Cách Quyết Toán Thuế Tncn 2017

HomeThư viện Quản lý thuế Hướng dẫn quyết toán thù thuế TNCN 2017

*

Theo đó, tương tự các năm trước, doanh nghiệp bắt buộc phải khai quyết toán thù thuế TNcông nhân năm 2017 nếu bao gồm tạo ra chi trả tiền lương, tiền công, bất kể chưa đến mức khấu trừ. Riêng cá nhân người lao động bắt buộc phải quyết tân oán thuế Khi thuộc trường hợp: bao gồm số thuế phải nộp thêm, bao gồm nhu cầu trả thuế nộp thừa, được xét giảm thuế vì thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo hoặc là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phải quyết toán trước khi xuất cảnh.

Bạn đang xem: Cách quyết toán thuế tncn 2017

Về ủy quyền quyết toán thuế, doanh nghiệp được nhận ủy quyền quyết toán mang đến cả những lao động được điều chuyển đến vì chưng tổ chức lại doanh nghiệp hoặc điều chuyển giữa các đơn vị vào thuộc hệ thống với lao động bao gồm thu nhập vãng lai.

Tuy nhiên, đối với người gồm thu nhập vãng lai, cần lưu ý chỉ được nhận ủy quyền quyết toán thù Lúc thu nhập vãng lai không thật 10 triệu đồng/mon và đã được khấu trừ thuế tại nguồn. Ngược lại, nếu quá 10 triệu đồng/mon hoặc chưa bị khấu trừ thuế tại nguồn (gồm cả trường hợp tạm miễn khấu trừ vày cam kết thu nhập thấp) thì ko được ủy quyền.

*

XEM CHI TIẾT – HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ 2017 TẠI CÔNG VĂN DƯỚI ĐÂY.

TỔNG CỤC THUẾCỤC THUẾ TP HÀ NỘI——-CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vị – Hạnh phúc—————
Số: 5749/CT-TNCNV/v quyết toán thuế TNcông nhân năm 2017 và cấp MST NPTHà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2018

Kính gửi:– Các cơ quan lại, đơn vị hành chủ yếu, sự nghiệp, đoàn thể;– Các doanh nghiệp, tổ chức gớm tế.– Cá nhân có thu nhập chịu thuế TNcông nhân từ tiền lương tiền công

Thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Luật Quản lý thuế cùng những văn bản hướng dẫn thi hành;

Giải thích hợp từ ngữ

– HTKK: Là phần mềm của TCT cung cấp cho NNT, nhằm hỗ trợ nhập dữ liệu kê khai thuế với in tờ knhì quyết toán thù có mã vạch, kết xuất file dữ liệu theo định dạng chuẩn cho những loại thuế, vào đó gồm thuế TNcông nhân.

– iHTKK: Là phần mềm của TCT cung cấp nhằm hỗ trợ NNT là Doanh nghiệp, tổ chức tất cả sử dụng chữ ký số nộp hồ sơ knhì thuế (vào đó bao gồm những tờ knhị quyết tân oán thuế, TNCN) qua mạng nhưng mà ko cần gửi tờ knhị giấy;

– eTax: Là hệ thống dịch vụ thuế điện tử sẽ dần ráng thế hệ thống iHTKK nhằm hỗ trợ NNT là doanh nghiệp, tổ chức gồm chữ cam kết số; tổ chức, cá thể ko sử dụng chữ ký kết số. Đối với NNT tất cả sử dụng chữ ký kết số nộp hồ sơ knhị thuế qua mạng thì không cần gửi hồ sơ giấy.

– Phần mềm Kế toán thù, Quản lý nhân sự (gọi tắt là QLNS): Là những ứng dụng phần mềm kế tân oán, nhân sự, tiền lương, hoặc những phần mềm hỗ trợ kê khai không giống mà lại các CQCT đang sử dụng với gồm các tính năng kết xuất đọc tin quyết toán thù thuế TNcông nhân ra những tệp dữ liệu điện tử theo định dạng chuẩn của CQT và hỗ trợ chức năng in những tờ knhị quyết toán thù thuế TNCN và bảng kê.

