u1ecb con d\u00ea\u00a0 \"\u0103n th\u1ecbt m\u1ea5t\"\r\nC\u00f3 m\u1ed9t h\u00e0nh tinh c\u00f3 t\u00ean l\u00e0 Serian, n\u01a1i \u0111\u01b0\u1ee3c cho l\u00e0 h\u00e0nh tinh sinh \u0111\u00f4i c\u1ee7a Tr\u00e1i \u0110\u1ea5t, l\u00e0 n\u01a1i m\u00e0 c\u00e1c lo\u00e0i ng\u01b0\u1eddi th\u00fa sinh s\u1ed1ng v\u00e0 t\u1ed3n t\u1ea1i c\u0169ng l\u00e0 n\u01a1i m\u00e0 Yagi v\u00e0 Okami \u0111ang \u1edf. C\u1ea3 hai \u0111\u1ec1u h\u1ecdc chung m\u1ed9t tr\u01b0\u1eddng trung h\u1ecdc v\u00e0 \u0111\u01b0\u1ee3c gia nh\u1eadp v\u00e0o kh\u00f3a \u0111\u00e0o t\u1ea1o x\u00e2m nh\u1eadp chung v\u1edbi nhau. Hai ng\u01b0\u1eddi h\u1ecd \u0111\u00e3 t\u1eebng r\u1ea5t th\u00e2n thi\u1ebft nh\u01b0ng b\u00e2y gi\u1edd l\u1ea1i kh\u00f4ng c\u00f3 g\u00ec ngo\u00e0i \u0111\u1ed1i ch\u1ecdi v\u1edbi nhau m\u1ed7i khi hai ng\u01b0\u1eddi \u1edf g\u1ea7n\r\nC\u00e2u chuy\u1ec7n b\u1eaft \u0111\u1ea7u sau ba ng\u00e0y khi h\u1ecd \u0111\u1ebfn tr\u00e1i \u0111\u1ea5t v\u00e0 h\u1ecd ph\u1ea3i u\u1ed1ng thu\u1ed1c theo quy \u0111\u1ecbnh v\u1edbi m\u1ed9t lo\u1ea1i thu\u1ed1c \u1ee9c ch\u1ebf k\u00ec giao ph\u1ed1i v\u00e0 thu\u1ed1c bi\u1ebfn \u0111\u1ed5i th\u00e0nh lo\u00e0i ng\u01b0\u1eddi. B\u1ea5t ng\u1edd, Yagi \u0111\u00e3 r\u01a1i v\u00e0o k\u00ec giao ph\u1ed1i v\u00e0 ph\u1ea3n \u1ee9ng c\u1ee7a c\u1eadu ta r\u1ea5t l\u1ea1...V\u00ec lo l\u1eafng, Okami \u0111\u00e3 c\u1ed1 g\u1eafng n\u00f3i chuy\u1ec7n v\u1edbi c\u1eadu ta nh\u01b0ng Okami \u0111\u00e3 b\u1ecb k\u00e9o v\u00e0 b\u1ecb c\u1eafn v\u00e0o g\u00e1y\r\n\r\n\r\nTh\u00f4ng tin th\u00eam:\u00a0\r\n\r\n \tNh\u00e2n s\u1ef1 tham gia edit: Nana, Yami, B\u00e9o, Myron\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","other_title":"Chuy\u1ec7n t\u00ecnh D\u00ea v\u00e0 S\u00f3i, Yagi to ookami no hatsujou jijou","status":1,"seo":"Yagi to ookami no hatsujou jijou c\u1ee7a t\u00e1c gi\u1ea3 Tokishiba l\u00e0 truy\u1ec7n tranh \u0111am m\u1ef9, boylove, nh\u00e2n th\u00fa, thanh mai tr\u00fac m\u00e3, d\u1ecb gi\u1edbi, cao H, H v\u0103n, v\u01b0\u1eddn tr\u01b0\u1eddng","authors":,"teams":,"categories":,"read":{"id":5515,"name":"Ch\u01b0\u01a1ng 1","slug":"chuong-1"}}">