Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Cánh diều

Lớp 2 - Chân ttách sáng tạo

Tài liệu tmê man khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tyêu thích khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Cánh diều

Lớp 6 - Chân ttách sáng tạo

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chuim đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Các dạng bài xích tập Hóa học lớp 9Chương thơm 1: Các một số loại hòa hợp hóa học vô cơCmùi hương 2: Kim loạiCmùi hương 3: Phi kyên. Sơ lược về bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa họcChương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệuChương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime
các bài tập luyện bội phản ứng sức nóng nhôm tinh lọc, tất cả giải đáp
Trang trước
Trang sau

Bài 1: Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi cho triển khai bội nghịch ứng nhiệt nhôm vào điều kiện không có không khí, chấm dứt thí nghiệm thu sát hoạch được m gam tất cả hổn hợp rắn. Giá trị của m là:


A.

Bạn đang xem: Bài tập về phản ứng nhiệt nhôm

56,1 gam. B. 61,5 gam C. 65,1 gam D. 51,6 gam

Bài 2: Dùng m gam Al để khử trọn vẹn một lượng Fe2O3 sau làm phản ứng thấy trọng lượng oxit giảm 0,58 g. Hỏi lượng nhôm đã cần sử dụng m là:

A. m = 0,27 g B. m = 2,7g C. m = 0,54 g D. m = 1,12 g.

Bài 3: Hỗn vừa lòng X bao gồm Fe3O4 và Al tất cả tỉ lệ thành phần mol tương xứng 1 : 3. Thực hiện nay làm phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) cho đến khi bội phản ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được tất cả hổn hợp gồm:

A. Al, sắt, Fe3O4 cùng Al2O3 B. Al2O3, Fe và Fe3O4.

C. Al2O3 và Fe. D. Al, Fe cùng Al2O3.

Bài 4: Tiến hành bội nghịch ứng nhiệt nhôm tất cả hổn hợp X bao gồm Fe2O3 cùng Al trong điều kiện không có bầu không khí chiếm được tất cả hổn hợp chất rắn Y. Cho Y chức năng cùng với hỗn hợp NaOH dư sẽ chiếm được 0,3 mol H2. Mặt không giống ví như mang đến Y tác dụng cùng với hỗn hợp HCl dư đang nhận được 0,4 mol H2. Số mol Al trong X là:

A. 0,3 mol B. 0,6 mol C. 0,4 mol D. 0,25 mol

Bài 5: Nung m gam các thành phần hỗn hợp Al, Fe2O3 mang lại bội nghịch ứng hoàn toàn chiếm được các thành phần hỗn hợp rắn Y. Chia Y có tác dụng 2 phần bằng nhau. Phần 1 tính năng cùng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư, hình thành 3,08 lkhông nhiều khí H2 sống đktc. Phần 2 chức năng cùng với dung dịch NaOH dư, sinh ra 0,84 lít khí H2 sinh sống đktc. Giá trị của m là:

A. 21,40 B. 29,40 C. 29,43 D. 22,75


Bài 6: Hỗn phù hợp X bao gồm Al, Fe2O3 có trọng lượng 21,67 gam. Tiến hành bội phản ứng sức nóng nhôm trong điều kiện không có không gian (mang sử chỉ xẩy ra phản nghịch ứng khử Fe2O3 thành Fe). Hòa tung các thành phần hỗn hợp chất rắn sau phản ứng bởi dung dịch NaOH dư chiếm được 2,016 lkhông nhiều khí H2 (đktc) và 12,4 gam hóa học rắn ko tan. Hiệu suất của phản nghịch ứng nhiệt độ nhôm là:

A. 45% B. 50% C. 71,43% D. 75%

Bài 7: Có 9,66 gam các thành phần hỗn hợp bột nhôm và Fe3O4. Tiến hành nhiệt độ nhôm trọn vẹn rồi tổ hợp không còn các thành phần hỗn hợp sau phản nghịch ứng bởi dung dịch HCl được 2,688 lkhông nhiều H2 (đktc). Khối hận lượng nhôm vào tất cả hổn hợp thuở đầu là?

A. 2,16 B. 2,7 C. 2,88 D. 0,54

Bài 8: Nung hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr2O3 (Cr = 52) và m gam Al. Sau phản bội ứng hoàn toàn, được 23,3 gam tất cả hổn hợp rắn X. Cho tổng thể X làm phản ứng với axit HCl dư bay ra V lít H2 (đktc). Tính quý giá của V?

