Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có đáp án

*
*
*
4 Mẫu bài bác tập định khoản nghiệp vụ kế tân oán Hành chính vì sự nghiệp bao gồm đáp án lời giải

Mẫu bài tập định khoản nghiệp vụ kế toán Hành chính vì sự nghiệp tất cả đáp án

các bài tập luyện định khoản nhiệm vụ kế toán Hành chính vì sự nghiệp bao gồm đáp án

*

Bài 1 : Tại ĐV Hành chính vì sự nghiệp M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ).

Bạn đang xem: Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp có đáp án

Số dư đầu tháng 2N:

– ¬TK 111 : 300.000

– TK 112 : 240.000

– TK 008 : 900.000

– Các tài khoản khác tất cả số dư hòa hợp lý

Những các bước kinh tế phát sinh:

– Ngày 4/2 PT 0034 Rút DTKPhường hoạt động thường xuim về nhập quỹ tiền mặt: 100.000

– Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiền mặt trả tiền điện nmong dùng cho hoạt động thường xuyên: 60.000

– Ngày 7/2 GBN 0012 Rút tiền giữ hộ sở hữu nguyên vật liệu gửi vào sử dụng mang đến dự án A: 27.000

– Ngày 9/2 PT 0035 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để bỏ ra lương:1trăng tròn.000

– Ngày 10/2 PC 0024 Chi lương đợt 1 cho cán bộ viên chức trong ĐV: 1đôi mươi.000

– Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệp bằng TGKB:75.500

– Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt 53.000.

– Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt :25.360.

– Ngày 19/2 PT 0038Tạm ứng ngân sách đầu tư bởi tiền khía cạnh số tiền 50.000

– Ngày 20/2 Số thu tiền phí, lệ phí cần nộp đến bên nước là 40.000.

– Ngày 22/2 PC 0025 Nộp mang đến Nhà nmong các khoản thu phí, lệ phí :40.000 bằng tiền mặt

– Ngày 23/2 GBC 0043 Nhận lệnh bỏ ra tiền bằng TGKB: 200.000

– Ngày 29/2 PT 0039 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi theo lệnh bỏ ra tiền : 200.000

– Ngày 30/2 PC 0026 Chi tiền mặt mang lại HĐTX theo lệnh chi tiền: 200.000

– Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các thao tác trên.

– Mở và ghi vào: Sổ quỹ, Nhật ký phổ biến, Sổ cái TK 111, TK 112 của hình thức Nhật ký bình thường.

Yêu cầu: Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các quy trình trên

Đáp án lời giải:

Định khoản:

– Ngày 4/2:

Nợ TK 111

CóTK46121(nguồn KP. thường xuyên xuyên) :100

– Ngày 6/2:

Nợ TK66121(chi TX năm nay)/CóTK111: 60

– Ngày 7/2:

Nợ TK6622/CóTK112 : 27

– Ngày 9/2:

Nợ TK111/Có TK112 :120

– Ngày 10/2:

Nợ TK 334/Có TK111 : 120

– Ngày 15/2:

Nợ TK112/CóTK5118 : 75,5

– Ngày 16/2:

NợTK111/CóTK342(thanh khô toán nội bộ): 53

– Ngày 18/2:

NợTK111/CóTK5111: 25,36

– Ngày 19/2:

Nợ TK336(lâm thời ứng KP)/CóTK111 : 50

– Ngày 20/2:

Nợ TK5111/CóTK3332 : 40

– Ngày 22/2:

Nợ TK3332/CóTK111 : 40

– Ngày 23/2:

NợTK112/CóTK4612 : 200

– Ngày 29/2:

Nợ TK111/CóTK112 : 200

– Ngày 30/2:

NợTK6612/CóTK111 : 200

Bài 2:

Tài liệu cho: Đơn vị Hành chính vì sự nghiệp M trong năm N như sau: (đvt:1000đ):

Tình hình đầu tư tài thiết yếu thời gian ngắn như sau:

– TK 1211: 100.000 (1000 CP công ty A).

– TK 1218: 350.000

– Các thông tin tài khoản không giống tất cả số dư hòa hợp lý

Các nghiệp vụ tạo ra như sau:

– Các chứng khân oán thời gian ngắn của khách hàng trong quý lúc đáo hạn hạch toán thù như thế nào?

– Ngày 5/4 sở hữu trái khoán đơn vị M, kỳ hạn 10 tháng lãi vay 1%/mon, mệnh giá chỉ 50.000, lãi được tkhô nóng tân oán ngay khi tải. Các ngân sách tương quan 600 tất cả sẽ trả bởi tiền mặt

– Ngày 7/4 cung cấp 500 cổ phiếu đơn vị A giá bán 120/CPhường thu bởi tiền gửi

– Ngày 15/4 Mua 150 cổ phiếu chủ thể D, giá chỉ cài 500/CP, sẽ tkhô giòn toán bởi chi phí gửi, hoa hồng buộc phải trả là 2%, đã trả bởi tiền mặt.

