ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3 VÒNG 2

Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng hai năm 2017 – 2018 (Có đáp án), Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm 2017 – 2018 là đề thi giải Toán qua mạng lớp 3 tất cả lời giải đi


Để giúp những em học sinh gồm thêm các tư liệu ôn tập chuẩn bị cho các vòng tiếp sau của kì thi Violympic Toán thù lớp 3, Tài Liệu Học Thi xin gửi tới chúng ta đề thi Violympic Tân oán lớp 3 vòng 2 năm 2017 – 2018. Đề thi gồm câu trả lời kèm theo để giúp đỡ những em thuận lợi khám nghiệm kỹ năng của bản thân cùng rút kinh nghiệm tay nghề cho các vòng thi giải Toán thù qua mạng lớp 3 sắp tới. Chúc những em ôn tập tốt!


Đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 1 năm 2017 – 2018 (Có đáp án)

Tuyển tập đề thi Violympic Tân oán lớp 3 vòng ngực mang lại vòng 19


Đề thi Violympic Tân oán lớp 3 vòng 2 năm học 2017 – 2018

Bài thi số 1: Bức tranh con bí hiểm (Tìm cặp bởi nhau):

*

BÀI 2: 12 bé gần kề (Vượt vật cản vật):

Câu 1: Tính: 3 x 5 = ………. ;

Câu 2: Tính: 4 x 7 = ……….

Bạn đang xem: Đề thi violympic toán lớp 3 vòng 2

Câu 3: Tính: 12 : 2 = ………. ;

Câu 4: Tính: 24 : 3 = ………. ;

Câu 5: Tính: 5 x 3 + 5 = ………… ;

Câu 6: Tính: 30 : 3 – 4 = ………… ;

Câu 7: Tích của 4 và 2 là: ………. ;

Câu 8: Tìm x, biết: x : 5 = 4. Vậy x = ……….

Câu 9: Tìm x, biết: 4 x x = 32. Vậy x = ……….

Câu 10: Tìm số tự nhiên và thoải mái x lớn số 1, sao cho: x x 5 13. Vậy x = ……….

Câu 12: Điền vết ưng ý hợp: 4 x 9 ….. 8 x 4.

Câu 13: Cho: ….. : 3 + 4 = 6. Số thích hợp nhằm điền vào khu vực chnóng là: ………

Câu 14: Lấy 14 phân tách cho số tức tốc trước số 3 được tác dụng là: . ……….

Câu 15: Tích của 2 cùng số chẵn lớn số 1 có 1 chữ số là: ……….

Bài thi số 3 : Đập dế (Cóc vàng tài ba):

Câu 1: Tính: 2 x 9 = …..

a/ 18 b/ 16 c/ 11 d/ 14.

Câu 2: Tính: 5 x 6 = …..

a/ 25 b/ 24 c/ 11 d/ 30.

Câu 3: Tính: 12 : 3 = …..

a/ 15 b/ 3 c/ 4 d/ 9.

Câu 4: Tính: 24 : 4 = …..

a/ 28 b/ 20 c/ 5 d/ 6.

Câu 5: Tính: 15 : 3 + 5 = …..

a/ 5 b/ 10 c/ 7 d/ 3.

Câu 6: Tính: 3m x 7 = …..

a/ 21m b/ đôi mươi c/ 10m d/ 21.

Xem thêm: Tháng Cô Hồn Năm 2016 - Tháng Cô Hồn Là Tháng Mấy

Câu 7: Tính: 36 kg : 4 = …..

a/ 9 km b/ 8 kg c/ 9 kilogam d/ 8 km.

Câu 8: Tính: 20 – 19 + 18 – 17 + 16 – 15 + ….. + 4 – 3 + 2 – 1 = …..

a/ 13 b/ 12 c/ 10 d/ 9.

Câu 9: Tính: 1 + 2 – 3 + 4 – 5 + 6 – 7 + … + 18 – 19 + đôi mươi = …..

a/ 11 b/ 12 c/ 10 d/ 20.

Câu 10: Tìm x, biết: 2 x x = 7 x 2. Vậy x = ……….

a/ 2 b/ 5 c/ 14 d/ 7.

Câu 11: Tìm x, biết: 2 x x = 14. Vậy x = ……….

a/ 14 b/ 2 c/ 7 d/ 5.

Câu 12: Tìm x, biết: x x 3 + x x 2 = 30. Vậy x = ……….

a/ 6 b/ 5 c/ 10 d/ 20.

Câu 13: Tìm x, biết: x : 5 = 10. Vậy x = ……….

a/ 15 b/ 2 c/ 50 d/ 5.

Câu 14: Tìm x, biết: x : 5 = đôi mươi : 5. Vậy x = ……….

a/ 15 b/ 20 c/ 4 d/ 5.

Câu 15: Tìm số tự nhiên và thoải mái x, biết: 10 > x : 2 > 8. Vậy x = ……….

a/ 22 b/ 18 c/ 16 d/ trăng tròn.

Đáp án đề thi Violympic Toán lớp 3 vòng 2 năm học tập 2017-2018

Bài thi số 1: Bức trực rỡ bí ẩn (Tìm cặp bởi nhau):

1 = 16; 2 = 14; 3 = 4; 5 =9; 6 = 8; 7 = 17; 10 = 18; 11 = 19; 12 = 15; 13 = 10

BÀI 2: 12 bé tiếp giáp (Vượt chướng ngại vật vật):

Câu 1: 15 Câu 6: 6

Câu 2: 28 Câu 7: 8

Câu 3: 6 Câu 8: 20

Câu 4: 8 Câu 9: 8

Câu 5: trăng tròn Câu 10: 2

Câu 11: 4 Câu 14: 6

Câu 12: > Câu 15: 7

Câu 13: 6

Bài thi số 3 : Đập dế (Cóc rubi tài ba):

Câu 1: a Câu 6: d

Câu 2: d Câu 7: c

Câu 3: c Câu 8: c

Câu 4: d Câu 9: b

Câu 5: b Câu 10: d

Câu 11: c Câu 14: b

Câu 12: a Câu 15: b

Câu 13: c