Từ viết tắt

– TCT: Tổng cục thuế

– CQT: Cơ quan liêu thuế

– ĐKT: Đăng ký kết thuế

– QTT: Quyết toán thuế

– MST: Mã số thuế

– NNT: Người nộp thuế

– NPT: Người phụ thuộc

– TNCN: Thu nhập cá nhân

– TCTTN: Tổ chức, cá thể chi trả thu nhập

Để đảm bảo thực hiện thống nhất theo quy định của pháp luật, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn những nội dung lưu ý khi thực hiện quyết toán thù thuế TNcông nhân năm 2017, cấp MST cho NPT đối với những cơ quan lại, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức ghê tế, cá nhân trả thu nhập, sau đây gọi tầm thường là tổ chức trả thu nhập với cá thể QTT TNcông nhân như sau:

ĐỐI TƯỢNG PHẢI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Cá nhân cư trú chỉ phải thực hiện quyết toán thù thuế TNcông nhân đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công phải thực hiện quyết toán thù thuế TNCN

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm trách nát nhiệm knhị quyết tân oán thuế nếu gồm số thuế phải nộp thêm.

– Cá nhân gồm số thuế nộp thừa bao gồm nhu cầu đề nghị trả hoặc bù trừ vào kỳ knhì thuế tiếp theo.

– Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện xét giảm thuế vì thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo.

– Cá nhân cư trú là người nước kế bên kết thúc hợp đồng có tác dụng việc tại Việt Nam phải knhì quyết tân oán thuế với cơ quan thuế trước Khi xuất cảnh.

Lưu ý: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký kết hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một đơn vị mà lại có thêm thu nhập vãng lai ở những nơi khác bình quân mon trong năm không quá 10 (mười) triệu đồng, đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không tồn tại yêu cầu thì ko quyết tân oán thuế đối với phần thu nhập này.

Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công phải thực hiện knhị quyết tân oán thuế TNCN

– Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công ko phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay là không tạo ra khấu trừ thuế gồm trách nát nhiệm knhì quyết toán thuế cùng quyết toán thù núm cho các cá thể có ủy quyền.

– Tổ chức trả thu nhập chuyển đổi loại hình doanh nghiệp nhưng mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của tổ chức trước chuyển đổi (như chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ shop trách rưới nhiệm hữu hạn sang shop cổ phần hoặc ngược lại; chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty chúng tôi cổ phần với các trường hợp không giống theo quy định của pháp luật) thì tổ chức trước chuyển đi ko phải khai quyết toán thù thuế đến thời điểm có quyết định về việc chuyển đổi doanh nghiệp và không cấp chứng từ khấu trừ thuế đối với người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới, bên tiếp nhận thực hiện knhì quyết toán thuế năm theo quy định.

– Tổ chức trả thu nhập sau khi tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đi), người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (tổ chức được ra đời sau thời điểm tổ chức lại doanh nghiệp), cuối năm người lao động có ủy quyền quyết tân oán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNcông nhân vày tổ chức cũ đã cấp mang đến người lao động để làm cho căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ với quyết toán thuế ráng đến người lao động.

– Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thhoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phải quyết tân oán thuế đối với số thuế thu nhập cá thể đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày chia, bóc, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản với cấp chứng từ khấu trừ thuế đến người lao động để có tác dụng cơ sở cho người lao động thực hiện quyết toán thù thuế thu nhập cá thể.

ĐỐI TƯỢNG KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN THUẾ Cá nhân ko phải thực hiện quyết toán

– Cá nhân cư trú gồm số thuế TNCN nộp thừa nhưng không có yêu cầu trả thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ knhì thuế tiếp theo.

– Cá nhân cư trú đã nộp đủ số thuế TNCN phải nộp trong năm.

– Cá nhân không cư trú tại Việt Nam nhưng tất cả gây ra khấu trừ hoặc tạm nộp vào năm.

Tổ chức không phải thực hiện quyết toán

– Tổ chức không tạo ra chi trả thu nhập từ tiền lương tiền công.

– Tổ chức trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động tất cả gây ra trả thu nhập nhưng không tạo ra khấu trừ thuế TNCN thì tổ chức trả thu nhập không thực hiện quyết tân oán thuế TNCN, chỉ cung cấp cho cơ quan lại thuế list cá thể đã chi trả thu nhập vào năm (nếu có) theo mẫu số 05/DS-TNcông nhân ban hành cố nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động.

III. ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ

Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập

– Cá nhân chỉ tất cả thu nhập từ tiền lương, tiền công cam kết hợp đồng lao động từ 03 mon trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm cho việc tại tổ chức đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thù thuế, kể cả trường hợp cá thể làm việc không đủ 12 tháng vào năm tại tổ chức, đồng thời tất cả thu nhập vãng lai ở các nơi không giống bình quân tháng vào năm không thật 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ đủ thuế 10% nhưng mà không tồn tại yêu thương cầu quyết toán thù thuế đối với phần thu nhập này.

– Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (phân chia, bóc, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới được hiện ra sau thời điểm tổ chức lại doanh nghiệp, nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi như thế nào khác thì được ủy quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết tân oán thuế cầm. Tổ chức mới nếu thực hiện quyết tân oán thuế theo ủy quyền của người lao động thì tổ chức mới bao gồm trách nát nhiệm quyết toán thuế đối với cả phần thu nhập vày tổ chức cũ bỏ ra trả (tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNcông nhân vày tổ chức cũ đã cấp mang lại người lao động).

– Trường hợp điều chuyển người lao động giữa những tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng đơn vị, chúng tôi mẹ – con, Trụ sở bao gồm với chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền QTT như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

Lưu ý:

– Tổ chức trả thu nhập chỉ thực hiện nhận ủy quyền quyết toán rứa cho cá thể đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức trả thu nhập trừ trường hợp những doanh nghiệp vào năm gồm chia, bóc, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi và trường hợp người lao động điều chuyển giữa những tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng cửa hàng, shop mẹ – bé, Trụ sở chính với Trụ sở.

– Cá nhân được người sử dụng lao động cài đặt bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc không giống gồm tích lũy về tầm giá bảo hiểm cơ mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNcông nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí tổn bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động theo hướng dẫn tại Khoản 2, Điều 14 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thù thuế đối với phần thu nhập này.

– Cá nhân ủy quyền mang đến tổ chức trả thu nhập quyết tân oán thay theo mẫu số 02/UQ-QTT-TNcông nhân ban hành dĩ nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC, tất nhiên bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

– Trường hợp tổ chức trả thu nhập có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức trả thu nhập có thể lập list những cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ những nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN, đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực với chịu trách rưới nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong list.

Cá nhân không được ủy quyền quyết toán mang đến tổ chức trả thu nhập

– Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền quy định tại điểm 1 nêu bên trên nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi với hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp mang lại cá nhân).

– Cá nhân tất cả thu nhập từ tiền lương, tiền công cam kết hợp đồng lao động từ 03 mon trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thù thuế không làm cho việc tại tổ chức đó.

Cá nhân bao gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công cam kết hợp đồng lao động từ 03 mon trở lên tại một đơn vị, đồng thời bao gồm thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).

– Cá nhân gồm thu nhập từ tiền lương, tiền công cam kết hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.

– Cá nhân chỉ gồm thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp gồm thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).

– Cá nhân chưa đăng cam kết mã số thuế

Trường hợp điều chỉnh sau khoản thời gian đã ủy quyền QTT

Cá nhân sau khoản thời gian đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay đến cá nhân, nếu vạc hiện cá thể thuộc diện trực tiếp quyết tân oán thuế với cơ quan tiền thuế thì tổ chức trả thu nhập ko điều chỉnh lại quyết tân oán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế mang đến cá thể theo số quyết toán thù với ghi vào góc dưới phía bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty… đã quyết toán thuế TNcông nhân nỗ lực cho Ông/Bà…. (theo ủy quyền) tại mẫu (sthứ tự)… của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan liêu thuế.

MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC Thu nhập chịu thuế

– Đối với khoản tiền công ty ở, điện, nước với các dịch vụ hẳn nhiên (nếu có) ko bao gồm: khoản lợi ích về công ty ở, điện nước cùng những dịch vụ đương nhiên (nếu có) đối với bên ở vì người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn chi phí mang lại người lao động có tác dụng việc tại khu công nghiệp; đơn vị ở vị người sử dụng lao động xây dựng tại quần thể gớm tế, địa bàn bao gồm điều kiện khiếp tế làng mạc hội khó khăn khăn, địa bàn tất cả điều kiện ghê tế đặc biệt nặng nề khăn cung cấp miễn tổn phí cho người lao động có tác dụng việc tại đó.

– Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm cho việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc ngân sách khấu hao, tiền điện, nước cùng các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá thể sử dụng với diện tích trụ sở làm cho việc.

– Khoản tiền thuê bên, điện nước với những dịch vụ đương nhiên (nếu có) đối với công ty ở bởi vì đơn vị sử dụng lao động trả cầm cố tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả gắng nhưng ko vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế gây ra (chưa bao gồm tiền thuế công ty, điện nước cùng dịch vụ cố nhiên (nếu có)) tại đơn vị ko phân biệt nơi trả thu nhập.