– Ngày 20/4 Ngân sản phẩm báo có (vốn góp ngắn hạn cùng với đơn vị A): công ty A thanh toán thù số chi phí mà đơn vị chức năng góp vốn bởi tiền gửi số tiền: 30.000 cùng thu nhập được phân chia từ vận động góp vốn là 2.000

– Ngày 29/4 Ngân mặt hàng gửi giấy báo Có về khoản lãi chi phí gửi bank 2.000.

– Ngày 10/5 sở hữu kỳ phiếu bank mệnh giá 50.000, lãi suất 0,5%/mon, kỳ hạn 12 tháng, lãi tkhô giòn tân oán chu kỳ.

– Ngày 1/6 Góp vốn thời gian ngắn bởi tiền phương diện 100.000.

Xem thêm: Chắc Ai Đó Sẽ Về Beat Cũ - Tải Bài Hát Chắc Ai Đó Sẽ Về Beat Mp3

– Ngày 3/10 Mua trái phiếu công ty N kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá bán 45.000, lãi suất 12% được thanh khô toán vào trong ngày đáo hạn.

Yêu cầu: Định khoản với phản ánh vào sơ đồ dùng tài khoản

Đáp án lời giải:

– Ngày 5/4:

Nợ TK1211: 50000

Có TK 3318 : 10*1%*50000 = 5000 (lãi dấn trước)

Có TK 111: 45000

Nợ TK 1211 : 600

Có TK 111 : 600

Nợ TK 3318 : 5000/10t = 500

Có TK 531 : 500

– Ngày 7/4:

Nợ TK 112: 500*1trăng tròn = 60000

Có TK 1211A : 500*100 = 50000

Có TK 531 : 10000

– Ngày 15/4:

NợTK1211D : 150*500 = 75000

Có TK 112 : 75000

Nợ TK 1211D : 2%*75000 = 1500

Có TK 111 : 1500

– Ngày 20/4:

NợTK112: 32000

Có TK 1218: 30000

Có TK 531: 2000

– Ngày 29/4

Nợ TK112: 2000

Có TK 531 : 2000

– Ngày 10/5:

NợTK1211: 50000

Có TK 112 : 50000

Nợ TK 3118 : 50000*0,5% = 250

Có TK 531: 250

– Ngày 1/6 :

Nợ TK 1218 : 100000

Có TK 111: 100000

– Ngày 3/10 :

Nợ TK 1211 : 45000

Có TK 112 : 45000

Khi đáo hạn những bệnh khoán:

– NV1:

Nợ TK 112/Có TK 1211: 45000

Nợ TK 3318/Có TK 531 :500

– NV6:

Nợ TK 112/Có TK 1211: 50000

Nợ TK 112/Có TK 531 : 250

– NV8:

Nợ TK 112/Có TK 1211 : 45000

Nợ TK 112/Có TK 531 : 45000*12% = 5400

Bài 3:

Có số liệu về SPhường, HH tháng 6/N tại một đơn vị chức năng SNCT X nhỏng sau (đvt: 1.000đ).

Số dư vào đầu tháng của các tài khoản

– TK 1551 A: 1trăng tròn.000 (số lượng 300 chiếc x 400/cái)

– TK 1552 C: 35.000 (con số 350 cái x 100/cái)

– Các thông tin tài khoản có só dư hòa hợp lý

Trong kỳ gồm các nghiệp vụ tài chính sau phạt sinh:

Ngày 5/6 bộ phận chế tạo chuyển giao 1.000 thành phầm A trị giá chỉ 450.000

Ngày 8/6 nhập kho sản phẩm hoá C download bằng chi phí mặt

– Số lượng: 300, thành chi phí 39.600, trong số ấy thuế GTGT 10%.

Ngày 10/6 xuất kho sản phẩm, hàng hoá bán cho công ty Y

– Sản phđộ ẩm A: 350 loại giá cả đơn vị cả thuế GTGT 10% là 550

– Hàng hoá C: 450 cái, tổng giá thành 74.250, trong các số đó thuế 6.750

Ngày 15/6 cung cấp nhập kho sản phẩm A lần 2: 1.200 đơn vị chức năng, giá cả đơn vị thành phầm 420

Ngày 18/6 xuất kho sản phẩm, sản phẩm hoá bán ra cho cửa hàng Z.

– Hàng hoá C: 180 chiếc, giá cả đơn vị chưa có thuế GTGT 10% là 170.

