CA NHẠC BÔNG ĐIÊN ĐIỂN

Em đi đem chồng về khu vực xđọng xa, Đêm ro điệu hát câu hò trên môi. Miền Tây xanh sắc mây trời, Phù sa nước nổi người ơi đừng về! Với color điên điển đam mê, Vàng vào ánh nhìn che chở gót chân. Trót tmùi hương thủy chung vợ ông chồng, Nên bông điên điển nngơi nghỉ cho lòng vấn vương. Tình thương thơm em khó khăn nhưng mà lường. Chồng ngay gần ko mang, em mang ông chồng xa, Giờ đây lưu giữ người mẹ thương thân phụ, Còn đâu mà thanh nhàn đi về đơn vị thăm. Xa xăm xứ sở bưng biền, Ăn bông mà lại điên điển, Nghiêng mình ghi nhớ đât quê. Chồng xa em cực nhọc nhưng mà về. Hò ơ, ơi hò! Chồng xa em cực nhọc mà lại dzề Hò ơ, ơi hò! Chồng xa em khó khăn nhưng mà dzề...!

Bạn đang xem: Ca nhạc bông điên điển


Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Đặt Lại Điện Thoại

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.