BÀI TẬP THUẾ TỔNG HỢP

Dưới đó là những bài tập thuế tiêu thụ quan trọng tất cả lời giải được đọc, tổng hợp và cập nhật liên tiếp nhằm mục tiêu giúp chúng ta nâng cấp năng lực xử trí các bài xích tập về thuế sinh hoạt chăm ngành tài chủ yếu, ngân hàng.

Bạn đang xem: Bài tập thuế tổng hợp


Tổng thích hợp bài tập thuế tiêu trúc đặc biệt (có lời giải)

Do máy chủ tàng trữ hình ảnh diễn tả bí quyết tính thuế hiện đang gặp mặt trục trệu đề nghị hình hình họa bị lỗi.

Bài 1:


Thương hiệu Nam Hải chăm phân phối A là sản phẩm Chịu thuế tiêu thú quan trọng đặc biệt. Năm 2009 tiếp tế được một.500 sp cùng với giá bán chưa có thuế GTGT là một trong.200.000đ/sp. Hãy tính thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt đề xuất nộp của DN này. Biết rằng thuế suất thuế tiêu trúc đặc biệt là 45%.

Giá tính thuế tiêu thú quan trọng đặc biệt =

*
= 827,58 (1.000đ)

Thuế tiêu thú quan trọng đề xuất nộp = Số lượng sản phẩm tính thuế tiêu thụ đặc biệt * Giá tính thuế tiêu trúc quan trọng *Thuế suất thuế tiêu thụ quánh biệt


Vậy thuế tiêu thú đặc biệt quan trọng nhưng Doanh Nghiệp buộc phải nộp là 558.616 (1.000đ)

Bài 2 :

shop Halida cung cấp mặt hàng bia lon với con số 2.800.000 hộp/ năm. Giá trị vỏ vỏ hộp được khấu trừ là 3.800 đ/vỏ. Giá chào bán chưa có thuế GTGT là 15.000 đ/vỏ hộp. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt là 65%. Tính thuế tiêu trúc quan trọng mà Doanh Nghiệp cần nộp.

Giá tính thuế tiêu thụ đặc trưng =


*
= 6,78 ( 1.000đ)

Thuế tiêu trúc đặc biệt nên nộp = Số số lượng sản phẩm tính thuế tiêu thụ quánh biệt*Giá tính thuế tiêu thụ quánh biệt*Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt

*
=12.339.600 (1.000đ)

Vậy thuế tiêu thụ đặc trưng mà lại DN đề xuất nộp là 12.339.600 ( 1.000đ )


Bài 3:

cửa hàng A nhập khẩu một mặt hàng cùng với con số là 5.000 sp theo giá bán CIF là 54USD/sp, theo tỷ giá chỉ hối đoái 18.500đ/USD. Hãy tính thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt mà chủ thể này đề nghị nộp. Biết rằng thuế suất thuế tiêu thú đặc biệt là 35%, thuế suất thuế NK là 10%.

Số thuế NK yêu cầu nộp = Số lượng sản phẩm thực tế NK*Giá tính thuế

NK* Thuế suất thuế NK


= 499.500 (1.000đ)

Giá tính thuế tiêu trúc quan trọng = Giá tính thuế NK + Thuế NK

= 5.494.500 (1.000đ)

Số thuế tiêu trúc đặc biệt phải nộp = Giá tính thuế tiêu thú sệt biệt*Thuế suất thuế tiêu trúc sệt biệt


Vậy số thuế tiêu thú đặc biệt quan trọng mà lại Doanh Nghiệp đề nghị nộp là 1 trong.923.075 ( 1.000đ)

Bài 4: Doanh nghiệp A tài giỏi liệu như sau:

1. NK 1.000 lkhông nhiều rượu 42 độ để tiếp tế ra 200.000 sản phẩm A thuộc diện chịu đựng thuế tiêu thú đặc trưng giá chỉ tính thuế nhập khẩu là 30.000 đ/lkhông nhiều, thuế suất thuế NK là 65%.

