Bài tập tiếng anh lớp 3 chương trình mới

Để góp nhỏ học tập với ôn luyện một giải pháp tác dụng duy nhất, progentraprice.com đãhệ thống hóa tổng thể những bài Tiếng Anh lớp 3 theo 3 nội dung: Từ vựng, mẫu câu cùng phân phát âm. Cùng cùng với kia, những bài xích tập ôn luyện đảm bảo an toàn để giúp bé hoàn toàn có thể thuần thục định hướng và thực hành thực tế mau lẹ nhất!

Nội dung những bài bác Tiếng Anh lớp 3 theo Unit

Các bài Tiếng Anh lớp 3 được phân thành trăng tròn Units. Mỗi Unit đã nói về một chủ thể không giống nhau, hầu hết là phần đông tình huống tạo ra trong cuộc sống đời thường hằng ngày nhằm tthấp hoàn toàn có thể thu nhận thuận tiện với hối hả tuyệt nhất.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 chương trình mới

Unit 1: Hello

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề: Lời chào, hỏi thăm sức khỏe

Hi, hello, nice, meet, you, how, are, fine, thanks, thank

Mẫu câu

Chào hỏi, tự giới thiệu phiên bản thân, hỏi thăm sức khỏe

A: Hello! / Hi!, I’m Suzanmãng cầu. It’s nice khổng lồ meet you. How are you?

B: I’m fine. Thank you!

Phát âm

Chữ b trong “book” với chữ h trong “happy”

Ví dụ: Big, blue, bed, bike, box, book, happy, house, horse,...

Unit 2: What’s your name?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề hỏi và đánh vần tên:

What’s, you, your, name, how, spell, do

Mẫu câu

Hỏi với trả lời về tên và biện pháp tiến công vần tên

A: What’s your name? How bởi you spell your name?

B: My name is John, J - O - H - N.

Phát âm

Phát âm chữ “m” trong “monster” cùng “p” trong “pink”

Ví dụ: Monster, milk, mango, painting, pink, purple,...

Unit 3: This is Tony

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề ra mắt bạn bè:

This, that, yes, no, is

Mẫu câu

Giới thiệu một fan các bạn new - Hỏi và vấn đáp về tín đồ bạn mới

This / That is + name. Ví dụ: This is Anmãng cầu.

Is this / that + name? Ví dụ: Is this Anna?

Phát âm

Chữ “t” vào Tom cùng chữ “y” vào yellow

Ví dụ: Tom, tomalớn, toy, yellow, young,...

Unit 4: How old are you?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề những số đếm

Các số đếm từ 1 mang lại 5: one, two, three, four, five

Các số đếm từ bỏ 6 cho 10: six, seven, eight, night, ten

Mẫu câu

Cách hỏi tuổi với trả lời:

A: Who’s that?

B: It’s + name

A: How old are you?

B: I’m + age

Phát âm

Chữ “f” vào five với chữ “s” vào six

Ví dụ: Six, sound, seven, fat, five, four...

Unit 5: Are they your friend?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề chúng ta bè:

They, we, teacher, student, friend

Mẫu câu

Giới thiệu, hỏi với vấn đáp về một người bạn

This is my frikết thúc, + name

Hỏi: Are they your friends?

Trả lời: Yes, they are / No, they aren’t

Phát âm

Chữ “a” trong that và chữ “e” vào bed

Ví dụ: That, fat, cát, bench, red, bed, Ben...

Unit 6: Stvà up!

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề lời chỉ dẫn vào lớp học:

Go out, come in, st& up, sit down, open your book, close your book

Be quiet, don’t talk, ask / answer the question, come here, write your name

Mẫu câu

Đưa ra lời hướng dẫn, xin phnghiền cùng phương pháp hồi đáp

mở cửa your book, please!

Hỏi: May I come in?

Trả lời: Yes, you can / No, you can’t

Phát âm

Chữ “c” vào come cùng chữ “d” trong down

Ví dụ: Come, cat, dog, down, dirty...

Unit 7: That’s my school!

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về trường học:

Cơ sở đồ dùng hóa học trong trường học: school, library, classroom, computer room, playground, thể hình, music room.

Tính trường đoản cú diễn tả ngôi trường học: big, small, old, new, large, nice

Mẫu câu

Cách ra mắt, hỏi và trả lời về Điểm sáng cơ sở đồ dùng chất trong trường học:

That’s the + school facility

Hỏi: Is the + school facility + adjective?