– Sản phẩm A: 1.400 mẫu, tổng giá thành có thuế GTGT 10% cho một.400 thành phầm A là: 770.000

Ngày 20/6 rút ít tiền giửi kho bạc mua sắm chọn lựa hoá C về nhập kho với con số 250, tổng giá thanh khô toán 30.250, trong những số ấy thuế GTGT 10%

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ tài chính phạt sinh

Phản ánh vào sơ đồ gia dụng tài khoản

Biểt rằng đơn vị chức năng ở trong đối tượng người tiêu dùng nộp thuế GTGT theo cách thức khấu trừ, giá bán thực tế ẩm xuất kho được tính theo cách thức nhập trước xuất trước.

Đáp án lời giải:

– Ngày 5/6:

Nợ TK 1551A: 450000

Có TK 631 : 450000

– Ngày 8/6:

Nợ TK 1552C: 39600/(1+10%) = 36000

Có TK 111 : 36000

– Ngày 10/6

Nợ TK 3111Z : 770000+30600+73060

Có TK 531A : 700000

Có TK 531C: 170*180 = 30600

Có TK 33311 : (700000+30600)10% = 73060

Nợ TK 531: 142500 + 47000

Có TK 1551A= 300*400+50*450= 142500 (tồn 950SPA; đối chọi giá bán 450)

Có TK 1552C = 350*100+100*120= 47000 (tồn 200sản phẩm C; solo giá chỉ 120)

– Ngày 15/6:

Nợ TK 1551A : 1200* 420 = 504000

Có TK 631: 504000

– Ngày 18/6:

Nợ TK 3111 : 803660

Có TK 531C : 180 * 170 = 30600

Có TK 531A : 700000

Có TK 33311 : (30600+700000)10% = 73060

Nợ TK 531: 616500+ 21600 = 638100

Có TK 1551A = 950*450+(1400-950)* 21600420 = 616500

Có TK 1552C = 180*120 = 21600

Ngày 20/6:

Nợ TK 1552C : 27500

Nợ TK 31131 : 27500*10% = 2750

Có TK 112 : 30250

Bài 4:

Tại một đơn vị chức năng Hành chính vì sự nghiệp có tình hình tăng bớt TSCĐ vào kỳ như sau:

Số dư vào đầu tháng 12/N của một vài tài khoản (đvt: 1.000đ)

– TK 211: 24.792.000

– TK 466: đôi mươi.300.000

– TK 214: 4.492.000

– Các thông tin tài khoản không giống bao gồm số dư hòa hợp lý

Trong mon tất cả các nhiệm vụ kinh tế tài chính sau tạo ra.

Đơn vị mừng đón của đơn vị chức năng cấp cho trên 1 TSCĐ hữu hình dùng đến vận động thường xuyên trị giá bán 25.000, chi phí tải bằng chi phí phương diện 700 tính vào ngân sách chuyển động thường xuyên

Đơn vị cài đặt 1 TSCĐ hữu hình qua lắp ráp, giá bán thiết lập TSCĐ được lắp ráp chưa xuất hiện thuế 300.000, thuế GTGT đầu vào 5% đang tkhô hanh toán bằng chi phí gửi bank, gia sản này được chi tiêu bởi nguồn ngân sách đầu tư dự án công trình.

ngày 20/12 đơn vị chức năng triển khai thanh lý 1 TSCĐ thực hiện trong lĩnh vực HCSN, nguyên giá chỉ 37.680, cực hiếm hao mòn luỹ kế 37.400, thu thanh khô lý bằng chi phí khía cạnh 450, chi thanh lý bằng tiền khía cạnh 250, phần chênh lệch thu lớn hơn bỏ ra được phxay bổ sung cập nhật quỹ cung ứng cải tiến và phát triển sự nghiệp.

Tính hao mòn gia tài cố định trong thời điểm là 210.000

Yêu cầu:Định khoản phản chiếu lên sơ đồ vật thông tin tài khoản.

Đáp án lời giải:

Nợ TK 211/Có TK 4612 :25000

Nợ TK 211/Có TK 111 : 700

Nợ TK 6612 – đưa ra liên tục : 25700

Có TK 466 – nguồn kinh phí đầu tư đã tạo nên TSCĐ

Nợ TK 211/Có TK 112: 300000*1,05 = 315000

Nợ TK 662/Có TK 466: 315000

Nợ TK 466:37680 – 37400 = 280

Nợ TK 214 : 37400

Có TK 211 : 37680

Nợ TK 111/Có TK 5118 : 450

Nợ TK 5118/Có TK 111 : 250

Nợ TK 5118/Có TK 4314 : 200

Nợ TK 466/Có TK 214 : 210000

Trên đấy là bài bác viết 4 Mẫu bài bác tập định khoản nghiệp vụ kế toán Hành chính vì sự nghiệp tất cả đáp án lời giải. Nếu bạn cần tìm hiểu về kế toán hành chính vì sự nghiệp thì cần tmê mệt gia một lớp học tập kế toán hành chính sự nghiệp nhằm sản phẩm công nghệ thêm kiến thức cũng như nghiệp vụ nhé.