2. xuất khẩu 150.000 sp A theo giá bán FOB là 200.000 đ/sp.


3. Bán trong nước 1.000 sp A với 1-1 giá bán chưa thuế GTGT là 2trăng tròn.000 đ/sp.

Yêu cầu : Hãy tính thuế tiêu thú quan trọng buộc phải nộp với thuế NK buộc phải nộp.

Biết rằng thuế suất thuế tiêu trúc quan trọng đặc biệt của rượu 42 độ là 65% , Thuế xuất khẩu : 2%.

Bài giải :


1. ADCT:

Thuế NK bắt buộc nộp = Số lượng x giá TT x thuế suất

=1.000 x 30.000 x 0,65 = 19.500.000 (đồng)

Giá tính thuế tiêu thú đặc biệt = giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu

= 1.000 x 30.000 + 19.500.000 = 49.500.000 (đồng)


Thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt đề nghị nộp = Giá tính thuế tiêu thụ quan trọng x thuế suất

= 49.500.000 x 0,65 = 32.175.000 (đồng)

2. ADCT:

Thuế xuất khẩu nên nộp = Số lượng x giá TT x thuế suất

= 150.000 x 250.000 x 0,02 = 750.000.000 (đồng)


Thuế tiêu thú quánh biệtr = 0

Thuế tiêu thú quan trọng đặc biệt đầu vào của 150.000 sản phẩm:

*

Thuế tiêu thú đặc biệt nguồn vào của 1.000 sản phẩm:

*


Giá tính thuế tiêu thú đặc biệt quan trọng =

*

Thuế tiêu trúc quan trọng cổng đầu ra của một.000 thành phầm :

tiêu thú sệt biệtr = 1.000 x 133.334 x 0,65 = 86.667.100 (đồng)

Thuế tiêu thú đặc biệt nên nộp của một.000 sản phẩm:


tiêu trúc sệt biệtp = 86.667.110 – 160.875 = 86.506.225 (đồng)

KL:

+) Thuế xuất khẩu buộc phải nộp vào kỳ:

xuất khẩup = 750.000.000 (đồng)

+) Thuế NK buộc phải nộp trong kỳ:


NKp = 19.500.000 (đồng)

+) Thuế TT ĐB công ty đề xuất nộp trong kỳ:

tiêu thú đặc biệtp = 32.175.000 – 24.131.250 + 86.506.225 = 94.549.975 (đồng)

Bài 5:

Tại xí nghiệp sản xuất dung dịch lá Thăng Long tất cả những tài liệu:


1. NK thuốc lá sợi làm cho nguyên liệu sx dung dịch lá điếu tất cả đầu lọc. Tổng quý hiếm mặt hàng NK theo đk CIF quy ra chi phí toàn nước là trăng tròn tỷ. Nhà lắp thêm áp dụng 60% vật liệu chuyển vào sản xuất tạo nên 500.000 cây thuốc lá thành phđộ ẩm.

2. xuất khẩu 180.000 cây thuốc lá thành phẩm với cái giá CIF quy ra tiền Việt Nam là 150.000đ/cây.

3. Bán trong nước 1đôi mươi.000 cây cùng với giá cả không thuế GTGT là 1đôi mươi.000đ/cây.

Yêu cầu: Tính thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu trúc đặc biệt. Biết thuế tiêu thú quan trọng của dung dịch lá là 55%; thuế xuất khẩu dung dịch lá thành phđộ ẩm là 2%; thuế NK thuốc lá sợi 30%; phí vận động và bảo hiểm quốc tế chiếm 2% bên trên giá CIF.

Bài 6: Môt doanh nghiệp lớn trong nước vào quý I năm 2009 gồm thực trạng sản xuất KD nhỏng sau:


1.Mua 100.000 cây dung dịch lá từ 1 cửa hàng thêm vào X để xuất khẩu theo thích hợp đồng đã ký kết với cái giá cài là 100.000đ/cây, số còn lại do không đủ tiêu chuẩn chất lượng đề xuất đề nghị tiêu trúc trong nước cùng với giá cả 140.000/cây.