Trả lời: Yes, it is / No, it isn’t.

Phát âm

Chữ “g” trong gym với chữ “l” vào lizard

Ví dụ: Gym, giant, giraffe, library, long, lizard,...

Unit 8: This is my pen

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về đồ dùng học tập:

School bag, pencil, desk, pen, pencil case, rubber

Notebook, book, pencil sharpener, ruler

Mẫu câu

Nói về một hoặc những vật dụng học tập:

This / That is + school thing

These / Those are + school thing

Phát âm

Chữ “r” trong ruler với chữ “th” trong these

Ví dụ: Ruler, red, rubber, this, these...

Unit 9: What colour is this?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về màu sắc sắc:

Colour, yellow, blue, brown, green, White, pink, orange, black, purple

Mẫu câu

Cách hỏi về đồ dùng tiếp thu kiến thức với trả lời:

Hỏi: Is this / that your + school thing?

Trả lời: Yes, it is / No, it isn’t

Cách hỏi về màu sắc đồ dùng học hành cùng trả lời:

Hỏi: What colour is this / that?

Trả lời: It’s + colour.

Hỏi: What colour are they?

Trả lời: They’re + colour.

Phát âm

Chữ “i” vào it và chữ “o” trong orange

VD: Iguana, iggy, insect, on, orange, octopus...

Unit 10: What vày you vì chưng at break time?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Các vận động mếm mộ trong giờ ra chơi:

Các vận động thể thao: Play, badminton, football, table tennis, volleyball, chess,...

Các chuyển động tiếng ra chơi: Break time, hide và seek, blind man's bluff, skipping, skating,...

Mẫu câu

Hỏi cùng trả lời về vận động ái mộ trong giờ ra chơi

What vị you vì at break time?

Do you like + game / sports?

Phát âm

Chữ “bl” vào blind với “sk” trong skating…

Ví dụ: Blanket, blue, blind, sky, skipping, skating,..

Unit 11: This is my family

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về những member trong gia đình và số từ 1 đến 99:

Chủ đề từ là 1 đến 99: Eleven, twelve, thirteen, fourteen, twenty, sixty, forty, forty - two, twenty - nine.

Chủ đề những member trong gia đình: Photo, family, man, woman, father, mother, grandfather, grandmother, brother, sister.

Mẫu câu

Cách hỏi cùng trả lời về các member vào gia đình:

Who’s that?

How old is your …?

Phát âm

Chữ “br” trong brother cùng “gr” trong grandmother

Ví dụ: Bride, bread, brother, groom, green, grandmother,...

Unit 12: This is my house

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề những phần tử trong ngôi nhà:

Các phòng, Khu Vực trong nhà: living room, kitchen, bedroom, dining room, garden.

Các thành phần gồm trong vườn: yard, tree, pond, fence, gate, over there...

Mẫu câu

Cách ra mắt, hỏi với trả lời về những thành phần trong ngôi nhà

There’s a ...

Is there a …?

Phát âm

Chữ “ch” vào kitchen với “th” vào bathroom

Ví dụ: Lunch, kitchen, teeth, bathroom,...

Unit 13: Where’s my book?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về các dụng cụ trong đơn vị cùng vị trí:

Các dụng cụ trong nhà: Poster, picture, table, chair, coat, wall, bed, map, wall

Các địa điểm của dụng cụ trong nhà: Under, on, next to, in front of, behind, near

Mẫu câu

Cách hỏi cùng vấn đáp về địa điểm những dụng cụ trong nhà

Where’s the ...?

Where are the…?

Phát âm

Chữ “ch” vào chair với chữ “wh” vào where

Ví dụ: Whale, trắng, where, check, chair, kitchen,...

Unit 14: Are there any posters in the room?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề các dụng cụ trong phòng:

Wardrobe, lamp, mirror, tín đồ, sofa, television, window, door, cupboard,cup.

Mẫu câu

Hỏi về sự việc mãi mãi của những dụng cụ vào phòng:

Are there any … in the room?

How many … are there?

Phát âm

Chữ “a” trong người với chữ “u” trong cup

Ví dụ: Fan, dan, man, cup, bug, nuts,...

Unit 15: Do you have any toys?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề các đồ gia dụng chơi:

toy, doll, teddy bear, robot, ball, puzzle, yoyo, ship, plane, kite

Mẫu câu

Hỏi xem ai kia tất cả mặt hàng đùa làm sao không:

Hỏi: Does he / she have …. ?

