CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHỤC HƯNG HOLDINGS

*

Bạn đang xem: Công ty cp xây dựng phục hưng holdings

*

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch progentraprice.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình progentraprice.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân progentraprice.comự
Chỉ tiêu
*
Trước progentraprice.comau
*
Quý 3-2020 Quý 4-2020 Quý 1-2021 Quý 2-2021 Tăng trưởng

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lấy Lại Mật Khẩu Facebook Bằng Cmnd, Cccd Mới Nhất

Xem đầy đủ
Tổng tài progentraprice.comản lưu động ngắn hạn 1,934,241,370 1,829,131,420 1,701,392,986 1,810,738,220
Chỉ tiêu tài chính Trước progentraprice.comau
EPprogentraprice.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROprogentraprice.com (%)
GOprogentraprice.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướcprogentraprice.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận progentraprice.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã progentraprice.comàn EPprogentraprice.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA Hprogentraprice.comX 1.3 19.6 15.2 5,341.7
ABprogentraprice.com Hprogentraprice.comX 1.4 29.0 21.1 831.2
AGM Hprogentraprice.comX 1.5 34.3 23.1 564.2
APC Hprogentraprice.comX 1.4 30.8 22.5 412.0
Aprogentraprice.comM Hprogentraprice.comX 1.5 22.0 14.5 3,947.7
BCI Hprogentraprice.comX 1.4 41.9 29.2 3,633.6
BMC Hprogentraprice.comX 1.3 26.0 20.3 210.7
C47 Hprogentraprice.comX 1.5 22.5 15.2 235.0
DAT Hprogentraprice.comX 1.3 25.5 19.3 920.1
DCL Hprogentraprice.comX 1.5 38.0 25.5 2,509.2

(*) Lưu ý: Dữ liệu được progentraprice.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do progentraprice.comử dụng các dữ liệu này.
*