2.Nhập khẩu 200 mẫu cân bằng ánh nắng mặt trời hiệu National công suất 20000 BTU giá bán tải tại cửa khẩu nước xuất là 300 USD/chiếc, chi phí vận động và bảo hiểm quốc tế cho tổng thể lô sản phẩm là một trong.200 USD. Trong kỳ đơn vị chức năng đang bán được 1trăng tròn loại với giá 12tr đồng/ loại.

Yêu Cầu: Tính thuế xuất nhập vào, thuế tiêu trúc đặc biệt. biết rằng Thuế xuất khẩu là 5% đối với thuốc lá, Thuế suất thuế xuất khẩu đối với điều hòa ánh sáng là 20%. Thuế suất thuế tiêu thú quan trọng đặc biệt của dung dịch lá là 45%, của ổn định là 15%. Thuế NK là 35%, tỷ giá chỉ 18.500đ/USD

Bài giải

1. Thuế xuất khẩu tính đến 50.000 cây dung dịch lá xuất khẩu là:


50.000 x 120.000 x 5% = 300.000.000đ

Thuế tiêu trúc đặc trưng tính đến 50.000 cây thuốc lá tiêu trúc nội địa là:

Vận chuyển mang lại đại lí bán sản phẩm của đối kháng vị

Thuế tiêu thú quan trọng tính mang đến 800 sp A bán được:

Thuế tiêu trúc đặc biệt = giá bán tính thuế tiêu thú quan trọng thuế suất thuế tiêu trúc đặc biệt


Thuế tiêu thú đặc biệt

Thuế tiêu thú đặc trưng công ty nên nộp đến sản phẩm A là:

Thuế tiêu thú quan trọng đặc biệt doanh nghiệp lớn phải nộp mang lại sản phẩm B là:

Vậy tổng thuế tiêu thụ quan trọng công ty đề nghị nộp là:

2. Giá tính thuế nhập vào của 200 chiếc cân bằng là:


(200 x 300 + 1.200) x 18.500 = 1.132.200.000đ

Thuế nhập khẩu tính mang lại 200 cái cân bằng là:

1.132.200.000 x 35% = 396.270.000đ

Thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng tính đến 200 mẫu cân bằng nhập khẩu là:

(1.132.200.000 + 396.270.000) x 15% = 229.270.500đ

Thuế tiêu thú đặc biệt tính mang lại 120 cái điều hòa tiêu thú trong nước là:


*

Vậy:

Thuế xuất khẩu DN yêu cầu nộp là: 300.000.000đ

Thuế xuất khẩu Doanh Nghiệp bắt buộc nộp là: 396.270.000đ


Thuế tiêu thú đặc trưng đến hàng trong nước: 2.172.413.793 + 187.826.086 = 2.360.239.880đ

Thuế tiêu trúc đặc biệt quan trọng mang lại hang xuất khẩu: 229.270.500đ

Thuế tiêu thụ quan trọng được khấu trừ cho nguim liệu cần sử dụng để sx ra 2000 sp A là:

Thuế tiêu trúc đặc biệt quan trọng tính mang lại 3000 sp B bán ra cho Doanh Nghiệp TM:

Xác định thuế GTGT đề xuất nộp ( PP khấu trừ)


Số thuế GTGT nên nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT nguồn vào được khấu trừ Trong đó:

a/ Thuế GTGT áp ra output bởi (=) giá chỉ tính thuế của hàng hóa, hình thức dịch vụ chịu thuế xuất kho nhân cùng với (x) thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, hình thức đó.

b/ Thuế GTGT đầu vào bằng (=) tổng cộng thuế GTGT ghi trên hoá đối chọi GTGT mua sắm chọn lựa hóa, dịch vụ (bao gồm cả gia tài cố gắng định) dùng mang đến chế tạo, sale hàng hóa, dịch vụ Chịu thuế GTGT, số thuế GTGT ghi trên giấy nộp thuế của sản phẩm hoá nhập khẩu hoặc hội chứng tự nộp thuế GTGT núm mang đến phía nước ngoài theo hướng dẫn của Sở Tài thiết yếu áp dụng so với những tổ chức triển khai, cá nhân nước ngoài bao gồm hoạt động sale trên nước ta ko thuộc các hình thức chi tiêu theo Luật đầu tư chi tiêu nước ngoài tại đất nước hình chữ S.