Thu nhập tính thuế bình quân tháng

– Khi thực hiện quyết toán thuế năm thì thu nhập tính thuế bình quân tháng được xác định bằng tổng thu nhập cả năm (12 tháng) trừ (-) tổng những khoản giảm trừ của cả năm sau đó phân tách cho 12 mon, cụ thể như sau:

Thu nhập tính thuế trung bình thángTổng thu nhập chịu thuếTổng những khoản giảm trừ
12 tháng

– Trường hợp cá thể cư trú là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã cam kết kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế nhì lần với ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập thì nghĩa vụ thuế TNCN được tính từ tháng đến Việt Nam trong trường hợp cá thể lần đầu tiên tất cả mặt tại Việt Nam đến mon kết thúc Hợp đồng lao động cùng rời Việt Nam (được tính đủ theo tháng).

– Tổng thu nhập chịu thuế năm 2017: 70 triệu đồng x 9 tháng = 630 triệu đồng

– Khoản giảm trừ gia cảnh mang đến bản thân ông D năm 2017:

9 triệu đồng x 9 tháng = 81 triệu đồng.

– Thu nhập tính thuế năm 2017:

630 triệu đồng – 81 triệu đồng = 549 triệu đồng

– Thu nhập tính thuế trung bình mon năm 2017:

549 triệu đồng: 9 mon = 61 triệu đồng.

Các khoản giảm trừ

3.1. Giảm trừ gia cảnh mang đến bản thân

– Trường hợp trong kỳ tính thuế cá nhân cư trú chưa tính giảm trừ gia cảnh mang đến bản thân hoặc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân chưa đủ 12 mon thì được tính đủ 12 tháng nếu thực hiện quyết tân oán thuế theo quy định.

– Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định với Việt Nam về tách đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập với là cá thể cư trú tại Việt Nam thì việc tính giảm trừ gia cảnh mang lại bản thân được tính tương ứng với số tháng xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phải knhì tại Việt Nam theo quy định.

3.2. Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

– Đối với cá nhân là công dân của quốc gia, vùng lãnh thổ đã ký kết kết Hiệp định với Việt Nam về tránh đánh thuế hai lần cùng ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với những loại thuế đánh vào thu nhập với là cá thể cư trú tại Việt Nam thì việc tính giảm trừ gia cảnh đến người phụ thuộc được tính tương ứng với số tháng xác định nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân phải khai tại Việt Nam theo quy định.

Ví dụ 2: Giả sử tháng 3/2017 bà A sinh bé, mon 8/2017 bà A đăng ký giảm trừ gia cảnh mang lại người phụ thuộc, tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN bà A knhì chỉ tiêu “thời điểm tính giảm trừ” là mon 3/2017 thì trong năm bà A được tạm tính giảm trừ gia cảnh mang đến người phụ thuộc kể từ mon 8/2017, Lúc quyết tân oán bà A được tính giảm trừ gia cảnh mang đến người phụ thuộc từ mon 3/2017 đến hết mon 12/2017 nhưng không phải đăng ký kết lại.

Ví dụ 3: Giả sử tháng 3/2017 bà A sinh bé, mon 8/2017 bà A đăng ký giảm trừ gia cảnh mang lại người phụ thuộc, tại Mu số 02/ĐK-NPT-TNcông nhân bà A khai chỉ tiêu “thời điểm tính giảm trừ” là mon 8/2017 thì vào năm bà A được tạm tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng 8/2017, lúc quyết toán để được tính lại theo thực tế tạo ra từ tháng 3/năm ngoái thì bà A phải đăng cam kết lại theo thực tế tạo ra tại Mẫu số 02/ĐK-NPT-TNcông nhân với gửi cố nhiên hồ sơ quyết toán thù thuế.

– Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký kết giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

3.3. Điều kiện để xác định người khuyết tật, không tồn tại khả năng lao động là người phụ thuộc

QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN Hồ sơ quyết tân oán thuế TNCN

1.1. Đối với tổ chức trả thu nhập

– Tờ khai quyết tân oán thuế mẫu số 05/QTT-TNcông nhân phát hành hẳn nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Phụ lục bảng kê bỏ ra tiết cá thể thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần mẫu số 05-1/BK-QTT-TNcông nhân ban hành hẳn nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– Phụ lục bảng kê bỏ ra tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất từng phần mẫu số 05-2/BK-QTT-TNcông nhân phát hành dĩ nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– Phụ lục bảng kê bỏ ra tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu số 05-3/BK-QTT-TNcông nhân phát hành tất nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Lưu ý:

– Tại bảng kê 05-1/BK-QTT-TNcông nhân với 05-2/BK-QTT-TNCN phải đảm bảo 100% NNT gồm mã số thuế.

