CHO A GAM FE VÀO 100ML

Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92a gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của a là:


Bạn đang xem: Cho a gam fe vào 100ml

*
Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá 250k 1 khóa học lớp 3-12 bất kỳ tại progentraprice.com. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên app progentraprice.com. Tải ngay!


Đáp án C

Ta có nHNO3 = 0,08 mol; nCu(NO3)2 = 0,1 mol

*
nH+ = 0,08mol; nNO3- = 0,28 mol; nCu2+ = 0,1 mol

Sau phản ứng thu được hỗn hợp kim loại =>Cu và Fe còn dư =>Tạo Fe2+

3Fe + 8H+ + 2NO3-→3Fe2+ + 2NO + 4H2O

0,03 ← (0,08) (0,28)

Fe + Cu2+→Fe2+ + Cu

0,1 ← 0,1 → 0,1

Ta có mkim loại giảm = mFe pư – mCu=>a – 0,92a = 56(0,03 + 0,1) – 64.0,1=>a = 11 =>Chọn C.


CHUYÊN ĐỀ: TỔNG ÔN THỰC CHIẾN TRẮC NGHIỆM TỪ VỰNG, NGỮ PHÁP - Livestream TIẾNG ANH cô GIANG LY


Cho 10g hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc), dung dịch X và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là


Hòa tan 5,6g Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc). Giá trị của V là


Khi hòa tan 30g hỗn hợp Cu và CuO trong dung dịch HNO3 1M (dư), thoát ra 6,72 lit khí NO (đktc). Khối lượng của CuO trong hỗn hợp ban đầu là


Hòa tan hết 6g hợp kim Cu – Ag trong dung dịch HNO3 tạo ra được 14,68g hỗn hợp muối Cu(NO3)2 và AgNO3. Thành phần % khối lượng của hợp kim là


Xem thêm: Thời Tiết Hưng Yên 3 Ngày Tới, Thời Tiết Hàng Giờ Ở Hưng Yên, Hưng Yên, Việt Nam

Cho 8,4g sắt vào 300 ml dung dịch AgNO3 1,3M. Lắc kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là


Câu nào sau đây đúng?Cho bột sắt vào dung dịch HCl sau đó thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4 sẽ quan sát thấy hiện tượng sau:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, progentraprice.com HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*

*