Cao đẳng sài gòn gia định

Mã ngành nghề/Chương thơm trìnhTên ngành nghề/Cmùi hương trình đào tạoHệ đào tạoHÌnh thức tuyển sinhThời gian tuyển sinhĐăng ký kết nguyện vọng tuyển sinch cùng nhấn khuyến mãi Cao đẳngTrung cấpSơ cấp
6720102

Y học tập cổ truyền

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ thời điểm ngày ra thông báo cho đến khi xong ngày 03/07; Đợt 2: từ thời điểm ngày ra thông báo cho đến khi xong ngày 31/07 Đăng ký


Bạn đang xem: Cao đẳng sài gòn gia định

6380201

Luật - Dịch Vụ Thương Mại pháp lý

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ thời điểm ngày ra thông tin cho đến khi xong ngày 03/07; Đợt 2: từ ngày ra thông tin đến khi xong ngày 31/07 Đăng ký
6510103

Kỹ thuật xây dựng

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ thời điểm ngày ra thông tin đến hết ngày 03/07; Đợt 2: từ thời điểm ngày ra thông báo đến khi xong ngày 31/07 Đăng ký
6480208

Công nghệ ban bố (Thiết kế đồ họa; Lập trình lắp thêm tính; Quản trị cơ sở dữ liệu)

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ ngày ra thông báo cho đến khi kết thúc ngày 03/07; Đợt 2: từ ngày ra thông tin đến khi xong ngày 31/07 Đăng ký
6810103

Du lịch (Hướng dẫn, Quản trị NH - KS)

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ ngày ra thông tin đến khi hết ngày 03/07; Đợt 2: từ ngày ra thông báo đến khi xong ngày 31/07 Đăng ký
6720301

Điều dưỡng

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ thời điểm ngày ra thông tin đến khi kết thúc ngày 03/07; Đợt 2: từ thời điểm ngày ra thông tin cho đến khi xong ngày 31/07 Đăng ký
6640101

Thú y - chăn nuôi

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ ngày ra thông tin cho đến khi hết ngày 03/07; Đợt 2: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/07 Đăng ký
6340302

Kế toán doanh nghiệp

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ ngày ra thông báo đến khi xong ngày 03/07; Đợt 2: từ thời điểm ngày ra thông tin đến khi xong ngày 31/07 Đăng ký
6340202

Tài thiết yếu ngân hàng

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ thời điểm ngày ra thông báo cho đến khi hết ngày 03/07; Đợt 2: từ thời điểm ngày ra thông tin đến hết ngày 31/07 Đăng ký
5720101

Y sĩ nhiều khoa

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ thời điểm ngày ra thông báo cho đến khi xong ngày 03/07; Đợt 2: từ thời điểm ngày ra thông tin đến khi hết ngày 31/07 Đăng ký
6720605

Kỹ thuật phục hình răng (Răng - Hàm - Mặt)

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ thời điểm ngày ra thông tin đến hết ngày 03/07; Đợt 2: từ ngày ra thông báo đến khi xong ngày 31/07 Đăng ký
6720604

Vật lý trị liệu và phục sinh chức năng

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ thời điểm ngày ra thông báo đến khi kết thúc ngày 03/07; Đợt 2: từ ngày ra thông báo cho đến khi xong ngày 31/07 Đăng ký
6540103

Công nghệ thực phẩm

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ thời điểm ngày ra thông tin đến khi xong ngày 03/07; Đợt 2: từ thời điểm ngày ra thông tin cho đến khi hết ngày 31/07 Đăng ký


Xem thêm: Sửa Lỗi In Bản Vẽ Cad Bị Mất Nét Vẽ Trong Cad, Mất Nét In Trong Cad

6720201

Dược

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ thời điểm ngày ra thông báo đến khi hết ngày 03/07; Đợt 2: từ ngày ra thông báo cho đến khi xong ngày 31/07 Đăng ký
6340404

Quản trị khiếp doanh

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ thời điểm ngày ra thông báo đến khi kết thúc ngày 03/07; Đợt 2: từ ngày ra thông báo đến khi kết thúc ngày 31/07 Đăng ký
6340113

Logistics

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ ngày ra thông báo đến khi hết ngày 03/07; Đợt 2: từ ngày ra thông báo đến khi kết thúc ngày 31/07 Đăng ký
6220206

Ngôn ngữ Anh (Nhật, Đức)

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ ngày ra thông tin đến khi kết thúc ngày 03/07; Đợt 2: từ thời điểm ngày ra thông báo cho đến khi kết thúc ngày 31/07 Đăng ký
6510216

Công nghệ ô tô

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ thời điểm ngày ra thông báo đến khi hết ngày 03/07; Đợt 2: từ thời điểm ngày ra thông tin cho đến khi hết ngày 31/07 Đăng ký
6520227

Điện công nghiệp

Theo chỉ tiêuXét tuyểnĐợt 1: từ ngày ra thông tin cho đến khi hết ngày 03/07; Đợt 2: từ ngày ra thông tin đến hết ngày 31/07 Đăng ký
Thôngbáo

quý khách phải singin trước khi thực hiện ĐK xuất xắc update nguyện vọngtuyển sinh. Nếu chưa cóTài khoản member thísinc thì cần đăng ký thông tin tài khoản tức thì.


