Công ty quản lý bay miền trung

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Đoàn Hữu Gia ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên Công ty Quản lý bay miền Trung trong năm 2020 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch được giao, bảo đảm điều hành bay tuyệt đối an toàn, tổ chức khai thác hiệu quả trang thiết bị kỹ thuật, nội bộ đơn vị giữ vững đoàn kết. Đồng chí mong muốn Công ty tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, đoàn kết, đồng lòng, chung tay góp sức cùng lãnh đạo Tổng công ty để khắc phục vượt qua mọi khó khăn thách thức, phấn đấu hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống tốt dịch bệnh Covid-19 vừa hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch được giao trong năm 2021, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là công tác chỉ huy điều hành bay tuyệt đối an toàn, góp phần đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động.

Bạn đang xem: Công ty quản lý bay miền trung

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nguyễn Mạnh Thắng báo cáo tóm tắt tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, phương hướng, giải pháp để tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2021. Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trần Nguyễn Bảo Anh báo cáo kết quả công tác vận động công đoàn viên thực hiện kế hoạch, sản xuất kinh doanh và tham gia quản lý đơn vị, tình hình thực hiện thoả ước lao động tập thể và nội quy lao động. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Lao động Bùi Ngọc Hiến báo cáo tình hình lao động, tổng hợp kết quả hội nghị người lao động tại các đơn vị và báo cáo thực hiện chế độ chính sách năm 2020. Trưởng phòng Tài chính báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính năm 2020. Đại diệnTổ trưởng thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động thanh tra nhân dân năm 2020 và phương hướng hoạt động tổ thanh tra nhân dân năm 2021.

Hội nghị đã bầu đoàn đại biểu đi dự Hội nghị đại biểu Người lao động Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam năm 2021 gồm 19 đại biểu chính thức và 04 đại biểu dự bị.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết và thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung thông qua các báo cáo trình bày tại hội nghị, thông qua kết luận của Chủ tịch đoàn về ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty và các ý kiến đóng góp của đại biểu dự hội nghị.

Xem thêm: “ Ngàn Lời Xin Lỗi Những Người Đã Từng Yêu Anh, Lời Bài Hát Người Cô Đơn (Remix)

Phát huy truyền thống tốt đẹp về tấm lòng nhân ái, nhường cơm sẻ áo, đồng thời hưởng ứng phát động của Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty, Hội nghị thống nhất vận động toàn thể cán bộ, nhân viên trong Công ty tự nguyện trích từ 01 đến 02 ngày lương trong năm 2021 để làm công tác từ thiện, xã hội và đền ơn đáp nghĩa.

Hội nghị đại biểu người lao động được Công ty tổ chức hàng năm nhằm phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng Công ty ổn định phát triển của người lao động. Thông qua Hội nghị đã có rất nhiều ý kiến tham luận về các vấn đề như chế độ chính sách, cơ sở vật chất nơi làm việc, các đề xuất giải pháp thực hiện công tác chuyên môn, công tác điều hành bay, công tác đào tạo huấn luyện. Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn cơ sở và các phòng chức năng Công ty đã lắng nghe, ghi nhận và giải đáp trực tiếp thỏa đáng các ý kiến của người lao động.Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Công ty Quản lý bay miền Trung đã tổ chức thành công Hội nghị Phát động thi đua và ký kết Giao ước thi đua năm 2021.

Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, “Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2021” và “Hội nghị Phát động thi đua, ký kết Giao ước thi đua năm 2021” đã được tổ chức thành công.