Bài tập đại số tuyến tính có đáp án

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to lớn Be Rachel Hollis


Bạn đang xem: Bài tập đại số tuyến tính có đáp án

*

*

Boundaries Updated and Expanded Edition: When to Say Yes, How lớn Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
*Xem thêm: Kinh Nghiệm Mua Thuốc Tại Chợ Thuốc Hapu Ở Đâu, Giá Tại Chợ Hapu

*

*

The Full Spirit Workout: A 10-Step System khổng lồ Shed Your Self-Doubt, Strengthen Your Spiritual Vi xử lý Core, & Create a Fun & Fulfilling Life Kate Eckman
Quiet Your Inner Critic: Overcoming Imposter Syndrome to lớn Get Gutsy & Play Bigger Becky Mollenkamp ACC


Xem thêm: Tạo Group Viber Trên Máy Tính, Cách Tạo Nhóm Chat Viber Trên Windows

Bai tap-dai-so-tuyen-tinh-co-giai

1. BÀI TẬP ÔN TẬP ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH- HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017BỘ MÔN TOÁN-KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN-HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆPhường VIỆT NAM 1Bài 1. Cho những ma trận:2 4 6 7 1 2 1 34, ,3 5 7 0 4 3 2 6A B C                   Hãy triển khai những phxay tính sau: A B , 3A B , 2t tA B , tA B , . ,tA B . tA B C .ĐS:14 14 528 16 2342 34 9tA B      ,6 34.2 1tA B    ,62 0.0 62tA B C    Bài 2. Cho nhì ma trận:1 3 22 1 13 0 2A      và2 6 51 4 33 9 7B        .1) Hãy tính các tích AB cùng BA . Từ kia hãy cho thấy thêm ma trận A gồm khả nghịch không? đã cho thấy matrận nghịch hòn đảo (nếu như có) của ma trận A .ĐS: AB I , BA I , trong số ấy I là ma trận đơn vị cung cấp 3.2) Tìm ma trận X (giả dụ có) thỏa mãn: XA B .ĐS: 2...X B Bài 3. Thực hiện nay những phép tính :1)42 1 331 2 01           ; 2)31 3 12 2 00 1 1     ĐS:1410   ;1 27 918 28 00 9 1      .Bài 4. Cho ma trận :2 1 11 1 12 1 3A       . Tính det( )A , det(5 )tA , 4det( )A .ĐS: det 2A ; 3det(5 ) 5 .2 250tA   ; 4 4det( ) 2 16A   .Bài 5. Tính định thức của những ma trận sau:1)1 11 11 1xxx     ; 2)0 1 11 01 0xx     ; 3)1 12 13 2 1aa     ; 4)1 0 3 12 2 6 01 0 3 14 1 12 0       ; 5)4 0 0 13 1 0 trăng tròn 1 2 21 2 1 0      .ĐS: 1) 2( 2)( 1)x x  ; 2) 0 ; 3) 23 4 2a a  ; 4) 0 ; 5) -45

Chuyên mục: Tổng hợp