Trả lời: Yes, he / she does

No, he / she doesn’t

Phát âm

Chữ “pl” vào plane và “sh” vào ship

Ví dụ: Play, place, plane, ship, shoe, siêu thị,...

Unit 16: Do you have any pets?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề những đồ gia dụng nuôi trong nhà:

Parrot, dog, cát, dễ thương, fish, tank, goldfish, rabbit, cage, flower pot

Mẫu câu

Hỏi coi bạn gồm thú cưng không, vị trí thú cưng:

Do you have any … ?

Where are the cats?

Phát âm

Chữ “o” trong dog, chữ “o” trong parrot

Ví dụ: Dog, hot, pot, parrot,...

Unit 17: What toys bởi vì you like?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề đồ vật chơi:

Truông chồng, playroom, same, different, room

Mẫu câu

Hỏi và trả lời về bài toán say mê trang bị nghịch nào, số lượng thứ chơi:

What toys bởi you like?

How many …. do you have?

Phát âm

Chữ “ie” trong xe đạp và “i” vào ship

Ví dụ: Hit, ship, big, ride, fly, kite,...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chặn Số Điện Thoại Lạ Trên Iphone Đơn Giản, Tránh Các Cuộc Gọi Không Mong Muốn Trên Iphone

Unit 18: What are you doing?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề các đồ vật trong phòng:

Cook, dance, sing, watch TV, read, skate, draw, play the piano, clean the floor, listen khổng lồ music, bởi vì homework.

Mẫu câu

Hỏi chúng ta hoặc ai đó đã làm gì?

What are you doing?

What is he / she doing?

Phát âm

Chữ “ea” vào eating với “aw” trong drawing

Ví dụ: Read, eat, meat, drawing, hawl,..

Unit 19: They’re in the park

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề các hoạt động xung quanh ttách và chủ đề thời tiết:

Các vận động ko kể trời: fly kites, cycle, park

Chủ đề thời tiết: weather, sunny, rainy, cloudy, windy, stormy, snowy

Mẫu câu

Hỏi với trả lời về chuyển động người không giống đã có tác dụng cùng thực trạng thời tiết:

What are they doing?

What’s the weather like?

Phát âm

Chữ “ai” trong rainy cùng “ae” vào skate:

Ví dụ: Paint, rain, skate, lake, gate,...

Unit 20: Where’s Sapa?

Phân loạiNội dung

Từ vựng

Chủ đề về những địa điểm:

Các vị trí, pmùi hương hướng: north, south, central, bay, mountain

Các vị trí sinh hoạt Hà Nội: theatre, lake, museum, temple, place, play, đô thị, town, village, near, far

Mẫu câu

Cách hỏi cùng trả lời về địa điểm, khoảng cách, địa điểm:

Where’s …?

Is … near Ha Noi?

Phát âm

Chữ “ar” vào far với chữ “or” vào north

Ví dụ: Park, oto, far, more, floor, door,...

Trên đó là tổng phù hợp đầy đủ kiến thức đặc biệt độc nhất vô nhị về các bài xích Tiếng Anh lớp 3 do progentraprice.com tuyển chọn chọn với sàng lọc lại. Cha mẹ hoàn toàn có thể nhờ vào kia để giúp đỡ bé học tập với ôn luyện tận nơi tốt hơn.

Dường như, bố mẹ hoàn toàn có thể sử dụng khóa huấn luyện Tiếng Anh online của progentraprice.com nhằm rất có thể góp bé rèn luyện và bổ sung cập nhật kiến thức và kỹ năng xuất sắc rộng.

Với các video clip bài bác giảng tấp nập bởi những thầy thầy giáo người phiên bản ngữ huấn luyện và giảng dạy theo chương trình bgiết hại Sách giáo khoa, những con vừa được học, vừa mới được chơi, ktương đối dậy sự hứng trúc góp bé dễ dãi sử dụng thạo Tiếng Anh vào thời gian nlắp duy nhất.