Lu1ed7i,khu00f4ng ku1ebft nu1ed1i u0111u01b0u1ee3c."," Bu1ea1n chu01b0a u0111u0103ng nhu1eadp","Xin lu1ed7i, khu00f4ng thu1ec3 thu00edch tin cu1ee7a chu00ednh bu1ea1n.","Thu00edch tin u0111u0103ng nu00e0y","Bu1ea1n u0111u00e3 bu1ecf thu00edch tin u0111u0103ng nu00e0y","Bu1ecf thu00edch tin u0111u0103ng nu00e0y","Bu1ea1n u0111u00e3 thu00edch tin u0111u0103ng nu00e0y","Xin lu1ed7i, khu00f4ng thu1ec3 lu01b0u tin cu1ee7a chu00ednh bu1ea1n.","Lu01b0u tin u0111u0103ng nu00e0y","Lu01b0u","Bu1ecf lu01b0u khu00f3a hu1ecdc","Bu1ecf lu01b0u tin u0111u0103ng nu00e0y","Bu1ecf lu01b0u","u0110u00e3 lu01b0u khu00f3a hu1ecdc","Nhu1eadp hu1ecd tu00ean ngu01b0u1eddi nhu1eadn","Nhu1eadp hu1ecd ngu01b0u1eddi nhu1eadn","Nhu1eadp tin nhắn ngu01b0u1eddi nhu1eadn","u0110u00e3 gu1eedi thu00f4ng tin tuyu1ec3n sinch u0111u1ebfn","Lu1ed7i,khu00f4ng gu1eedi u0111u01b0u1ee3c gmail cho","Tu1ed1i u0111a 10 lu0129nh vu1ef1c ngu00e0nh nghu1ec1","Tu1ed1i u0111a 3 u0111u1ectía u0111iu1ec3m u0111u00e0o tu1ea1o","Yu00eau cu1ea7u chu1ecdn lu0129nh vu1ef1c ngu00e0nh nghu1ec1,tu1ed1i u0111a 10","Yu00eau cu1ea7u chu1ecdn u0111u1ecbố u0111iu1ec3m u0111u00e0o tu1ea1o,tu1ed1i u0111a 3","u0110u00e3 u0111u0103ng ku00fd thu00e0nh cu00f4ng nhu1eadn thu00f4ng tin khu00f3a hu1ecdc tu01b0u01a1ng tu1ef1","Lu1ed7i u0111u0103ng ku00fd,kiu1ec3m tra lu1ea1i thu00f4ng tin","Bu1ea1n u0111u00e3 u0111u0103ng ku00fd nhu1eadn thu00f4ng tin khu00f3a hu1ecdc tu01b0u01a1ng tu1ef1 nu00e0y ru1ed3i","Nhu1eadp hu1ecd tu00ean thu00ed sinh","Chu1ecdn nu0103m sinh","Chu1ecdn u0111u1ecbố chu1ec9 cu1ee7a bu1ea1n","Nhu1eadp su1ed1 u0111iu1ec7n thou1ea1i","Chu1ecdn tru00ecnh u0111u1ed9 vu0103n hu00f3a","Chu1ecdn tu00ecnh tru1ea1ng hu1ecdc tu1eadp hiu1ec7n nay","Chu1ecdn nu0103m tu00f4t nghiu1ec7p","Chu1ecdn lu0129nh vu1ef1c - nghu00e0nh nghu1ec1 u0111u1ec1 nghu1ecb tu01b0 vu1ea5n","Chu1ecdn cu1ea5p hu1ecdc tru00ecnh u0111u1ed9 u0111u1ec1 nghu1ecb tu01b0 vu1ea5n","Thu00f4ng tin cu00e1 nhu00e2n vu00e0 u0111u0103ng ku00fd nguyu1ec7n vu1ecdng tuyu1ec3n sinh u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c bu1ed5 sung cu1eadp nhu1eadt thu00e0nh cu00f4ng","Lu1ed7i, chu01b0a cu1eadp nhu1eadt u0111u01b0u1ee3c Thu00f4ng tin tu00e0i khou1ea3n vu00e0 nguyu1ec7n vu1ecdng tuyu1ec3n sinc cu1ee7a bu1ea1n . ","yu00eau cu1ea7u tu00edch chu1ecdn kiu1ec3m duyu1ec7t","Thu00f4ng tin tu00e0i khou1ea3n vu00e0 nguyu1ec7n vu1ecdng tuyu1ec3n sinch cu1ee7a bu1ea1n u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c cu1eadp nhu1eadt.">"/>
×
Thông tin chungTiện ích
Ứng dụng di động
*

Kết nối cùng với bọn chúng tôi
Xem thêm: Xem Các Bài Viết Đã Lưu Trên Facebook : 8 Bước (Kèm Ảnh), Cách Xem Lại Những Nội Dung Đã Lưu Trên Facebook

*

progentraprice.com– NỀN TẢNG GIẢI PHÁPTUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TOÀN DIỆN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA


Chuyên mục: Tổng hợp