Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 6 chương 1

quý khách hàng đã coi tư liệu "5 Đề khám nghiệm 1 ngày tiết Hình học 6 - Chương thơm 1", nhằm thiết lập tư liệu cội về thứ các bạn cliông chồng vào nút ít DOWNLOAD nghỉ ngơi trên

ĐỀ 1Cõu 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hình học lớp 6 chương 1

Điền trực tiếp vào địa điểm trống (................) văn bản thớch hợp:a) Trong cha điểm trực tiếp hàng ............................................... nằm giữa hai điểm cũn lại. b) Mỗi điểm trờn con đường thẳng là .................... ..................của nhị tia đối nhau. c) Trung điểm M của đoạn thẳng AB là vấn đề .............................A, B cùng................................. A, B (MA=MB). Cõu 2: Hóy vẽ hỡnh theo cỏc yờu cầu sau: a) Vẽ đoạn thẳng PQ. b) Vẽ tia Oy. c) Vẽ con đường trực tiếp m trải qua nhị điểm C cùng D. d) Vẽ cha điểm S, T, R khụng thẳng mặt hàng thế nào cho TS= RT Cõu 3: Vẽ đoạn thẳng AB dài 8centimet, vẽ trung điểm I của đoạn trực tiếp AB. Tớnh độ dài đoạn thẳng AI, IB ? Cõu 4: Trờn tia Ox, vẽ cỏc điểm A và B làm sao cho OB= 6centimet, OA= 3centimet a)Trong ba điểm O, A, B điểm như thế nào nằm trong lòng hai điểm cũn lại ? Vỡ sao ? b)Tớnh độ dài đoạn trực tiếp AB ? c)Điểm làm sao là trung điểm của đoạn thẳng OB ? Vỡ sao ? ĐỀ 2I/ Trắc nghiệm: Hóy khoanh trũn cõu đỳng.( A,B,C,D ). Cõu 1: Cho nhị điểm M với N phõn biệt.Số đường trực tiếp đi qua nhị điểm M cùng N là ? A. 1B. 2C. 3D. Vụ số. Cõu 2: Cho cha điểm H , K , T khụng trực tiếp mặt hàng thỡ điểm ? A. HKTB. HKTC. KHTD. THK. Cõu 3: Cho hai tia IP và IQ đối nhau thỡ điểm nằm giữa là ? A. PB. IC. QD. P hoặc Q. Cõu 4: Cho nhị tia OE va OF trựng nhau thỡ điểm nằm giữa là ? A. OB. EC.

Xem thêm: Xem Ngày Tốt Tháng 7 Năm 2019, Xem Ngày Tốt Xấu Tháng 7 Năm 2019 Âm Lịch