– Các tổ chức trả thu nhập Khi kê knhì quyết tân oán thuế điền đầy đủ những biết tin sau: địa chỉ chính xác để liên hệ, số điện thoại với địa chỉ gmail.

– Không khấu trừ số thuế TNcông nhân đã nộp tại nước kế bên Khi kê knhì quyết tân oán tại qua cơ quan bỏ ra trả thu nhập.

1.2. Đối với cá nhân quyết tân oán với CQT

– Tờ knhị quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNcông nhân ban hành đương nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Xem thêm: Lời Bài Hát Cô Gái Nông Thôn Hay Nhất, Nghe Nhạc Online Cô Gái Nông Thôn Hay Nhất

– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNcông nhân phát hành tất nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu tất cả đăng ký giảm trừ gia cảnh đến người phụ thuộc.

– Bản chụp những chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước không tính (nếu có). Cá nhân cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các công bố trên bản chụp đó. Trường hợp tổ chức trả thu nhập ko cấp chứng từ khấu trừ thuế mang đến cá thể vày tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan lại thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để chú ý xử lý hồ sơ quyết toán thù thuế cho cá thể nhưng mà ko bắt buộc phải tất cả chứng từ khấu trừ thuế.

Trường hợp, theo quy định của luật pháp nước ko kể, cơ quan lại thuế nước bên cạnh ko cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp, người nộp thuế gồm thể nộp bản chụp Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ knhị thuế thu nhập nào) vì chưng cơ quan tiền trả thu nhập cấp hoặc bản chụp chứng từ bank đối với số thuế đã nộp ở nước bên cạnh có xác nhận của người nộp thuế.

– Bản chụp những hóa đơn chứng từ chứng minch khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

– Trường hợp cá thể nhận thu nhập từ những tổ chức Quốc tế, Đại sứ tiệm, Lãnh sự cửa hàng và nhận thu nhập từ nước kế bên phải có tài năng liệu chứng minc về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ko kể.

Lưu ý:

– lúc kê khai quyết toán thù thuế các cá thể điền đầy đủ các thông báo sau: địa chỉ chính xác để liên hệ, số điện thoại, tin nhắn, họ tên cùng thương hiệu của vợ hoặc chồng, mã số thuế của vợ hoặc chồng hoặc số chứng minch thư.

– Đối với hồ sơ hoàn thuế đề nghị ghi chính xác số tài khoản ngân hàng cùng mở tại bank – Trụ sở.

– Chỉ tiêu số <37> – Đã khấu trừ – tại mẫu 02/QTT-TNcông nhân ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC là số thuế đã khấu trừ cùng đã nộp vào ngân sách công ty nước theo mã số thuế của các tổ chức đưa ra trả thu nhập (tất cả kèm chứng từ khấu trừ thuế TNCN).

– Chỉ tiêu số <38> – Đã tạm nộp- tại mẫu 02/QTT- TNcông nhân phát hành đương nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC là số thuế TNCN mà cá thể đã nộp vào chi phí công ty nước theo mã số thuế của cá thể người nộp thuế.

i nộp hồ sơ quyết toán thuế

2.1. Đối với tổ chức trả thu nhập

– Tổ chức trả thu nhập là cơ sở sản xuất, marketing nộp hồ sơ knhị thuế tại cơ quan liêu thuế trực tiếp quản lý tổ chức.

– Tổ chức trả thu nhập là cơ quan tiền Trung ương; cơ quan tiền thuộc, trực thuộc Bộ, ngành, UBND cấp tỉnh; cơ quan tiền cấp tỉnh nộp hồ sơ knhì thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở bao gồm.

– Tổ chức trả thu nhập là cơ quan thuộc, trực thuộc UBND cấp huyện; cơ quan cấp huyện nộp hồ sơ knhị thuế tại Chi cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chủ yếu.

– Tổ chức trả thu nhập là các cơ quan liêu ngoại giao, tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của các tổ chức nước xung quanh nộp hồ sơ knhị thuế tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở chủ yếu.

2.2. Đối với cá thể quyết tân oán thuế trực tiếp với cơ quan thuế

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp knhị thuế vào năm thì nơi nộp hồ sơ quyết tân oán thuế là Cục Thuế nơi cá thể nộp hồ sơ khai thuế vào năm.

– Cá nhân đang tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan lại thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó.

– Trường hợp cá thể gồm chũm đổi nơi làm việc cùng tại tổ chức trả thu nhập cuối thuộc tất cả tính giảm trừ gia cảnh mang đến bản thân thì nộp hồ sơ quyết tân oán thuế tại cơ quan liêu thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.