*

Tiếng Anh progentraprice.com online rất tốt mang lại ttốt tự 4 cho 10 tuổi

7 bài tập Tiếng Anh lớp 3 hữu dụng nhằm bé luyện tập tại nhà

Song tuy vậy cùng với Việc ghi lưu giữ kiến thức vào giáo trình Tiếng Anh lớp 3 nlỗi vẫn nhắc đến phía bên trên, cha mẹ buộc phải lý giải những nhỏ có tác dụng thêm một số trong những bài bác tập. Điều này để giúp con ghi lưu giữ và áp dụng kỹ năng học tập được một phương pháp nhuần nhuyễn, trở thành kiến thức và kỹ năng thành năng lực hữu ích.

Dưới đó là một trong những dạng bài bác tập đơn giản dễ dàng nhằm phụ huynh cùng xem thêm.

các bài luyện tập 1: Choose the odd one out (Chọn từ không giống biệt)

a. Mai b. Nga c. Hi

a. Hi b. Bye c. Hello

a. I’m b. I c. I am

a. Helol b. Hello c. Holle

a. Hello! I’m Mai b. Hello, Mai c. Hi! I’m Mai

Bài tập 2: Read và match (Đọc và nối)

Who’s that?

Is that your friend?

Who are They?

Are they your friends?

Yes, they are

They are Peter và Linda

It’s Tony

No, it isn’t

các bài luyện tập 3: Circle the correct word (Khoanh vào trường đoản cú đúng)

Mai, This is my friover / friends.

Who are they / name?

Are Peter / Peter và Mary your friends?

Yes / No, They are my friends.

No, They aren’t / are my friend.

các bài tập luyện 4: Complete the words (Hoàn thành từ sau)

They are fl_ing k_te_.

Mai is in the di__ing room.

Ha__ you g_t any _orto_ses? _ _ _, I have.

Whe_e is your dog? He’s cha_ing a mo_se.

Ha__ she go_ any _ets? Yes, she_a_. She got a gree_ par_ot và _levengo__ fish.

những bài tập 5: Select & circle A, B or C ( Chọn giải đáp A, B hoặc C)

What’re they doing? They are ________ with a paper boat.

doing

making

playing

2. Has she got any pets? No, she _________

has

hasn’t

haven’t

3. How many _____ are there in your bedroom? There are two.

chair

chairs

X

4. What’s Mai doing? She is ______

playing cycling

cycling

cycles

5. How old is your ________? He is thirty - four.

sister

mother

father

6. What is the _____ today?

activity

colour

weather

7. _____ many cats vì you have?

Why

How

What

8. What ______ are your dogs? They are black và Trắng.

colour

yellow

sunny

những bài tập 6: Read và complete the table (Đọc với ngừng bảng sau)

Her house is in the town. There are eight rooms. There are three bedrooms, three living rooms và two bathrooms in the house. There is one kitchen in the house. It is large.

Rooms of the house

Number

Living room (s)

...

...

Two......

Những bài tập 7: Arrange these sentences (Sắp xếp những từ bỏ sau thành câu)

friend / is / my / Hien / new.

is / That / classroom / her.

your / write / Please / name.

down / your / Put / pencil.

Bên cạnh các bài bác tập trên, ví như tmê mẩn gia vào khóa học online của progentraprice.com, các con sẽ sở hữu cơ hội được xúc tiếp cùng với những dạng bài xích tập mới, nhộn nhịp cùng trực quan liêu hơn.

Đồng thời, progentraprice.com cũng tổ chức triển khai các cuộc tranh tài vào sản phẩm 5 sản phẩm tuần. Tại đây, các em học viên có thể dễ chịu và thoải mái bộc lộ bản thân, được xúc tiếp cùng với môi trường thiên nhiên đối đầu góp can dự các em nâng cao tài năng Tiếng Anh của mình.

Hàng nghìn bậc phú huynh vẫn cho con theo học công tác Tiếng Anh online tận nơi của progentraprice.com với cảm thấy khôn cùng ưa thích với việc hiện đại vào câu hỏi học tương tự như áp dụng Tiếng Anh của con.

Hãy cùng xem MC Diệp Chi share về thử dùng của chính mình cùng với progentraprice.com các bố mẹ nhé!

MC Diệp Chi chia sẻ giải pháp học tập tiếng Anh mang đến con vừa học tập vừa đùa ko áp lực

Hi vọng cùng rất cỗ tư liệu về những bài Tiếng Anh lớp 3 bên trên, các vị phú huynh rất có thể góp những con ôn luyện một biện pháp tác dụng nhất! Để bài viết liên quan về khóa đào tạo của progentraprice.com với đăng ký học test miễn chi phí, phụ huynh rất có thể khám phá tại đây