Bài Tập Kỹ Thuật Số

Bước 1:Tại trang tư liệu progentraprice.com bạn có nhu cầu thiết lập, cliông xã vào nút ít Download greed color lá cây sinh sống phía trên. Cách 2: Tại link sở hữu về, các bạn chọn liên kết nhằm cài đặt File về laptop. Tại phía trên sẽ sở hữu tuyển lựa download File được giữ trên progentraprice.com Cách 3: Một thông báo mở ra sinh sống phía cuối trình để ý, hỏi bạn muốn lưu lại . - Nếu click vào Save, tệp tin sẽ được giữ về lắp thêm (Quá trình cài đặt file nhanh khô hay chậm rãi dựa vào vào con đường truyền mạng internet, dung lượng tệp tin bạn có nhu cầu tải) Có nhiều phần mềm cung ứng vấn đề download tệp tin về laptop với tốc độ cài tệp tin nkhô nóng như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng bạn mà lại người dùng lựa chọn phần mềm cung ứng download đến laptop của bản thân mình

Bạn đang xem: Bài tập kỹ thuật số

*

*

Xem thêm: Tại Sao Bị Ù Tai : Nguyên Nhân, Cách Ngăn Ngừa Và Điều Trị Hiệu Quả

*

*

Nguyễn TrọngLuật– BMĐiện Tử - Khoa Điện-Điện Tử- ĐH BáchKhoa TP.HCMBÀI TPhường CÓ LI GII – PHN 1MÔN K THUT SB môn in t i H c Bách Khoa TPhường.HCMCâu 1Cho 3 s A, B, với C vào h th ng s cơ s r,có các giá bán tr : A = 35, B = 62, C = 141.Hãy xác nh giá bán tr cơ s r, nu ta bao gồm A + B = C.nh nghĩa giá tr: A = 3r + 5, B = 6r +2, C = r2 + 4r + 1A + B = C  (3r + 5) + (6r + 2) = r2 + 4r + 1 PT bc 2: r2 - 5r - 6 = 0 r = 6với = - 1 (loi)H thng cơ s 6 : tuy nhiên k t qu cũng không h p lý bởi B = 62: khôngph i s cơ s 6Câu 2 S dng tiên  cùng nh lý:a.Chng minh ng thc: A B + A C + B C + A B C= A CVT:A B + A C + B C+ A B C= B ( A + A C) + A C + B C= B ( A + C ) + A C + B C; x + x y = x + y= A B + B C + A C + B C= A B + A C + C ( B + B )= A B + A C + C= A B + A + C= A ( B + 1) + C= A+ C=A C: VP.Cho A B = 0 và A + B = 1, chng minch ng thcA C + A B + B C = B + CVT:A C + A B + B C=(A + B) C + A B;A + B = 1=C+ A B=C+ A B +A B;A B = 0=C+ ( A + A ) B=B+C:VP1F1XNguyễn TrọngLuật– BMĐiện Tử - Khoa Điện-Điện Tử- ĐH BáchKhoa TPhường.HCMCâu 3a.Cho hàm F(A, B, C) tất cả sơ  xúc tích như hình v. Xác nh biu thc ca hàm F(A, B, C).ABC..FChng minc F bao gồm th thc hin ch bng 1 cng súc tích duy nht.F=(A + B) CB C=((A + B) C) (B C) + ((A + B) C) (B C)=(A + B) B C+ ((A + B) + C) (B + C)=A B C + B C + (A B + C) ( B + C)=B C (A + 1) + A B + B C + A BC + C=B C + A B + C (B + A B + 1)=A B + B C + C= A B + B + C= A + B + C: Cng OR.Cho 3 hàm F (A, B, C), G (A, B, C), cùng H (A, B, C) bao gồm quan lại h xúc tích vi nhau: F = G HVi hàm F (A, B, C) = ∏ (0, 2, 5) và G (A, B, C)= ∑ (0, 1, 5, 7).Hãy xác nh d ng ∑ hoc ∏ ca hàm H (A, B, C) (1,0 im)F = G H = G H + G H = G H F = 1 khi G ging HA B C0 0 00 0 1F G0 11 1H01F = 0 khi G không giống H001101010010100100101010110100111111H (A, B, C) = ∑ (1, 2, 7) = (0, 3, 4, 5, 6)Câu 4 Rút ít g n các hàm sau bng bìa Karnaugh (chú giải các liên k t)a. F1 (W, X, Y, Z) = ∑ (3, 4, 11, 12) theo d ng Phường.O.S (tích những tng)YZW 00011110(X + Y)0000F1 = ( X + Y ) ( X + Z ) ( Y + Z )010000(X + Z)1100Hoc F1 = ( X + Z ) ( Y + Z ) ( X + Y )(Y + Z)1000002AYYNguyễn TrọngLuật– BMĐiện Tử - Khoa Điện-Điện Tử- ĐH BáchKhoa Thành Phố Hồ Chí Minh. F2 (A, B, C, D, E) = ∑ (1, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24)+ d (2, 9, 10, 11, 13, 16, 23, 28, 29)B D EB EF2DEBC 000001 111 1001 1111 X1101XX101111 01XX 1X00X11F2 = B D E + B D + B EB D10X1X11c. Thc hin hàm F2 ã rút ít g ncâu b ch bng IC Decoder 74138 và 1 cng logicF2 (B, D, E) = B D E + B D + B E= ∑( 1, 2, 3, 4)IC 74138BC (MSB)Y0DEBA (LSB)Y1Y2F2Y3Y41G1Y500G2AG2BY6Y7Câu 5Ch s dng 3 b MUX 4 1,A0B0C0D0FIN0A0B1C0D1FIN5hãy thc hin b MUX 10 100000110IN1IN200111101IN6IN7gồm b ng hot ng:00011010IN3IN411000001IN8IN9Sp x p li b ng hot ng:MUX 4  1ADBCFIN0D00000000011000011110100110011000101010100IN0IN2IN4IN6IN1IN3IN5IN7IN8IN9IN2IN4IN6CBIN1IN3IN5IN7D1D2D3S0 (lsb)S1MUX 4  1D0D1D2D3IN8IN9DAMUX 4  1D0D1D2 YD3S0 (lsb)S1FNgõ vào IN8 cùng IN9 ư c chnch ph thuc vào A cùng DCBS0 (lsb)S13