Ví dụ 4: Năm 2017, ông S có tác dụng việc tại TP Hồ Chí Minh cùng thuộc diện phải trực tiếp quyết toán thù thuế TNcông nhân. Tháng 02/2018, ông S chuyển ra Hà Nội làm việc tại Công ty A vày Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm quản lý với cư trú tại Chi cục Thuế quận Tây Hồ. Như vậy, Ông S nộp hồ sơ quyết tân oán thuế TNcông nhân năm 2017 tại Chi cục Thuế quận Hoàn Kiếm nêu tại thời điểm quyết tân oán năm 2017, Ông S đang được tính giảm trừ bản thân tại shop A.

– Cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thù thuế tại Chi cục Thuế nơi cá nhân cư trú (nơi đăng cam kết thường trú hoặc tạm trú) bao gồm:

+ Cá nhân bao gồm ráng đổi nơi làm cho việc cùng tại tổ chức trả thu nhập cuối thuộc ko kể giảm trừ gia cảnh đến bản thân.

+ Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh mang lại bản thân ở bất kỳ tổ chức trả thu nhập như thế nào.

+ Cá nhân ko ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 mon, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tất cả thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%.

+ Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức trả thu nhập nào.

– Trường hợp cá nhân cư trú tại nhiều nơi với thuộc diện quyết toán thuế tại cơ quan liêu thuế nơi cá nhân cư trú thì. Cá nhân lựa chọn một nơi cư trú để quyết tân oán thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán

3.1. Đối với cá nhân trực tiếp quyết tân oán thuế với cơ quan lại thuế

– Cá nhân có số thuế nộp thừa, yêu cầu trả thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ knhì thuế tiếp theo thì cá nhân gồm thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm làm sao vào năm.

3.2. Đối với tổ chức đưa ra trả thu nhập

– Tổ chức trả thu nhập phân tách, tách bóc, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đi, giải thể hoặc phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì phải quyết toán thù thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày phân tách, bóc tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản

KÊ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN

Cục Thuế TP Hà Nội triển knhị hệ thống dịch vụ thuế điện tử đối với các tờ knhị thuế và tờ khai: Quyết toán thù thuế TNCN mẫu: 02/QTT-TNCN, 05/KK-TNcông nhân, 05/QTT-TNCN; 05/DS-TNCN, 09/KK-TNCN, 13/KK-TNCN, tờ khai cấp mã số thuế cho người phụ thuộc mẫu 02TH bên trên hệ thống thuế điện tử (eTax) tại địa chỉ http://thuedientu.gdt.gov.vn tới NNT, cụ thể như sau:

– Đối với các tổ chức trả thu nhập gồm sử dụng chữ ký kết số TCTTN truy cập vào cổng lên tiếng điện tử http://www.nhantokhai.gdt.gov.vn để gửi dữ liệu mang lại CQT theo tài liệu hướng dẫn của phần mềm iHTKK, tại cổng biết tin điện tử dành cho đối tượng sử dụng chữ ký điện tử. Tổ chức trả thu nhập khai thuế điện tử không gửi hồ sơ QTT bằng bản giấy với cũng ko gửi file dữ liệu tại trang http://thuedientu.gdt.gov.vn.

– Cá nhân với tổ chức trả thu nhập chưa sử dụng chữ ký số thực hiện kê knhị tờ knhì QTT TNCN sẽ thực hiện nộp quyết toán thù thuế bằng bản giấy tất cả ký kết đóng dấu cùng đồng thời gửi tệp tin dữ liệu tại website http://thuedientu.gdt.gov.vn hoặc copy file mềm vào usb lúc nộp bản giấy cho CQT.

Lưu ý:

Cá nhân cùng Tổ chức trả thu nhập kết xuất dữ liệu tệp tin Excel để lưu, kết xuất dữ liệu file XML đgửi CQT.

Trên website của Cục thuế TPhường. Hà Nội http://hanoi.gdt.gov.vn bao gồm đăng tải những phần mềm, tài liệu hướng dẫn tải đặt, những bước kê knhì QTT TNcông nhân để những cá thể với tổ chức trả thu nhập dễ dàng thực hiện quyết tân oán thuế TNCN năm 2017.

Lưu ý:

– Trang http://thuedientu.sdt.gov.vn để thực hiện kê knhì QTT TNCN cùng tờ knhì cấp mã số thuế đến người phụ thuộc, trang http:///tncnonline.com.vn chỉ sử dụng chức năng tải tờ khai đăng ký cấp mã số thuế NNT qua Cơ quan đưa ra trả, doanh nghiệp, tổ chức, cá thể.