A. 2,24 lit B. 3,36 lit C. 7,84 lit D. 1,12 lit

Bài 9: Khi nung trọn vẹn hỗn hợp A có x gam Al với y gam Fe2O3 nhận được tất cả hổn hợp B. Chia B thành hai phần bằng nhau: Phần 1 chảy trong hỗn hợp NaOH dư, không có khí bay ra cùng còn lại 4,4 gam chất rắn ko tan. Phần 2 vào hỗn hợp H2SO4 loãng dư thu được một,12 lkhông nhiều khí(đktc). Giá trị của y là

A.

Xem thêm: Phần Mềm Chụp Ảnh Đẹp Cho Iphone 6, Top 6 App Chụp Hình Đẹp Cho Iphone Mới Nhất 2021

5,6 gam B. 11,2 gam C. 16 gam D. 8 gam

Bài 10: Nung Al cùng Fe3O4 (không tồn tại không khí, bội phản ứng xẩy ra trả toàn) thu được tất cả hổn hợp A. Nếu đến A chức năng với hỗn hợp KOH dư thì thu được 0,672 lkhông nhiều khí (đktc). Nếu cho A chức năng với H2SO4 sệt, lạnh dư được 1,428 lkhông nhiều SO2 nhất (đktc). % trọng lượng Al vào tất cả hổn hợp ban sơ là:

A. 33,69% B. 26,33% C. 38,30% D. 19,88%


Đáp án với hướng dẫn giải

1. A2. C3. D4. A5. D
6. D7. B8. C9. B10. C

Bài 1:

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có:

∑ mtruoc pư = ∑ msau pư

⇔ mAl + mFe2O3 = mhh ran sau

⇔ 8,1 + 48 = 56,1 = mhh ran sau

⇒ Chọn A.

Bài 2:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

2a………a…………a………………..mol

Theo bài bác ta có:

mFe2O3 - mAl2O3 = 0,58g

⇔ 160a - 102a = 0,58g

⇔ 58a = 0,58

⇔ a = 0,01 mol

⇒ nAl = 2a = 0,02 mol

⇒ mAl = 0,02.27 = 0,54g

⇒ Chọn C.


Bài 3:

Theo bài, ta mang sử số mol của Fe3O4 là một trong mol, của Al là 3 mol.

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe

Ban đầu3…………1………………………………mol

Phản ứng2,67……..1……...........1,33…….3….mol

Sau bội nghịch ứng0,33………0………….1,33……3……mol

Vậy sau phản nghịch ứng hỗn hợp tất cả bao gồm Al dư, Al2O3, sắt.

⇒ Chọn D.

Bài 4:

Vì Y tính năng cùng với NaOH ra đời khí H2 nên gồm Al còn dư → Fe2O3 phản nghịch ứng không còn.

Vậy Y tất cả gồm Al dư, Al2O3 với Fe.

- Y tác dụng với NaOH sinh khí H2.

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (1)

*

- Y chức năng với HCl nội khí H2.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2 (2)

sắt + HCl → FeCl2 + H2 (3)

⇒ nH2(2) = 3/2 nAl dư = 3/2 . 0,2 = 0,3 mol

⇒ nH2(3) = nFe = nH2 - nH2(2) = 0,4-0,3= 0,1 mol

- Phản ứng nhiệt độ nhôm:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2sắt (4)

Theo phản ứng (4) ta có:

⇒ nAl ban đầu = nAl dư + nAl pư = 0,2+0,1 = 0,3 mol → m↓ = mAl(OH)3 = 0,1.78 = =7,8g

⇒ Chọn A.

Bài 5:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

nH2(p1) = 3,08/22,4 = 0,1375 mol

nH2(p2) = 0,84/22,4 = 0,0375 mol

Thấy phần 2 chức năng cùng với NaOH ra đời khí, suy ra sản phẩm tất cả Al dư.

Vậy rắn Y bao gồm Al2O3, sắt cùng Al dư.

Phần 2:

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

Theo PTPU ta có:

nAl (p2) = 2/3 nH2(p2) = 2/3 . 0,0375 = 0,025 mol

⇒ nAl(p1) = nAl(p2) = 0,025 mol

Phần 1:

sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2 (*)

2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2 (**)

Theo (**) ta có:

nH2(**) = 3/2 nAl(p1) = 3/2 . 0,025 = 0,0375 mol

⇒ nH2(*) = nH2(p1) - nH2(**) = 0,1375 - 0,0375 = 0,1 mol

⇒ nsắt (p1) = nH2(*)=0,1 mol

*

⇒ nAL pư = nFe sp = 0,2 mol

⇒ nFe2O3 = 1/2 . nsắt sp = 50% . 0,2 = 0,1 mol

⇒ mhh = mFe2O3 + mAl (pư) + mAl(dư) = 0,1.160+0,05.27+0,2.27=22,75g

⇒ Chọn D.

Bài 6:

2Al + Fe2O3 → Al2O3 + 2Fe

Sau phản nghịch ứng đến hỗn hợp rắn tác dụng với dd NaOH thấy gồm khí bay ra, suy ra bao gồm Al dư.

