Bài tập đốt cháy amin

Trung tâm luyện thi, giáo viên - dạy kèm tận nơi NTIC Đà Nẵng xin reviews PHƯƠNG PHÁP.. GIẢI BÀI TẬPhường ĐỐT CHÁY AMIN nhằm mục tiêu cung cấp cho chúng ta có thêm bốn liệu học tập. Chúc các bạn học giỏi môn học tập này.

Bạn đang xem: Bài tập đốt cháy amin


I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

Phương thơm trình hóa học

CnH2n+3N + (6n + 3)/4 O2 → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 1/2N2

CxHyNt + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + t/2N2

* Nhận xét:

- Amin đơn chức:

nN2 = 1/2namin

- Amin no, đối kháng chức, mạch hở:

namin = 2/3(nH2O – nCO2)

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

1. Đốt cháy trọn vẹn V lít tương đối một amin X bởi một lượng oxi đầy đủ tạo nên 8V lít các thành phần hỗn hợp gồm khí cacbonic, khí nitơ cùng tương đối nước (các thể tích khí và tương đối mọi đo ngơi nghỉ thuộc điều kiện). X có CTPT là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H11N.

Hướng dẫn

Theo gợi ý câu trả lời N = 1 → amin 1-1 chức

điện thoại tư vấn CT chung: CxHyN

CxHyN + (x + y/4)O2 → xCO2 + y/2H2O + 1/2N2

V xV y/2V 1/2V

Theo trả thuyết: xV + y/2V + 1/2V = 8V

→ 2x + y = 15

Điều kiện: y

Giá trị vừa lòng là: x = 3 cùng y = 9

Đáp án: C

2. Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp gồm 2 amin no đối chọi chức là đồng đẳng kế tiếp nhau vào dãy đồng đẳng, chiếm được CO2 với tương đối nước tỷ lệ thể tích CO2 : H2O = 8 : 17. Công thức phân tử của 2 amin?

A. C2H5NH2 và C3H7NH2

B. C3H7NH2 cùng C4H9NH2

C. CH3NH2 và C2H5NH2

D. C4H9NH2 và C5H11NH2

Hướng dẫn

Tỉ lệ thể tích là tỉ lệ số mol. cũng có thể coi số mol của CO2 cùng H2O theo lần lượt là 8 và 17

n2amin = 2/3(17 – 8) = 6 mol

→ ntb = 8/6 = 1,333

→ 2 amin sẽ là CH3NH2 và C2H5NH2

Đáp án: C

3. Hỗn phù hợp M tất cả một anken với hai amin no, đối kháng chức, mạch hnghỉ ngơi X và Y là đồng đẳng tiếp đến (MX Y). Đốt cháy hoàn toàn một lượng M buộc phải cần sử dụng 4,536 lít O2 (đktc) thu được H2O, N2 với 2,24 lkhông nhiều CO2 (đktc). Chất Y là

A. etylmetylamin.

B. butylamin.

C. etylamin.

D. propylamin.

Hướng dẫn

nO2 = 0,2025 mol với nCO2 = 0,1 mol

theo ĐLBT nguim tố O: 2.0,2025 = 2.0,1 + nH2O

→ nH2O = 0,205 mol

→ n2amin = 2/3.(nH2O – nCO2) = 0,07 mol

→ số C tb = nCO2/n2 amin = 0,1/0,07 = 1,43

Với anken có số C > hoặc =2. Vì vậy, 2 amin bắt buộc là CH5N và C2H7N.

Xem thêm: Game Sát Thủ Tình Trường 2, Trò Chơi Sát Thủ Tình Trường 2

Đáp án: C

4. Đốt cháy trọn vẹn 0,16 mol các thành phần hỗn hợp X gồm 3 amin no, đối kháng chức, mạch hnghỉ ngơi yêu cầu 0,66 mol O2. Mặc không giống, đến 9,7g X tác dụng hoàn toản với dung dịch hỗn hợp HCl 0,2M; H2SO4 0,15M nhận được hỗn hợp chứa mg muối bột dung hòa. Giá trị m là