– Với trường hợp file dữ liệu gồm dung lượng lớn nhưng mà phần mềm HTKK ko kết xuất thì CQCT liên hệ với CQT quản lý trực tiếp để được hướng dẫn và hỗ trợ.

– Tổ chức trả thu nhập thông tin, hướng dẫn người lao động thuộc đơn vị QTT trực tiếp với CQT như sau: Các cá nhân thuộc diện phải QTT nếu không thuộc diện ủy quyền mang lại tổ chức trả thu nhập quyết toán thù vắt thì thực hiện QTT trực tiếp với CQT, thực hiện các bước tương tự như tổ chức trả thu nhập.

VII. CẤP MÃ SỐ THUẾ NGƯỜI PHỤ THUỘC

Thực hiện theo Phụ lục số 01 tất nhiên công văn này

Trong quá trình kê knhị nếu có vướng mắc NNT liên hệ với CQT trực tiếp quản lý để được hướng dẫn với giải đáp./.

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Văn Hổ

PHỤ LỤC SỐ 01

CẤP MÃ SỐ THUẾ NGƯỜI PHỤ THUỘC(Kèm theo công văn số 5749/CT/TNCN, ngày 05/02/2018)

Đồng thời với thực hiện QTT TNcông nhân năm 2017, việc cấp MST NPT thông qua Tổ chức trả thu nhập được tiếp tục thực hiện đối với các trường hợp NPT chưa được cấp MST.

Các bước thu thập ban bố cùng cấp mã số thuế NPT

Thu thập lên tiếng NPT

Căn cứ vào hồ sơ chứng minch NPT hoặc thông báo bên trên mẫu Tờ khai đăng ký kết NPT giảm trừ gia cảnh, Tổ chức trả thu nhập thu thập đọc tin của NPT knhị vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNcông nhân.

Nhập đọc tin NPT

Tổ chức trả thu nhập truy cập trang: http://www.gdt.gov.vn; hanoi.gdt.gov.vn hoặc http://www.tncnonline.com.vn để tải Ứng dụng HTKK, iHTKK, QTT TNcông nhân.

– Tổ chức trả thu nhập knhị đầy đủ (100%) số lượng NPT đã tính giảm trừ trong năm 2017 vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNcông nhân.

Đối với NPT đã có MST, Tổ chức trả thu nhập chỉ knhì các chỉ tiêu số thứ tự, họ tên NNT, MST NNT, họ thương hiệu NPT, MST NPT, quan lại hệ với NNT, thời gian tính giảm trừ của NPT, không phải khai những thông tin không giống của NPT.

Đối với NPT chưa có MST, Tổ chức trả thu nhập knhì đầy đủ ban bố của NPT theo quy định để CQT thực hiện cấp MST NPT.

– Trường hợp tổ chức trả thu nhập có yêu cầu cấp MST NPT trước Lúc nộp hồ sơ QTT năm 2017 hoặc Tổ chức trả thu nhập gồm số lượng lớn NPT chưa được cấp MST để đảm bảo knhì đầy đủ 100% NPT đã tính giảm trừ gia cảnh vào năm 2017 thực hiện như sau:

Tổ chức trả thu nhập gửi ban bố của NPT cho CQT trước lúc gửi hồ sơ QTT năm 2017 bằng biện pháp knhị vào Mẫu 02TH – Tiêu đề trên những ứng dụng là “Đăng cam kết NPT giảm trừ gia cảnh” thương hiệu biểu mẫu “Bảng tổng hợp đăng ký kết NPT giảm trừ gia cảnh” (sau đây gọi là mẫu 02TH) được hỗ trợ bên trên những ứng dụng HTKK, iHTKK với phần mềm QTT TNCN đến CQT. Căn cứ vào công bố trên Mẫu số 02TH, CQT thực hiện cấp MST đến NPT của NNT. lúc nộp hồ sơ QTT Tổ chức trả thu nhập chỉ khai vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN đối với những NPT đã tất cả MST trước thời điểm QTT năm 2017 với những NPT chưa gồm MST (bao gồm cả những NPT đã knhị vào mẫu 02TH nhưng chưa được cấp MST thành công). Trường hợp NPT đã knhì vào mẫu 02TH nhưng đã được thông tin cấp MST thành công thì ko phải khai lại vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNcông nhân.

Trường hợp đã knhị biết tin NPT vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN nhưng vẫn bao gồm yêu cầu được cấp trước MST đến NPT thì sử dụng chức năng “Tải dữ liệu từ Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN bên trên tờ khai 05/QTT-TNCN” tại screen chức năng “Đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh” mẫu 02TH, để lấy dữ liệu gửi CQT đối với những NPT đã gồm đầy đủ thông tin.