Vậy hỗn hợp rắn: Fe, Al2O3, Al (dư) với Fe2O3 (giả dụ dư).

Theo định hình thức bảo toàn khối lượng, ta có:

mX = m ran rã - mran khong tan

⇒ m ran tan = mX - mran khong tan = 21,67 - 12,4 = 9,27g

Mà mran tung = mAl(dư) + mAl2O3

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (1)

Theo PTHH (1), ta có:

*

⇒ mAl(dư) = 0,06.27 = 1,62g

⇒ mAl2O3 pư = m ran tan - mAl(dư) = 9,27-1,62=7,65 g

⇒ nAl2O3(pư) = 0,075mol

⇒ nAl(pư) = nFe(sp) = 2.nAl2O3(pư) = 0,075.2 = 0,15 mol

Ta có:

m ran khong tung = mFe (sp) = mFe2O3(neu dư)

⇒ mFe2O3(neu dư)=12,4-0,15.56 = 4g

⇒ nFe2O3 dư = 4/160 = 0,025 mol

*

Giả sử phản bội ứng trọn vẹn thì Al đang dư → Tính công suất phản ứng nhiệt độ nhôm theo Fe2O3.

⇒ H = 0,075.100/0,1 = 75%

⇒ Chọn D.

Bài 7:

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe (1)

TH1: Al dư, vậy các thành phần hỗn hợp sau phản bội ứng là: Al2O3, sắt, Al dư.

hotline x và y thứu tự là số mol Al bội nghịch ứng với số mol Al dư.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2 (2)

Fe + HCl → FeCl2 + H2 (3)

Theo PTHH (1), ta có:

nFe3O4 = 3/8 . x, nsắt = 9/8 . x

Theo PTHH (2) và (3), ta có:

nH2(2) = 3/2 . y

nH2(3) = 9/8 . x

Từ bên trên ta tất cả hệ pt:

*

⇒ nAl(bđ) = nAl(pư) + nAl(dư) = x+y = 0,08+0,02=0,1 mol

⇒ mAl(bđ) = 0,1.27 = 2,7g

TH2: Fe3O4 dư, suy ra tất cả hổn hợp sau phản ứng: Al2O3, Fe, Fe3O4 dư.

Điện thoại tư vấn a, b là số mol Al bội phản ứng với số mol Fe3O4 dư.

Theo PTHH (1) ta có:

nFe3O4(pư) = 3/8 . a, nFe(sp) = 9/8 . a

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (4)

Theo PTHH (4), ta có:

nFe(sp) = nH2 = 9a/8 = 2,688/22,4 = 0,12 mol

⇒ a = 8/75 mol

*

⇒ b = 0,01(loại)

Vậy trọng lượng Al thuở đầu là 2,7 gam

⇒ Chọn B.

Bài 8:

Theo định công cụ bảo toàn cân nặng, ta có:

mCr2O3 + mAl = mhh ran(sau pư)

mAl = mhh ran(sau pư) - mCr2O3

mAl = 23,3 -15,2 = 8,1g

⇒ nAl = 0,3 mol

⇒ nCr2O3 = 15,2/152 = 0,1 mol

2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr

Bđ: 0,3 0,1

Pư: 0,2 0,1 0,1 0,2

Sau pư: 0,1 0 0,1 0,2

Hỗn vừa lòng sau phản ứng là Al dư (0,1 mol), Al2O3 (0,1 mol), Cr (0,2 mol).

2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2

0,1……………………………..0,15

Cr + 2HCl → CrCl2 + H2

0,2…………………………..0,2

⇒ nH2 = 0,15+0,2 = 0,35 mol⇒ VH2 = 0,35.22,4=7,84 lit

⇒ Chọn C.

Bài 9: Tương từ bài xích 4.

Lưu ý:Từ tài liệu đề bài xích, ta suy ra hh B: Al2O3, sắt, Fe2O3 (nếu dư)

⇒ Chọn B.

Bài 10: Tương từ bỏ bài bác 4.

Lưu ý: Từ dữ kiện đề bài xích, ta suy ra sau phản nghịch ứng sức nóng nhôm hỗn hợp rắn thu được là: Al dư, sắt, Al2O3.

2Al +6H2SO4 (đ,n) → Al2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

2Fe + 6H2SO4 (đ,n) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

⇒ Chọn C.

Giới thiệu kênh Youtube progentraprice.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, progentraprice.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phú huynh ĐK download khóa học lớp 9 đến nhỏ, được tặng miễn tổn phí khóa ôn thi học tập kì. Cha bà mẹ hãy ĐK học test cho con cùng được support miễn phí tổn. Đăng ký ngay!