Xem thêm: Bảng Xếp Hạng Atp Mới Nhất, Top 30, Bảng Xếp Hạng Atp

Xác định thuế GTGT bắt buộc nộp: (PPhường. Trực tiếp)

Số thuế GTGT buộc phải nộp = Giá trị gia tăng của hàng hóa, hình thức chịu thuế x Thuế suất thuế GTGT của hàng hóa, hình thức dịch vụ đó:


GTGT của hàng hóa, dịch vụ= Doanh số của sản phẩm & hàng hóa, hình thức dịch vụ bán ra – Giá vốn của sản phẩm & hàng hóa, hình thức phân phối ra

Giá trị gia tăng xác minh so với một số ngành nghề sale nlỗi sau:– Đối cùng với vận động cung ứng, marketing bán sản phẩm là số chênh lệch giữa doanh thu bán đi với doanh thu đồ bốn, mặt hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng đến cung ứng, marketing. Trường thích hợp cửa hàng kinh doanh không hạch tân oán được doanh số vật dụng tứ, hàng hoá, dịch vụ sở hữu vào khớp ứng với doanh số sản phẩm bán ra thì xác định nhỏng sau:

Giá vốn sản phẩm đẩy ra bằng (=) Doanh số tồn đầu kỳ, cộng (+) doanh thu sở hữu trong kỳ, trừ (-) lợi nhuận tồn thời điểm cuối kỳ.

Ví dụ: Một cửa hàng A sản xuất đồ vật gỗ, trong thời điểm tháng bán được 150 thành phầm, tổng lợi nhuận phân phối là 25 triệu VND.– Giá trị đồ bốn, nguyên vật liệu mua ngoài để phân phối 150 sản phẩm là 19 triệu đồng, vào đó:+ Các nguyên liệu cần có chính (gỗ): 14 triệu.+ Vật liệu và dịch vụ sở hữu quanh đó khác: 5 triệu.Thuế suất thuế GTGT là 10%, thuế GTGT cơ sở A phải nộp được tính nlỗi sau:+ GTGT của sản phẩm cung cấp ra:25 triệu đồng – 19 triệu VND = 6 triệu VND.+ Thuế GTGT cần nộp:6 triệu đồng x 10% = 0,6 triệu đ.

Bài tập 1:


Trong tháng 3/2017 công ty chúng tôi kế toán ABC có phát sinc các nghiệp vụ nlỗi sau:

1. Nhập khẩu 405 chai rượu 40 độ, giá tải trên cửa ngõ khẩu nhập 20$/chai, chi phí chuyển vận và bảo hiểm thế giới cho cả lô mặt hàng là 300$. Hàng không về cho kho chúng tôi mà vẫn sống Kho trên Cảng.2. Xuất cục bộ số rượu nhập khẩu trên nhằm sản xuất cùng thu đuoc 60.000 cnhị rượu 30 độ. Trong quy trình sản khởi hành sinc thêm rất nhiều ngân sách không giống, tổng chi phí nhằm chế tạo 1 cnhị rượu 30 độ là 56.000đ.3. Cửa Hàng chúng tôi nhờ cất hộ phân phối trên đại lý 16.000 cnhì rượu 30 độ.4. Bán mang lại Doanh nghiệp A nằm trong khu chế xuất Nội Bài 40.000 cnhì rượu 30 độ với cái giá 70.000d/ chai.5. Trục tiếp xuất khẩu ra ncầu ngoài 3.000 cnhì rượu 30 độ (thành phẩm) với mức giá 6$/cnhì, thuế suất thuế xuất khẩu 0%.6. Cuối mon đại lý thông tin phân phối được 15.000 cnhị với đúng giá cơ mà chủ thể niêm yết là 70.000/cnhì, cửa hàng đã nhận thấy tiền đại lý phân phối gửi trả (đưa khoản), chi phí hoả hồng là 10% tổng lệch giá (trả bởi chi phí mặt)7. Bán mang lại shop Hải Nam 12000 cnhị rượu 30 độ với giá chưa có thuế GTGT 70.000 đ/cnhì.8. chúng tôi đã nộp rất đầy đủ những khoản thuế ở khâu nhập khẩu rượu bàng chuyển khoản.9. Sang tháng 9/2017 có 100 cnhì rượu 30 độ sẽ cung cấp sinh hoạt mon trước nay bị trả lại vày không đảm bảo chất lượng shop đang nhập kho không hề thiếu với trả lại chi phí cho quý khách bằng tiền mặt giá thành không thuế GTGT là 70.000d/cnhị, giá chỉ vốn 56.000d/cnhị.