FD. E hoặc F. Cõu 5: 1inch ( inhsơ ) bằng ? A. 2,45cmB. 2,54cmC. 2,55cmD. 2,60centimet. Cõu 6: Lúc nào thỡ ta cú được đẳng thức SI + IM = SM ? A. lúc S;I;M trực tiếp mặt hàng B. khi SIM C. khi ISM D. khi MSI. II/ Tự luận: Bài 1.Vẽ hỡnh theo cỏch biểu đạt sau: a/ Hai đoạn thẳng AB và CD cắt nhau trên điểm I.Ghi bằng kớ hiệu ? b/ Hai đường thẳng a cùng b tuy vậy tuy nhiên.Ghi bằng kớ hiệu ? c/ O là giao điểm của nhị tia Ox và Oy.Ghi bởi kớ hiệu ? Bài 2:.Nhỡn hỡnh vẽ hóy viết tờn: a/ Hai cặp cỏc tia đối nhau ? b/ Hai cặp cỏc tia trựng nhau ? Bài 3: Trờn tia Ox thứu tự mang hai điểm A cùng B thế nào cho ( AOB ).Biết OA = 3cm ; OB = 5cm a/ Tớnh AB.?. b/ Trờn tia đối OA rước điểm C làm sao cho CA = 6cm.Tớnh CO.?. c/ So sỏnh CO và AB.?ĐỀ 3Câu 1 (2 điểm) Điền vết " x" vào ô mê say hợpCâuĐúngSaia) Có tuyệt nhất 1 mặt đường thẳng trải qua 2 điểm rõ ràng mang lại trướcb) Hai tia phổ biến gốc thì đối nhauc) Cho 3 điểm M, A, B nếu có MA = MB thì M là trung điểm của ABd) Nếu N nằm giữa B và C thì BN + NC = BCCâu 2 (2 điểm) Cho 3 điểm M, N, Phường thẳng hàng theo đồ vật từ kia.Viết tên các tia gốc M, cội N, gốc Phường.Viết tên những tia trùng nhau, những tia đối nhau.Câu 3 (6 điểm) Vẽ tia Ox, bên trên tia Ox mang 3 điểm A, B, C làm thế nào cho OA = 5 cm; OB = 7cm; OC = 9 cm a) Tính độ lâu năm đoạn thẳng AB; BC. b) Điểm B gồm là trung điểm của đoạn trực tiếp AC không? Vì sao? c) call M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ lâu năm những đoạn OM; MC.ĐỀ 4Bài 1: Đỏnh lốt X vào ụ thớch vừa lòng trong mỗi cõu sau: ( 2 điểm)CõuĐỳngSaia) Trung điểm của đoạn trực tiếp MN là vấn đề cỏch phần nhiều hai điểm M với Nb) Nếu I nằm giữa hai điểm A với B thỡ AI + IB = ABc) Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thỡ I cỏch phần đông hai điểm A với Bd) Đoạn thẳng EF là hỡnh bao gồm cỏc điểm nằm giữa E cùng FBài 2: Cho đoạn thẳng EK là 20centimet, I là trung điểm của đoạn trực tiếp EK thỡ EI bằng:(0.5 điểm)A) 15cm B) 10cmC) 14cmD) 10,5cmBài 3: Trong bố điểm thẳng sản phẩm cú____________điểm nằm giữa nhị điểm cũn lại: (0.5 điểm)A) tía B) mộtC) một còn chỉ mộtD) vụ sốII. Phần Tự Luận (7 điểm)Bài 1: Cho hai tia đối nhau Ox và Ox’, rước M thuộc Ox, N ở trong Ox’. ( 1 điểm)Cú bao tia trựng với tia Mx’ ? Hóy đề cập tờn cỏc tia đú.Bài 2: Cho cha đường trực tiếp. Vẽ bố con đường trực tiếp đú trong cỏc trường hòa hợp sau: ( 1.5 điểm)a) Chỳng cú 1 giao điểm b) Chỳng cú bố giao điểm c) Chỳng khụng cú giao điểm nào Bài 3: Trờn con đường trực tiếp c, mang đến ba điểm A, B ,C thẳng hàng. ( 1.5 điểm)a) Vẽ điểm A nằm giữa nhị điểm B với C b) Vẽ điểm A ở ngoại trừ nhị điểm B cùng CBài 4: Lấy 4 điểm M, N, P, Q, trong đú cha điểm A, B, C trực tiếp mặt hàng với điểm D ở ngoài đường thẳng trờn. Kẻ cỏc con đường thẳng trải qua cỏc cặp điểm. Cú bao nhiờu mặt đường trực tiếp ?Viết tờn cỏc con đường thẳng đú. (1 điểm)Bài 5: Trờn tia Ox, vẽ hai điểm A với B, làm sao để cho OA = 5cm, OB = 8cm ( 2 điểm)Điểm A cú nằm trong lòng nhị điểm O và B khụng ? Vỡ sao ?So sỏnh OA cùng ABĐiểm A cú là trung điểm của đoạn thẳng OB khụng ? Vỡ sao ?Cho BF = 1 centimet. Tớnh OF.ĐỀ 5Cõu 1 (2,0 điểm) Vẽ mặt đường con đường trực tiếp . Trờn mang bố điểm A, B, C theo thứ trường đoản cú đú.a) Kể tờn cỏc tia cú trờn hỡnh vẽ (Cỏc tia trựng nhau chỉ nói một lần)b) Hai tia Ay và By cú cần là nhì tia trựng nhau khụng? Vỡ sao?c) Kể tờn nhị tia đối nhau cội B.Cõu 2 (2,0 điểm) Trờn mặt đường thẳng a rước tía điểm A, B, C. Hỏi cú mấy đoạn thẳng toàn bộ. Hóy call tờn cỏc đoạn thẳng ấy.Cõu 3 (2,0 điểm) điện thoại tư vấn N là một trong điểm của đoạn trực tiếp IK. Biết IN = 3cm, NK = 6cm. Tớnh độ lâu năm đoạn trực tiếp IK.Cõu 4 (4,0 điểm) Trờn tia , vẽ nhì điểm A, B làm sao để cho OA = 3,5centimet, OB = 7centimet.a) Điểm A cú nằm giữa nhì điểm O và B khụng.b) So sỏnh OA cùng AB.c) Điểm A cú là trung điểm của đoạn thẳng OB khụng? Vỡ sao?