– Tổ chức trả thu nhập thực hiện in, kết xuất dữ liệu Bảng tổng hợp đăng cam kết NPT giảm trừ gia cảnh mẫu 02TH hoặc bộ tờ knhị QTT TNCN 05/QTT-TNcông nhân và các Phụ lục tất nhiên gửi đến CQT trực tiếp quản lý.

Các Tổ chức trả thu nhập nộp hồ sơ knhị thuế điện tử qua iHTKK: ko cần in hồ sơ với ko phải nộp hồ sơ bản giấy.

Các Tổ chức trả thu nhập chưa knhị thuế điện tử sẽ in ra hồ sơ giấy và cam kết, đóng dấu đồng thời gửi file dữ liệu.

Lưu ý:

Trường hợp biết tin NPT chỉ gồm năm sinch nhưng không tồn tại ngày, tháng thì lấy ngày 01 tháng 01 nhập vào chỉ tiêu “Ngày sinh ” (01/01/năm sinh).

NPT đã tất cả MST thì nhập những chỉ tiêu hướng dẫn nêu bên trên, NPT từ đủ 14 tuổi trở lên thì nhập cột chứng minch nhân dân (người nước xung quanh nhập hộ chiếu), NPT dưới 14 tuổi thì nhập những chỉ tiêu bên trên giấy khai sinch.

Chỉ tiêu quốc tịch người Việt Nam mặc định là “Việt Nam ”, người nước quanh đó chọn “Khác “, chỉ tiêu quốc gia nhập tương tự.

Gửi thông tin NPT đến CQT trực tiếp quản lý

+ Tổ chức trả thu nhập knhì thuế điện tử: gửi file dữ liệu lên trang: kekhaithue.gov.vn, ko phải nộp hồ sơ giấy.

+ Đối với những Tổ chức trả thu nhập chưa thực hiện khai thuế điện tử

Kết xuất tệp tin dữ liệu gửi lên trang: http://thuedientu.gdt.gov.vn, gửi bản giấy đến “Bộ phận một cửa” CQT trực tiếp quản lý tương tự như gửi hồ sơ QTT TNcông nhân.

Hoặc gửi trực tiếp cả bản giấy cùng file dữ liệu (USB) tại “ bộ phận một cửa” CQT trực tiếp quản lý.

Lưu ý:

Tổ chức trả thu nhập kết xuất dữ liệu tệp tin Excel để lưu tại Tổ chức trả thu nhập, kết xuất dữ liệu file XML để gửi CQT.

Nhận kết quả cấp MST mang đến NPT

CQT trả kết quả cấp MST NPT mang đến Tổ chức trả thu nhập dưới dạng Phụ lục excel tại nơi nhưng mà Tổ chức trả thu nhập gửi tệp tin dữ liệu đăng cam kết giảm trừ gia cảnh: http://thuedientu.sdt.gov.vn hoặc http://nhantoknhị.gdt.gov.vn.

Điều chỉnh biết tin kê knhì sai

– Căn cứ vào kết quả phản hồi nhận được từ CQT, trường hợp cấp MST không thành công Tổ chức trả thu nhập yêu cầu người lao động bổ sung thông tin và thực hiện theo hướng dẫn sau:

+ Lỗi bởi thông báo kê knhị sai: Tổ chức trả thu nhập kê knhì điều chỉnh bổ sung lên tiếng.

+ Lỗi trùng đọc tin CMND/giấy knhị sinh của NPT: Tổ chức trả thu nhập thông báo với người lao động thực hiện việc xác minh, điều chỉnh báo cáo CMND/ Giấy knhị sinch như nội dung hướng dẫn của Tổng cục Thuế đối với những trường hợp cấp MST cho NNT trùng CMND trước đây và khai nộp lại với CQT (gồm danh sách trùng với phô tô chứng minch quần chúng. # hoặc giấy knhị sinh).

+ Trùng thời gian giảm trừ NPT: Tổ chức trả thu nhập hướng dẫn NNT thực hiện đăng ký kết kết thúc giảm trừ gia cảnh của lần đăng ký trước đó hoặc điều chỉnh thời gian giảm trừ của lần đăng ký hiện tại.

– Trường hợp vậy đổi thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm NPT Tổ chức trả thu nhập thực hiện knhị bổ sung theo nguim tắc sau:

+ Trường hợp nạm đổi thông tin/bổ sung thêm mới hoặc giảm NPT mà ko làm cho không