– Biết thuế suất thuế nhập vào rượu 40 độ là 65%, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt quan trọng rượu 40 độ là 65%, rượu 30 độ là 30%.– Thuế GTGT những mặt hàng đông đảo 10%, thuế suất GTGT hoa hồng phí là 10% . GTGT mặt hàng nhập vào 10%, GTGT sản phẩm xuất khẩu 0%.– Tỉ giá chỉ 1$= 21.000đ.

Yếu cầu:

Tính các khoản thuế phải nộp: Thuế tiêu thụ đặc sắc, thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu…– Định khoản và lập tờ khai thuế tiêu trúc đặc biệt quan trọng.


Cách tính thuế nhập khẩu:

Số chi phí thuế xuất khẩu, NK buộc phải nộp =Số lượng đơn vị từng sản phẩm thực tiễn nhập khẩu ghi trong tờ knhị hải quan XTrị giá tính thuế tính trên một đơn vị mặt hàng hóa X Thuế suất của từng mặt hàng

– Giá tính thuế được xác định ví dụ như sau:+, Nếu tính theo giá FOB, thì Giá tính thuế = Giá FOB + Cước di chuyển + Bảo hiểm …(Vì khi nhập theo giá chỉ FOB là = (Đơn giá chỉ X số lượng) “không bao gồm Cước vận tải + Bảo hiểm…Nên giá chỉ tính thuế vẫn bắt buộc cộng thêm vào”)

+, Nếu tính theo giá CIF, thì Giá tính thuế = Giá CIF(Vì Lúc nhập theo giá CIF là = (Đơn giá chỉ X Số lương) + Cước vận chuyển + bảo hiểm…đã bao gồm các chi phí không giống, bảo hiểm …phải ko cùng vào nữa”)

Cách tính thuế tiêu thú quan trọng đặc biệt sản phẩm nhập khẩu:

Thuế tiêu thú đặc trưng mặt hàng nhập vào bắt buộc nộp =Giá tính thuế tiêu trúc quánh biệt XThuế suất thuế tiêu thú sệt biệt

Trong đó:+) Giá tính thuế tiêu thú đặc biệt = Giá tính thuế Nhập khẩu + Thuế Nhập khẩu.+) Thuế suất thuế tiêu thú quan trọng đặc biệt coi tại đây:


Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu:

Số tiền thuế GTGT yêu cầu nộp =Giá tính thuế tính bên trên một đơn vị sản phẩm hóa X Thuế suất thuế GTGT của từng mặt hàng

Trong đó:

Giá tính thuế GTGT =Giá nhập trên cửa ngõ khẩu + Thuế nhập vào (nếu có) +Thuế tiêu trúc đặc trưng (ví như có) +Thuế đảm bảo an toàn môi trường xung quanh (ví như có)

– Giá nhập trên cửa ngõ khẩu được khẳng định theo chính sách về giá bán tính thuế ẩm tồn kho nhập khẩu.