A. 14,4.

B. 13,22.

C. 16,28.

D. 18,5.

Hướng dẫn

Hotline bí quyết vừa phải của tất cả hổn hợp 3 amin là CnH2n + 3N

CnH2n+3N + (3n + 1,5)/2O2 → nCO2 + (n + 1,5)H2O + 0,5N2

0,16 0,66

→ ntb = 2,25

Ta tất cả, số mol của hỗn hợp amin = 9,7/(14.2,25 + 17) = 0,2 mol

Số mol H+ = x.0,2 + 0,15.2.x = 0,2 → x = 0,4 lit

Kăn năn lượng muối hạt m = 9,7 + 36,5.0,2.0,4 + 98.0,15.0,4 = 18,5g

Đáp án: D

5. Đốt cháy trọn vẹn 4,48 lit khí (đktc) tất cả hổn hợp khí X bao gồm amin no, solo chức, mạch hở Y cùng ankan Z yêu cầu toàn diện 25,48 lit O2 (đktc) thu được 16,83g H2O. Công thức phân tử Y là

A. CH5N.

B. C2H7N.

C. C3H9N.

D. C4H11N.

Hướng dẫn

nhh = 0,2 mol

điện thoại tư vấn x, y bí quyết thông thường CnH2n + 2 cùng CmH2n + 3N

ta có: x + y = 0,2 (1)

theo BT ngulặng tố O: 2nCO2 = 1,1375.2 – 0,935 → nCO2 = 0,67 mol

ta có: 1,5x + y = nH2O - nCO2 = 0,265 (2)

giải hệ (1) với (2)→x = 0,13 mol và y = 0,07 mol

số CTB = (nx + my)/(x + y) = 0,67/0,2 = 3,35

→ 0,13n + 0,07m = 0,67

→ 13n + 7m = 67

→ n = (67 – 7m)/13

Nghiệm độc nhất vô nhị thỏa mãn là m = 4 và n = 3

Đáp án: D

6. Đốt cháy trọn vẹn 1,18g amin đối chọi chức X bằng một lượng bầu không khí đầy đủ. Dẫn tổng thể các thành phần hỗn hợp khí vào trong bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được 6g kết tủa và 9,632 lit khí (đktc) nhất thoát thoát khỏi bình. Giả thiết vào bầu không khí bao gồm 20% O2 với 80% về thể tích. Số đồng phân cấu tạo của B là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Xem thêm: Tả Ông Tiên Trong Giấc Mơ - Tả Ông Tiên Theo Trí Tưởng Tượng Của Em

Hướng dẫn

call số mol O2 pư: x thì số mol N2 kk = 4x

nCO2 = nCaCO3 = 0,06 mol; nN2 = 0,43 mol

Theo BTNT O: nH2O = 2x – 0,06.2

Theo ĐLBTKL: 1,18 + 32x = 0,06.44 + 18.(2x – 0,06.2) + 28(0,43 - 4x)

→ x = 0,105 mol

→ nH2O = 0,09 mol

→ nN2 pư = 0,43 – 4.0,105 = 0,01 mol

→ CTPT X là C3H9N có số đồng phân là 4

Đáp án: D

7. Hỗn vừa lòng X bao gồm 2 amin (no, 1-1 chức, đồng đẳng kế tiếp) cùng hai hidrocacbon (mạch hngơi nghỉ, thể khí ở ĐK hay, có cùng số H trong phân tử). Đốt cháy trọn vẹn 5,6 lit khí X bắt buộc đầy đủ 19,656 lit O2 thu được H2O, 29,92 g CO2 cùng 0,56 lit N2. Các thể khí được đo sinh hoạt đktc. % thể tích của amin tất cả phân tử kăn năn to hơn trong X là

A. 24%.

B. 16%.

C. 8%.

D. 12%.

Hướng dẫn

nX = 0,25 mol

nO2 = 0,8775 mol

nCO2 = 0,68 mol

theo ĐLBT nguyên tố O:

nH2O = 0,8775.2 – 0,68.2 = 0,395 mol

nN2 = 0,025 mol → n2 amin = 0,05 mol và n2 hidrocacbon = 0,25 – 0,05 = 0,2 mol

→ số Htb = 0,395.2/0,25 = 3,16

→ 2 hidrocacbon tất cả số C = 2 là C2H2 cùng C4H2: 0,2 mol

Htb = (2.0,2 + 0,05.m)/0,25 = 3,16

→ m = 7,8

*
2 amin là C2H7N x mol với C3H9N là y mol

x + y = 0,05 (1)

7x + 9y = 7,8.0,05 = 0,39 (2)

→ x = 0,03 mol với y = 0,02 mol

→ %VC3H9N = 0,02.100/0,25 = 8%

Đáp án: C

Trung vai trung phong luyện thi, giáo viên - dạy kèm tại nhà NTIC Đà Nẵng


LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐÀO TẠO NTIC


Chuyên mục: Tổng hợp