Hướng dẫn giải bài bác tập thuế Tiêu trúc quánh biệt:

1. Nhập khẩu 405 cnhì rượu 40 độ, giá chỉ cài đặt trên cửa khẩu nhập 20$/chai, chi phí chuyển vận cùng bảo đảm nước ngoài cho cả lô mặt hàng là 300$. Hàng sẽ ngơi nghỉ kho tại Cảng.


– Biết thuế suất thuế nhập vào rượu 40 độ là 65%, thuế suất thuế tiêu trúc đặc trưng rượu 40 độ là 65%.

– Thuế GTGT mặt hàng nhập vào 10%.

– Tỉ giá bán 1$= 21.000đ.

a. Cách tính thuế nhập khẩu:

Thuế NK yêu cầu nộp = ((Số lượng x đối chọi giá) + giá thành chuyển động và bảo hiểm) x thuế suất.= ((405 x (20$ x 21.000)) + (300$ x 21.000) x 65%= ((405 x 420.000) + 6.300.000) x 65%= 176.400.000 x 65% = 114.660.000


b. Cách tính thuế Tiêu thụ tuyệt đỉnh sản phẩm nhập khẩu:

Thuế tiêu thụ quan trọng phải nộp = (((Số lượng hàng hóa NK x Giá tính thuế NK) + Chi phí liên quan) + Thuế NK) x

Thuế suất thuế tiêu thú sệt biệt= ((405 x (20$ x 21.000)) + (300$ x 21.000) + 114.660.000) x 65%= (176.400.000 + 114.660.000) x 65% = 189.189.000

c. Thuế GTGT mặt hàng nhập Khẩu phải nộp = (((405 x (20$ x 21.000) + (300 x 21.000) + 114.660.000 + 189.189.000) x 10%= (176.400.000 + 114.660.000 + 189.189.000) x 10%= 48.024.900.

d. Cách hạch toán chi phí thuế Nhập khẩu, tiêu thú quan trọng đặc biệt với cực hiếm hàng:


Nợ TK 151 = 176.400.000 + 114.660.000 + 189.189.000 = 480.249.000Có TK 3333 = 114.660.000 (Thuế nhập khẩu)Có TK 3332 = 189.189.000 (Thuế tiêu thụ sệt biệt)Có TK 111, 112 = 176.400.000


– Hạch tân oán thuế GTGT mặt hàng nhập vào được khấu trừ:
Nợ TK 1331 = 48.024.900.Có TK 33312 = 48.024.900.- khi nộp tiền thuế Nhập khẩu, tiêu thú đặc biệt quan trọng, GTGT:Nợ TK 33312 = 48.024.900.Nợ TK 3333 = 114.660.000Nợ TK 3332 = 189.189.000Có TK: 111, 112: = 48.024.900 + 114.660.000 + 189.189.000- khi sản phẩm về cho kho shop chúng ta hạch toán:Nợ TK 156 = 480.249.000Có TK 151 = 480.249.000- Nếu tạo nên thêm chi phí chuyển động hạch toán:Nợ TK 156:Nợ TK 1331:Có TK 111, 112, 3312. Xuất tổng thể số rượu nhập khẩu trên để chế tạo và thu đuoc 60.000 cnhì rượu 30 độ. Trong quy trình sản lên đường sinch thêm không hề ít chi phí khác, tổng chi phí nhằm thêm vào 1 cnhị rượu 30 độ là 56.000đ.

– khi xuất hàng nhằm sản xuất

Nợ TK 154: 480.249.000Có TK 156: 480.249.000

– Khi nhập kho thành phẩm (Tập hợp tất cả các phi phí):

Nợ TK 155= (56.000 x 60.000) = 3.360.000.000Có TK 154 = 3.360.000.000


3. công ty chúng tôi nhờ cất hộ chào bán trên đại lý 16.000 chai rượu 30 độ.

Nợ TK 157 = 896.000.000Có TK 155 = 16.000 X 56.000 = 896.000

4. Bán mang lại Doanh nghiệp A trực thuộc khu công nghiệp Nội Bài 40.000 cnhị rượu 30 độ với cái giá 70.000d/ cnhị.

– Ghi nhận doanh thu:Nợ 111, 112, 131 = 2.800.000.000Có TK 5112 = 40.000 x 70.000 = 2.800.000.000Có TK 333 = 0– Theo lao lý bên trên thuế GTGT hàng xuất khẩu là 0%, thuế xuất khẩu là 0% -> Nên Thuế xuất khẩu và thuế GTGT = 0.

– Phải ánh giá bán vốn (kho thành phẩm):Nợ TK 632 = 2.240.000.000Có TK 155 = 40.000 x 56.000 = 2.240.000.000


– Trục tiếp xuất khẩu ra nmong ngoài 3.000 cnhị rượu 30 độ (thành phẩm) với giá 6$/cnhị, thuế suất thuế xuất khẩu 0%.

Nợ TK 111, 112, 131: = 3.000 x (6 x 21.000đ) = 378.000.000Có TK 511 = 378.000.000Có TK 3333 = 0 (Vì thuế Xuất khẩu = 0)

– Ghi thừa nhận giá bán vốn:Nợ TK 632: = 3.000 X 56.000đ = 168.000.000Có TK 155 = 168.000.000

6. Cuối mon đại lý thông báo phân phối được 15.000 cnhị với giá chuẩn cơ mà công ty niêm yết là 70.000/cnhị, shop đã tìm ra tiền đại lý phân phối gửi trả (chuyển khoản), phí hoa hồng là 10% tổng lợi nhuận (trả bởi chi phí mặt)

– Ghi nhận doanh thu:


– Phản ánh giá chỉ vốn:

– Hạch tân oán chi phí hoa hồng môi giới:


7. Bán mang lại chúng tôi Hải Nam 12000 cnhì rượu 30 độ với mức giá chưa xuất hiện thuế GTGT 70.000 đ/cnhị.

Thuế tiêu thụ đặc trưng bắt buộc nộp =Giá bán chưa xuất hiện thuế GTGT X Thuế suất thuế tiêu thú sệt biệt
(1 + Thuế suất thuế tiêu thụ quánh biệt)

-> Thuế tiêu trúc quan trọng phải nộp = ((12 ngàn x 70.000) / (1 + 30%)) x 30%

– Ghi nhấn doanh thu:


– Phản ánh giá vốn:

– Khi nộp chi phí thuế GTGT, tiêu thụ sệt biệt:

Nợ TK 3331 = 103.384.615Nợ TK 3332 = 193.846.154Có TK: 111, 112: 193.846.154 + 103.384.615

9. Sang tháng 9/2017 có 100 chai rượu 30 độ đã phân phối ở tháng trcầu nay bị trả lại vì chưng ko bảo vệ hóa học lượng shop sẽ nhập kho tương đối đầy đủ với trả lại chi phí cho khách hàng bởi chi phí phương diện giá thành không thuế GTGT là 70.000d/cnhì, giá chỉ vốn 56.000d/cnhị.


– Nhập lại kho, hạch tân oán giảm ngay vốn:

Nợ TK 156 = 100 x 56.000 = 5.600.000Có TK 632 = 5.600.000

– Ghi bớt doanh thu

Nợ TK 5212 = 100 x 70.000 = 7.000.000Nợ TK 3331 = 700.000Có TK 111, 112, 131 = 7.700.000


Các search tìm liên quan mang đến bài bác tập thuế tiêu thụ quan trọng đặc biệt, bài tập thuế tiêu thú quan trọng môn thuế, bài bác tập thuế tiêu trúc đặc biệt quan trọng teo ban, bài xích tập trắc nghiệm thuế tiêu thú đặc biệt quan trọng, cách tính thuế tiêu thú đặc biệt phải nộp, hạch tân oán thuế tiêu thụ quan trọng, căn cứ tính thuế tiêu trúc đặc biệt, thuế tiêu trúc quan trọng tất cả tính vào ngân sách, bài xích tập thuế gtgt và ttđb